CCIA Timiș pregătește noi cursuri autorizate

cursuri 2

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, organizează în perioada septembrie – octombrie noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Cursul de specialist în managementul deșeurilor va avea loc în perioada 21 septembrie – 2 octombrie. Scopul constă în instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor. Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin. (3), deținătorii sau producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. E de menționat e că nedesemnarea unei persoane responsabile cu managementul deșeurilor, de către firmele care au această obligație legală, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei.

Tematica pregătirii cuprinde: regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici; soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

În perioada 21 septembrie – 2 octombrie, CCIAT va organiza și un curs de agent imobiliar, activitate profesională de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum și cea de administrare a acestora, desfășurată de persoanele fizice și juridice. Agentul imobiliar are ca sarcini de bază identificarea cadrului juridic prin studierea legislației specifice și conexe, se documentează în privința modului de completare și a conținutului fișei de lucru pe care o elaborează și întocmește dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare existente.

De asemena, întocmește convenția firmă/ client, cu respectarea legislației în vigoare, redactează pre- sau ante-contractul între părți, cu respectarea legislației în domeniu, întocmește contractul de prestări-servicii, respectând metodologia de agenție şi legislația în domeniu și se documentează în amănunt asupra conținutului dosarului tranzacției, apelând la conținutul-cadru al acestuia. Unul dintre avantajele cursului de agent imobiliar constă în faptul că atestatul dobândit le permite pabsolvenților să profeseze în orice țară a Uniunii Europene.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Diplomele și certificatele se eliberează în cel mult 30 de zile de la absolvirea cursului. Informații și înscrieri, la Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 117, tel. 0720444121, e-mail: [email protected], persoana de contact fiind Tania Avramov. Informații detaliate despre toate cursurile sunt disponibile și pe site-ul CCIAT, www.cciat.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns