Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:

1. S.C. RO-MA DEKOR S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Timisoara, judeţ Timis, str. Polona, nr. 5, cod de identificare fiscală 21840671, licitatie care va avea loc in ziua de 18, luna 10, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca DACIA, model LOGAN, cilindree 1461 cmc MOTORINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2009, nr. de inmatriculare TM-16-YKF

nu sunt

8.100

19 %

9.639

Autoutilitara marca FORD, model MONDEO, BENZINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 1995, nr. de inmatriculare TM-14-LDN- STARE AVANSATA DE DEGRADARE –DEFECTA-CASATA

nu sunt

450

19 %

535,50

Autoutilitara marca CITROIEN, model JUMPER, CAROSERIE SUPRASTRUCTURA DESCHISA cilindree 2198 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2008, nr. de inmatriculare TM-12-FKV

nu sunt

15.200

19 %

18.088

2. S.C. PYGMALION KIDS S.R.L, cu domiciliul fiscal în localitatea Ghiroda, judeţ Timis, str. Brates, nr. 6A, cod de identificare fiscală 29258424, licitatie care va avea loc in ziua de 19, luna 10, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT*

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.*

Autoutilitara marca VOLKSWAGEN, model TRANSPORTER 7HC6CAAB300X0, cilindree 1968 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2014 nr. de inmatriculare TM-17-PYG

-Creditor ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TIMIS

– creditor : S.C. SCHUBERT &FRANZKE S.R.L.

107.600

* Conform aplicatiei Fiscnet, S.C. PYGMALION KIDS S.R.L CUI 29258424, nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 26.09.2017 iar, prin vanzarea bunului mobil antementionat, nu depaseste plafonul de 220000 lei prevazut la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. S.C. P.S.G. GROUP S.R.L, cu domiciliul fiscal în Timisoara, judeţ Timis, str. Cantului, nr.1 , Sc. A, Ap. 4, cod de identificare fiscală 6724410, licitatie care va avea loc in ziua de 23, luna 10, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca DAEWOO, model MATIZ, 796 cmc BENZINA, an fabricatie 2007, culoare GRI, numar de inmatriculare TM-51-PSG

nu sunt

3.000

19 %

3.570

IMPRIMANTA MARCA HP, MODEL DESIGNJET 510, TIP CH337A

nu sunt

5.000

19 %

5.950

CAMERA VIDEO MARCA SONY, MODEL DCR-TRV

nu sunt

1.000

19 %

1.190

STATIE TOPO MARCA LEICA, MODEL TS02, TIP GDF 111-1

nu sunt

16.300

19 %

19.397

ASPIRATOR MARCA PHILADELPHIA, MODEL HW506T, 1600 W/220Vca

nu sunt

100

19 %

119

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorii  : S.C. RO-MA DEKOR S.R.L, S.C. PYGMALION KIDS S.R.L, S.C. P.S.G. GROUP S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 27.09.2017

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume MIRCEA CALIN

Semnatura …………………………………….


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns