Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

Nr. 30998/22.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2015 luna OCTOMBRIE ziua 15

In temeiul art. 162, alin.(2) si 167, alin.(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut faptul ca in localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam.305, et. III, se vor vinde prin2) licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor3):

1. S.C. DAAC VEST CONSTOUR S.R.L. dosar executare nr.10216(106)/2014, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Randunica, nr.10, cod înregistrare fiscala4) 19031105, licitaţie care va avea loc in ziua de 15, luna 10, anul 2015, ora 1000. Licitaţia a-IV-a(reluare lic. a-III-a)

Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., (lei)

Cota TVA

Neimpozabil/

Scutit*)

Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA

Masina de batut zapada, marca PRINOTH, model T4/S, serie sasiu DSC95114789, an fabricatie 1995, 7800 ore functionare

27.625

neimpozabil

27.625

Sistem de acces partie schi, marca Ski Data, compus din: unitate administrare si punct de plata, minicentrale si patru porti acces

26.000

neimpozabil

26.000

2. S.C. RESITA TAXI CITY PLUS 3 S.R.L. dosar executare nr.2713/2014, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Fagarasului, nr.29, sc.A, ap.9, cod înregistrare fiscala 4)RO19132320, licitaţie care va avea loc in ziua de 15, luna 10, anul 2015, ora 1200. Licitaţia a-IV-a(reluare lic. a-III-a)

Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., ( lei)

Cota TVA

Neimpozabil/

Scutit*)

Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA

Autoutilitara N1 marca FIAT, Model Doblo, cilindree:1368 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2008, nr. inmatriculare:CS-41-LUP.

5.350

24%

6.634

*)Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.

Cei interesaţi in cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vânzări la licitaţie, pana in ziua precedenta termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. in cazul vânzării la licitaţie dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei + 24% TVA*) – in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Reşiţa – ofertanţii pot constitui si garanţii, in condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie bancara; 3. împuternicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant ( prin procura speciala autentificata); 4. pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; 5. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligaţii restante la bugetul de stat si la bugetul local; 6. declaraţie pe propria răspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor: S.C. DAAC VEST CONSTOUR S.R.L., respectiv S.C. RESITA TAXI CITY PLUS 3 S.R.L., urmând sa se prezinte la data stabilita pentru vânzare si Ia locul fixat in acest scop.

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile <LLNK 12003 92131 302 168 49>art. 172 si art.173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art.9, alin.(2), lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin Colectare, Resita, Str.Domanului, nr.2, cam.305, et.III sau la telefonul 0255/216120, int.244 sau 424.

Data afişării :_____________

Conducătorul organului de executare

Nume si prenume: Buda Gheorghina

Semnatura____________

Sef serviciu

Nume si prenume:Dovlecel Marinela Executor fiscal

Semnatura __________ Nume: Iancu Prenume: Daniel – Ion Semnatura _________

_________________________________________

1)Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr.3504/2013, denumirea si adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;

2)Se va indica metoda de vanzare;

3)Numele, prenumele/denumirea;

4)Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns