ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 16 luna 07 anul 2015 orele 13,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului COVA IOAN, cu domiciliul in localitatea Mosnita Noua nr. 724, jud. Timis,

– teren intravilan situat in localitatea Mosnita Noua, cu suprafata de 489 mp, CF 413566 Mosnita Noua, top Cc662/2/a/2;662/2/a/3;662/2/b/28, pret stabilit pentru licitatia IV, diminuat cu 50% – 22.622 lei (exclusiv TVA)
– imobil situat in Timisoara, str. Constantin Brancoveanu nr. 56, inscris in CF.422232 Timisoara, top.13002/1, compus din constructii si teren in suprafata de 709 mp, pret stabilit pentru licitatia II, diminuat cu 25% – 594.631 lei (exclusiv TVA)
– teren intravilan situat in Timisoara, str. Constantin Brancoveanu, nr.56/b, in suprafata de 175 mp, inscris in CF.422234, top 13002/3, pret stabilit pentru licitatia II, diminuat cu 25% – 85.005 lei (exclusiv TVA)
– teren intravilan situat in Timisoara, str. Constantin Brancoveanu, nr.56/a, in suprafata de 100 mp, inscris in CF.431499, top 13002/2, pret stabilit pentru licitatia II, diminuat cu 25% – 48.574 lei (exclusiv TVA)

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate astfel:
1. Inscrieri privitoare la proprietate:
– COVA IOAN
2. Inscrieri privitoare la sarcini:
– drept de ipoteca legala in fav.
– BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, pt CF.422232 si 422234 Timisoara
– AFP TIMISOARA

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte, pana la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, pana în ziua precedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara ori o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali ca nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului COVA IOAN, urmând sa se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Informatii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul: Adm. Fin. Publ. a Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 112 sau la telefon 0256/499334, tasta 4.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns