Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Str. Gh. Lazăr, nr. 9B,
300081, Timişoara
Tel :  0256/259.410
Fax : 0256/499.220
e-mail: [email protected]

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a  :
1. S.C. AGROMADI –H S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timis, str. Morii, nr. 1170, cod inregistrare fiscala 10063987 in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. UTIL COMPANY S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timis, str. Morii, nr. 1170, cam 2, cod inregistrare fiscala 26273039, licitatie care va avea loc in ziua de 31, luna 08, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
CONTRACT IPOTECA MOBILIARA 1008/27.10.2015

SEMANATOARE D9-40 SUPER Nu sunt 5.058,26 19% 6.019,33
INCARCATOR CATERFLOR Nu sunt 4.046,61 19% 4.815,47
CULTIVATOR CSC Nu sunt 4.855,93 19% 5.778,56
SEMANATOARE SUP 29 BP Nu sunt 6.221,66 19% 7.403,78
GRAPA GD3,2 Nu sunt 4.501,85 19% 5.357,21
PLUG PP325 Nu sunt 2.478,55 19% 2.949,47
SCARIFICATORATTILA 300 Nu sunt 12.139,83 19% 14.446,40
COMBINATOR GRACHLO 600GAMMA Nu sunt 37.936,97 19% 45.144,99
MASINA DE IERBICIDAT UF800/15 Nu sunt 13.657,31 19% 16.252,20
DISTRIBUITOR CENTRIFUGAL, ZA-M 1500, CAPACITATE BUNCAR 1500 LITRI Nu sunt 9.104,87 19% 10.834,80
TRACTOR ARES 836, nr. inmatriculare TM-11-GAW Nu sunt 115.328,37 19% 137.240,77
PLUG EUROPAL 95 Nu sunt 30.349,57 19% 36.115,99
CULTIVATOR RUBIN 9/400 Nu sunt 30.349,57 19% 36.115,99
SEMANATOAREAMAZONE DE DE PRASITOARE ED452 CLASSIC Nu sunt 36.419,49 19% 43.339,19
ACCESORII COMBINA ED452 CLASSIC Nu sunt 2.680,88 19% 3.190,25
CULTIVATOR KG403+TAVALUG PW40+SEMANATOAREPURTATAD9-40 Nu sunt 42.995,23 19% 51.164,32
ECHIPAMENT GERINGPOLL PCA 670, RECOLTAT PORUMB SI FLOAREA SOARELUI Nu sunt 35.407,83 19% 42.135,32
COMBINACLASS, MEGA 350C, CABINA CU CLIMA SI INCALZIRE, TRACTOR TOCATOR DE PAIE ECHIPAMENT PT. PORUMB, HATER /ACCESOORII 5,1 m Nu sunt 187.155,69 19% 222.715,28
CULTIVATOR Nu sunt 3.237,29 19% 3.852,37
DISC HARROW R600 Nu sunt 33.384,53 19% 39.727,59
DISC HARROW 600 Nu sunt 34.902,01 19% 41.533,39
CONTRACT IPOTECA MOBILIARA 272/06.04.2016

MASINA DE IRBICIDAT BLANCHARD ATLANTIQUE 320

Nu sunt 19.052,44 19% 22.672,40
DISC HAROW CU TAVALUG, MARCA PAPADOPOULOS, MODEL R600 Nu sunt 6.594,08 19% 7.846,95
GRAPA CU DISCURI GD3,2 Nu sunt 1.669,03 19% 1.986,15
PLUG PP4-30 Nu sunt 801,14 19% 953,35
PLUG PP4-30 Nu sunt 801,14 19% 953,35
Autoutilitara marca NISSAN, model NEVARA, cilindree 24880 cmc MOTORINA, TRACTIUNE INTEGRALA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare TM-83-AMV Nu sunt 21.161,79 19% 25.182,53

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului: S.C. AGROMADI –H S.R.L in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. UTIL COMPANY S.R.L
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns