Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf 3

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Executări Silite
Cazuri Speciale
Direcţia Operativă de executare silită
ImageServiciul executări silite cazuri speciale regional Timisoara

Str. Gheorghe Lazăr nr. 9 B 300081, Timişoara
Tel.: +0256 200 178
Fax: +0256 200 178
e-mail: [email protected]

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 30.08.2017, ora 13:00, LICITATIE (prima licitatie) pentru vanzarea urmatorului bun imobil, proprietatea debitorului AUGUSTINOV PETRU: – Apartament situat în Timisoara, Calea Aradului, nr. 73, bloc 40, scara A, etaj 1, ap. 4, jud. Timiş, CF 406648-C1-U9, nr. Topografic 29556/IV, cu suprafaţa utilă de 69,95 mp, compus din 3 camere cu dependinţe, boxa nr. 4 şi garaj nr. 2, cota 29/545 mp teren în folosinţă comună
Pretul de vanzare este de 275.288 lei. Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Operativa de executare silita – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara din Str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.
Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.

Publicitate 3.08 METROPOLIS 580 cuvint
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Str. Gh. Lazăr, nr. 9B,
300081, Timişoara
Tel :  0256/259.410
Fax : 0256/499.220
e-mail: [email protected]

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a S.C. “METROPOLIS GRUP” S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, str. Mihai Eminescu, nr. 1-4, cod inregistrare fiscala 6337561, in calitate de garant ipotecar pentru S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, str. Mihai Eminescu, nr. 1-4, cod inregistrare fiscala 26523593, licitatie care va avea loc in ziua de 28, luna 08, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a II a
denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08
MASINA ELECTRONICA CU CASTIGURI VEGA VISION Nu sunt 16.026,95 19% 19.072,08

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu : S.C. “METROPOLIS GRUP” S.R.L in calitate de garant ipotecar pentru S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns