Anunț demarare procedură achiziție combină oftalmologică și ecograf ocular

anunt 1

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: SC DR PREDA ICLINIC S.R.L., cod fiscal 41270265

1.2. Adresă:Municipiul Resița, STR IL CARAGIALE, NR.4, BLOC 4, județul Caraș-Severin

1.3. Date de contact:telefon 0745113511, e-mail [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa Timișoara, str. Anisoara Odeanu nr. 5 , în atenția d-nei Alexandra Preda, tel 0722.445.665 până la data de 16.08.2019, ora 18:00. Transmiterea poate fi efectuată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 13.08.2019,ora 18:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj la adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de emal indicată la pct. 1.3. sau poate fi descărcată de pe portalul www.licitatie-publica.ro.

2. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

 • Lot 1: Combină oftalmologică
 • Lot 2: Ecograf ocular

Toate bunurile ofertate vor fi noi.

3. Locul de livrare

Sediul beneficiarului (Municipiul Resița, STR IL CARAGIALE, NR.4, BLOC 4, județul Caraș-Severin).

4. Tipul contractului: furnizare

5. Durata contractului:

 • Lot 1: 2 luni.
 • Lot 2: 2 luni.

6. Valoarea estimată (prețuri DDP):

 • Lot 1 – Combină oftalmologică: 161.000 lei
 • Lot 2 – Ecograf ocular: 62.000 lei

Pragurile valorice indicate conțin TVA. Conversia RON / EUR va fi realizată la cursul de schimb BNR valabil la data ofertei.

7. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa Timișoara, str. Anisoara Odeanu nr. 5 , în atenția d-nei Alexandra Preda, tel 0722.445.665, până la data de 16.08.2019, ora 18:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

8. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Ofertele tehnico-financiare se întocmesc separat pentru fiecare lot. Un furnizor poate transmite oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat. Acestea vor conține atât informații tehnice, cât și informații financiare. Din informațiile tehnice prezentate explicit va rezulta respectarea specificațiilor tehnice indicate la pct. 11. Ofertele din care nu rezultă explicit îndeplinirea specificațiilor tehnice indicate la pct. 11 vor fi declarate neconforme. Prețurile vor fi de tip DDP și se vor încadra în pragurile indicate la pct. 6. Acestea pot fi exprimate în lei sau euro. Ofertele care depășesc pragurile indicate la pct. 6 vor fi declarate inacceptabile. Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9. La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnico-financiară;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.

9. Condiții de eligibilitate a ofertanților

 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.

10. Criterii de atribuire

Atribuirea va fi realizată distinct, pentru fiecare lot. Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut”, cu respectarea specificațiilor tehnice prezentate la pct. 11 și a pragurilor valorice prezentate la pct. 6. Prețul de referință este prețul total cu TVA.

11. Specificații tehnice

Lot 1 –Combina oftalmologică:

1. Unitate oftalmologică – caracteristici:

 • Masă pentru 2 aparate
 • Lampă cu LED pentru iluminare cu braţ flexibil ajustabil
 • Sertar pentru trusa de lentile
 • Culoare material tapiterie gri sau negru

2. Autokeratorefractometru – caracteristici:

 • Putere de masurare a sferei -20D la +30D
 • Putere de masurare a cilindrului +/- 12 D
 • Radius cornean 5 mm la 13 mm
 • Pahimetru încorporat

3. Biomicroscop – caracteristici:

 • Ocular 12,5X
 • Filtre: albastru, amber
 • Rata de magnificație 10x, 16x, 25x
 • Tonometru Goldmann

4. Proiector de optotipuri

 • Distanţă de testare 2,9 ÷ 6,1 m
 • LED LCD
 • Planşe cu litere , cifre , inele Landolt , E-uri Snellen , desene , teste

5. Trusă de lentile

 • 158 de lentile

6. Rama de proba:

 • pentru adulti si copii
 • confectionata din plastic, titan sau metal ‘oculis’

Termenul maxim de livrare: 30 de zile calendaristice de la plata avansului.

Lot 2: Ecograf ocular

 • Modul de lucru B

 • Frecventa de lucru: 10 MHz-15 MHz

 • Ecran de vizualizare a imaginilor sau laptop atasat

Termenul maxim de livrare: 20 de zile calendaristice de la plata avansului.

preda iclinic

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns