Anunț licitație – terenuri Timisoara, imobil Timișoara, terenuri Moșnița Nouă

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19, luna MARTIE, ora 14.00, anul 2018, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Cova Ioan, prima licitaţie/licitaţia a -a:
– teren intravilan in loc. Mosnita Noua, cu suprafata de 489 mp, inscris in CF 413566, top. Cc662/2/a/2;662/2/a/3;662/2/b/28,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 46.109 lei +TVA 19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Cristian Somatie
BRD GSG SA Ipoteca
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

– teren extravilan in loc. Mosnita Noua, cu suprafata de 12800 mp, inscris in CF 410147, top. A618/10,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 484.149 lei(exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
Lafarge Ciment Ipoteca
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Cristian Somatie
BRD GSG SA Ipoteca
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

– teren extravilan in loc. Mosnita Noua, cu suprafata de 34100 mp, inscris in CF 410146, top. A600/1/1,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 1.288.969 lei(exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
Lafarge Ciment Ipoteca
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Cristian Somatie
BRD GSG SA Ipoteca
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

– teren extravilan in loc. Mosnita Noua, cu suprafata de 18300 mp, inscris in CF 417856, top. A662/5,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 691.642 lei(exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
DNA Timisoara ipoteca
AJFP Timis Ipoteca

– Imobil in loc. Timisoara, str.C-tin Brancoveanu, nr.56 si teren in suprafata de 709 mp, inscris in CF.422232, top.13002/1,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 850.929 lei +TVA 19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
BRD GSG SA Ipoteca
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Somatie
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

– teren intravilan in loc. Timisoara, str.Ctin Brancoveanu, nr.56b in suprafata de 175 mp, inscris in CF.422234, top.13002/3,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 115.274 lei +TVA 19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
BRD GSG SA Ipoteca
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Somatie
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

– teren intravilan in loc. Timisoara, str.Ctin Brancoveanu, nr.56a in suprafata de 100 mp, inscris in CF.431499, top.13002/2,preţul de evaluare/de pornire al primei licitaţiii este 66.020 lei +TVA 19% grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4
Sarcini 5
BRD GSG SA Ipoteca
AJFP Timis Ipoteca
BEJ Jurchescu Somatie
BEJ Floricescu Valentin somatie
Raiffeisen ipoteca
DNA Timisoara ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere(autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *