Se primesc cereri pentru ajutoarele de încălzire. Cine poate beneficia

Fără apă rece, apă caldă și căldură, joi, pe opt străzi mari și late din Timișoara

Începând cu data de 2 octombrie, în cele trei puncte operative ale Colterm SA se colectează formularele reprezentând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, pentru sezonul rece 2017-2018.

Solicitanții ajutorului care depun documentele până în data de 20 noiembrie pot beneficia de acesta începând cu prima lună de acordare din sezonul rece 2017-2018, respectiv noiembrie 2017.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 de lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1.082 de lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista celor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Actele necesare sunt următoarele: cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare-tip; copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi); acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul – proprietar ( copie după contractul de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară), chiriaş (contract de închiriere) sau împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar sau titularul contractului de închiriere); acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii – adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.), cupoane de pensie, cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de doi sau trei ani, cupoane de indemnizaţii cu caracter permanent, cupoane de alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare, acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale, declaraţie privind alte venituri realizate.

Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele-tip constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.000 de lei.

Cele trei puncte în care Colterm colectează solicitările pentru ajutoarele de încălzire sunt: Strada Pomiculturii nr. 24A (luni, marți, miercuri, vineri – orele 10-15, joi – orele 11-17), Strada Frunzei nr. 1 (luni, marți, miercuri, vineri – orele 10-15, joi – 11-17) și strada Oituz nr. 3 (luni, marți, miercuri, vineri – orele 7-15, joi – 7-17).


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *