Proiect: Valabilitatea pachetelor medicale pentru 2021-2022 va fi prelungită până în martie 2023

Preţurile consultaţiilor medicale au crescut cu 10-30% într-un an

Proiect: Valabilitatea pachetelor medicale pentru 2021-2022 va fi prelungită până în martie 2023

Pachetele de servicii medicale de stat oferite atât persoanelor asigurate, dar şi celor neasigurate, pentru anii 2021-2022 se aplică de la 1 iulie 2021. Potrivit unui proiect de hotărâre pus, de puțină vreme, în dezbatere publică la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), termenul de aplicare a hotărârii ce conține aceste pachete de servicii medicale se va prelungi până la sfârșitul lunii martie 2023.

Pachetele medicale valabile pentru perioada 2021-2022 sunt cuprinse în HG nr. 696/2021, care cuprinde pachetul minimal de servicii, pentru cei care nu sunt asigurați în sistemul sanitar, și pachetul de servicii de bază, destinat asiguraților.

Acum, printr-un proiect de HG aflat în dezbatere, CNAS propune prelungirea valabilității pachetelor medicale pentru 2021-2022 până în data de 31 martie 2023.

O noutate adusă prin contractul-cadru pentru 2021-2022 este reglementarea contribuției personale (modul de funcționare al acesteia, întrucât ea e prevăzută la nivel primar prin Legea sănătății).

Contribuția reprezintă o diferență de tarif din prețul cerut de furnizorul privat de servicii medicale și suma de bani aferentă acelui serviciu medical decontată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate – sumă de bani care nu poate fi considerată nicicum ca fiind o coplată – mai multe detalii, aici.

De asemenea, documentul prevede acordarea zilelor de concediu de odihnă pentru medicii de familie – aceștia au acum dreptul la 30 de zile lucrătoare într-un an, nu zile calendaristice, cum era prevăzut până acum.

O altă noutate e posibilitatea acordării la distanţă a consultaţiilor pentru afecţiuni cronice.

CITEȘTE ȘI: Record mondial în Spania: 32 de tone de canabis, capturate de la traficanții de droguri. 20 de persoane au fost arestate

În fine, pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/ soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/ act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/ medicamente cu şi fără contribuţie personală/ dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora.

Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor. Se realizează astfel extinderea reglementărilor aplicabile în perioada de urgență și alertă pe teritoriul României, în beneficiul asiguratului.

Servicii pentru asigurați

Pachetul de bază acoperă o gamă mult mai mare de servicii medicale decât cel minimal, fiind destinat persoanelor asigurate în sistemul sanitar de stat.

Mai exact, la medicul de familie, asigurații primesc consultații în caz de boală, inclusiv la domiciliu, consultații la cabinet sau prin mijloace la distanţă, telefonic sau prin internet.

Tot la medicul de familie sunt disponibile consultații preventive, consultații pentru planificarea familială, consultații pentru viitoarele mame, servicii medicale suplimentare și administrarea de medicamente.

În același timp, de la medicul de familie se pot obține concedii medicale, bilete de trimitere, prescripții medicale, adeverințe şi avize medicale, certificate medicale de deces, adeverințe de încadrare în muncă, precum şi eliberarea documentelor medicale necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap.

Referitor la asistenţa medicală ambulatorie, contractul-cadru pentru 2021-2022 prevede că asigurații au incluse servicii de urgență, servicii curative, de depistare a bolilor, îngrijiri paliative, supravegherea viitoarelor mame, dar și medicină fizică și de reabilitare, analize de laborator (hematologie, biochimie, imunologie) sau radiologie.

Pentru medicina dentară, asigurații pot primi consultații, tratamente odontale, protetice, ortodontice sau tratamente chirurgicale buco-dentare.

În cazul asistenței medicale în spitale, pachetul de bază include consultații, investigații, tratament medical, tratament chirurgical, medicamente, dispozitive medicale, cazare și masă. Spitalizarea asigurată va fi continuă și de zi.

În fine, pachetul de bază mai cuprinde consultații de urgență la domiciliu, transport sanitar, îngrijiri la domiciliu, asistenţă medicală de recuperare, medicină fizică și de reabilitare (în sanatorii, inclusiv balneare și preventorii) și dispozitive medicale.

Serviciile pentru neasigurați

Pachetul minimal de servicii cuprinde servicii de urgență medicală, adică asistență medicală, anamneză, examen clinic și tratament.

Totodată, contractul-cadru prevede asigurarea supravegherii sarcinii și a urmăririi lăuziei, prin consultaţii realizate la domiciliu, la externare şi la patru săptămâni de la naştere.

Pachetul minim mai acoperă examinările pentru constatarea decesului, precum și eliberarea certificatului medical constatator al decesului.

Există, de asemenea, și servicii în asistența medicală ambulatorie, care includ, printre altele, servicii de urgență, supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemoepidemic, consultații pentru supravegherea sarcinii și lăuziei.

Referitor la asistența medicală în spitale, pachetul minimal acoperă spitalizarea continuă și de zi, însă există și consultații medicale de urgență la domiciliu sau servicii de medicină dentară (tratamente odontale, tratamente protetice, tratamente ortodontice, tratamente chirurgicale buco-dentare).

Notă: Cei neasigurați trebuie să acopere integral costurile investigațiilor paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie sau de specialitate, scrie avocatnet.ro.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul de HG trebuie adoptat de Executiv și publicat în Monitorul oficial.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *