Primarul și fostul primar ai unei comune timișene trebuie să vireze din propriile buzunare în bugetul local șase miliarde și jumătate de lei vechi

primaria padureni 1

Jongleriile cu banii publici făcute de unii primari din Timiș au devenit subiectul unor investigații jurnalistice publicate periodic în paginile Renașterii bănățene„. În cazul articolului de față, însă, descoperirea ilegalităților comise într-o comună timișeană nu ne mai aparține nouă, noi doar facem publice respectivele nereguli.

În toamna anului 2014, în urma unui control de rutină efectuat de Camera de Conturi Timiș (CCT) la Primăria Comunei Pădureni, echipa de auditori a constatat, printre altele, că din bugetul local au ieșit, nelegal, în diferite perioade, sume importante de bani. Le vom lua pe rând.

 

 

 

CITEŞTE ŞI:  Salt MORTAL. Sfârșit tragic pentru un elev de 15 ani din vestul ţării

 

Neînțelegerile contractuale se rezolvă în instanță

În primul rând, în procesul-verbal de constatare, auditorii CCT au stabilit în sarcina conducerii Primăriei Pădureni următoarele:

„Luarea de măsuri privind stabilirea întinderii prejudiciului (pagubă plus beneficii nerealizate) estimat de auditorii publici externi la suma de 197.751 lei reprezentând contravaloare penalități, cheltuieli de judecată, onorariu, cheltuieli de executare silită, respectiv contravaloare lucrări suplimentare achitate nelegal în contul SC Andora Cons SRL Timișoara; recuperarea acestei sume de la persoanele care se fac răspunzătoare, virarea acestor sume în contul bugetului local al UATC Pădureni (Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Pădureni – n.r.); prezentarea de documente de remediere a deficiențelor produse de către SC Andora Cons SRL Timișoara, deficiențe consemnate în proceseverbale de recepție de către comisia de recepție la lucrările contractate și achitate de către UATC Pădureni. În caz contrar, stabilirea întinderii și recuperării prejudiciului produs prin nerealizarea lucrărilor de SC Andora Cons SRL, în contul bugetului local al UATC Pădureni„.

Câteva explicații sunt necesare pentru a înțelege cum au ajuns auditorii Camerei de Conturi Timiș să impute această sumă de aproape două miliarde de lei vechi „persoanelor care se fac răspunzătoare„.

 

 

CITEŞTE ŞI: Deținut spânzurat în penitenciar. Avea doar 24 de ani

 

Neînțelegerile survenite în relația contractuală dintre SC Andora Cons SRL și Primăria Pădureni – este vorba de lucrarea de termoizolare a școlii din localitate – au determinat executantul, firma în cauză, să acționeze în instanță beneficiarul, adică primăria, solicitând sumele de 64.883 lei cu titlul de plăți servicii și 93.009 lei cu titlul de penalități de întârziere, precum și contravaloarea cheltuielilor de judecată. La startul procesului, pârâta (primăria) a depus în instanță procesul-verbal de recepție încheiat în data de 8 aprilie 2009, în care se constata că lucrarea nu a fost executată de către reclamant (SC Andora Cons SRL) în bune condiții precum și faptul că tencuiala clădirii este deteriorată în mare parte, adică argumente pertinente în susținerea cauzei sale.

Primăria se predă fără luptă

Surprinzător, în toiul procesului, primăria cade la înțelegere cu firma care a dat-o în judecată, înțelegere consfințită prin hotărârea instanței din 5 februarie 2013, în care se menționează că “Pârâta Primăria Comunei Pădureni recunoaște și se obligă față de SC Andora Cons SRL la plata sumei de 64.883 lei reprezentând debit principal și 43.389 lei reprezentând penalități de întârziere”!

Cu alte cuvinte, deși avea argumente în apărarea sa, Primăria Pădureni a renunțat la lupta judiciară, preferând să scoată bani din bugetul local și să încheie astfel conflictul cu firma respectivă. După același model, Primăria Pădureni a cedat fără luptă în alte două procese deschise de aceeași firmă, sentințele din 1 martie 2013 și 25 ianuarie 2013 consfințind tranzacții identice încheiate între cele două părți, pentru sume asemănătoare! Nu le mai consemnăm aici, că vă facem capul calendar…

Un control cu surprize

Aceste aspecte conexate cu documentația pusă la dispoziție de primărie i-au determinat pe auditorii Camerei de Conturi Timiș să consemneze în procesul-verbal de constatare următoarele:

Având în vedere cele menționate mai sus, pe baza documentelor prezentate de entitate (contracte, facturi, situații de lucrări, ordine de plată și sentințe) auditorii publici externi constată că UATC Pădureni a achitat nelegal sume de bani în contul SC Andora Cons SRL, întrucât: din conținutul proceselorverbale de recepție reiese că comisia de recepție a consemnat unele nereguli și faptul că <Întrucât membrii comisiei nu au la dispoziție caietul de sarcini al lucrării, deci nu au cu ce compara cantitativ și calitativ lucrarea executată, propunem reprezentantului legal al Primăriei Pădureni, d-ului Ignuța Dorin, care este și ordonator principal de credite să dispună dacă plata se va face în urma constatărilor comisiei sau se va solicita o expertiză>; nu există documente de remediere a deficiențelor de către SC Andora Cons SRL consemnate de comisia de recepție; nu există documente (acte adiționale) și nici avizarea lucrărilor facturate de către persoane cu atribuții în domeniu care să confirme valoarea lucrărilor suplimentare; nu există numită o persoană care să confirme realizarea lucrărilor facturate de către SC Andora Cons SRL în baza contractelor de execuție lucrări nr. 1/21.02.2008, nr.2/17.04.2008 și nr.4/22.05.2008; nu există aprobarea consiliului local a plății penalităților de întârziere din contul bugetului local al UATC Pădureni; acceptarea de sume la plată (prin tranzacțiile încheiate între părți) în condițiile în care nu există angajamente legale scrise în cazul lucrărilor suplimentare, facturi emise pentru penalitățile de întârziere și nici executarea corespunzătoare a lucrărilor contractate, consemnate de comisia de recepție și nici confirmarea lucrărilor facturatesituații de lucrări confirmate, avizate de către o persoană cu atribuții în domeniu„.

 

Se știu vinovații

Auditorii Camerei de Conturi Timiș indică și vinovații: Cauzele acestor abateri se datorează neîndeplinirii atribuțiilor de către ordonatorii principali de credite în ceea ce privește plata nelegală a unor sume de bani în condițiile prezentate mai sus (…)Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele, abaterile de la legalitate şi regularitate sunt d-nul Ignuța Dorin ordonator principal de credite primar (06.2008-prezent) și d-nul Iorgovan Dan – ordonator principal de credite -primar (06.2004 – 06.2008)„.

dorin-ignutaExplicații puerile, demontate de auditori

Evident, auditorii le-au dat celor doi ocazia de a se apăra, însă explicațiile acestora au fost neconvingătoare. Astfel, actualul primar, Dorin Ignuța (foto), s-a justificat în felul următor:

Ȋn ceea ce priveşte sumele achitate societăţii Andora Cons SRL (lucrări contractate, suplimentare şi penalităţile de ȋntârziere), plata acestora a fost aprobată de către Consiliul Local Pădureni cu ocazia ședinţei din data de 31.12.2012. Cei 9 consilieri prezenţi la această şedinţă au aprobat ȋn unanimitate ȋncheierea unor tranzacţii cu societatea creditoare ȋn condiţiile ȋn care prin aceste tranzacţii, ca urmare a negocierilor, sumele plătite ca şi penalităţi să nu depăşească debitul. Ȋn condiţiile ȋn care pe rolul instanţelor existau 4 litigii ȋntre UATC Pădureni şi Andora Cons SRL, ca urmare a negocierilor cu societatea s-au ȋncheiat tranzacţii ȋn fiecare dosar. În 3 dosare penalităţile au fost negociate la un cuantum la care să nu depăşească debitul principal, asta ȋn condiţiile în care prin acţiunile din instanță societatea solicita penalităţi mult mai mari. De asemenea, în urma negocierilor, s-a reuşit, ca într-un dosar, societatea să fie determinată de a renunţa la judecată şi implicit la sumele solicitate în acel dosar. În vederea achitării sumelor de bani rezultate din tranzacţii s-a aprobat de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 11/15.03.2013, contractarea unui împrumut pentru achitarea acestor sume. În aceste condiţii consider că plata penalităţilor a avut o justificare legală, Consiliul Local Pădureni hotărând, atât ȋn ceea ce priveşte încheierea tranzacţiilor, cât şi în ce priveşte contractarea unui împrumut în vederea achitării acestora (…) Ȋn condiţiile ȋn care plata penalităţilor a avut aprobarea Consiliului Local, consider că nu există un prejudiciu şi ca atare nu se impunea atragerea răspunderii vreunei persoane”.

padureni

Hotărârea nr. 11/2013 a consiliului local nu există pe site-ul primăriei

Iată și cum demontează auditorii afirmațiile primarului Dorin Ignuța: Răspunsul oferit prin nota de relații solicitată domnului Ignuţa Dorin nu este concludent, întrucât nu a putut fi prezentată o hotărâre emisă de Consiliul Local Pădureni cu privire la cele discutate în sedinţa din data de 31.12.2012, respectiv de aprobare a plăţii sumelor restante către SC Andora Cons SRL, inclusiv a penalităţilor de întârziere aferente. Referitor la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 15.03.2013, reiese că s-au aprobat doar sumele restante reprezentând datorii față de diverşi furnizori nu şi plata acestor penalităţi de întârziere aferente acestor restanţe. Ca atare, ordonatorul principal de credite este direct răspunzător de plata acestor penalităţi de întârziere fără a avea bază legală şi nici credite aprobate cu această destinaţie. De asemenea, încheierea de tranzacţii între părţi, respectiv, între UATC Pădureni și SC Andora Cons SRL, în timpul proceselor aflate pe rol la instanţele de judecată, denotă lipsa de interes din partea UATC Pădureni, cu privire la soluţionarea obiectivă de către instanţa de judecată pe baza probelor depuse la dosar şi în condiţiile arătate în timpul procesului, respectiv <conform procesuluiverbal de recepție încheiat în data de 08.04.2009, se constată că lucrarea nu a fost executată de către SC Andora Cons SRL în bune condiții precum și faptul că tencuiala clădirii este deteriorată în mare parte>”.

Enigme pe site-ul primăriei

Paranteză: am căutat și noi pe site-ul Primăriei Pădureni hotărârea de consiliu local invocată de edilul-șef Dorin Ignuța, doar că, descărcând HCL-ul cu pricina, nr. 11/15.03.2013, am constatat că în locul acesteia fusese postată hotărârea precedentă, nr. 10/5.03.2013! De altfel, HCL-ul cu numărul 10 se descarcă de trei ori pe site-ul primăriei, o dată corect, iar de celelalte două ori în locul hotărârilor nr. 9 și 11 din 2013. O fi fost extrem de importantă hotărârea în cauză, cine știe…

Fostul primar se spală pe mâini, dar apa-i murdară

La rândul său, când a trebuit să dea explicații, fostul primar, Dan Iorgovan, a aruncat pisica în curtea actualului edil: „(…) menționez că prevederile de mai sus nu au mai fost aplicate de către subsemnatul în semestrul II 2008, întrucât începând cu luna iulie 2008 nu am mai fost primar al comunei, condiții în care prevederile legale trebuiau aplicate de către noul primar. Din informațiile pe care le dețin a rezultat că noul primar nu a mai achitat contravaloarea lucrărilor angajate și executate la data preluării mandatului. Cu privire la efectuarea de lucrări suplimentare cu SC Andora Cons SRL, menționez că până la încetarea mandatului meu, nu am cunoștință de angajarea și efectuarea anumitor lucrări fără a se respecta prevederile legale, menționând de asemenea că pe mandatul meu nu am avut divergențe cu nici un furnizor al primăriei„.

Dăm, din nou, cuvântul echipei de audit: spunsul oferit prin nota de relații solicitată domnului Iorgovan Dan-Mircea nu este concludent, întrucât în cazul SC Andora Cons SRL suma de 21.404 lei şi suma de 14.205 lei reprezentând contravaloare lucrări suplimentare a fost confirmată la plată în urma avizării situaţiilor de lucrări de către domnul Iorgovan Dan-Mircea (…) Mai mult, din analiza contractelor de execuţie lucrări încheiate în data de 21.02.2008, 17.04.2008 şi 22.05.2008 cu SC Andora Cons SRL reiese că termenul de execuţie a lucrărilor a fost de o lună, ca atare răspunderea pentru realizarea clauzelor contractuale trebuia urmărită de către domnul Iorgovan Dan-Mircea (având funcţia de primar respectiv calitatea de ordonator principal de credite al UATC Pădureni până la data de 17.06.2008), cu excepţia contractului încheiat în 22.05.2008, în vederea evitării plăţii nejustificate de penalităţi de întârziere„.

Așadar, până acum, în dreptul celor doi vinovați, actualul primar, Dorin Ignuța, și fostul primar, Dan Iorgovan (într-o mult mai mică măsură), notăm suma de 197.751 lei pe care trebuie să o scoată din buzunarele proprii pentru a acoperi prejudiciul creat bugetului local!

Au semnat ca primarii

Trecem la cea de-a doua ilegalitate descoperită de echipa Camerei de Conturi Timiș, care, continuându-și cercetarea, a constatat următoarele:

Din documentele puse la dispoziţia auditorilor publici externi (fişe de cont, dosare de executare silită, extrase de cont) reiese că pentru sumele datorate de Primăria Comunei Pădureni către diverşi furnizori în calitate de executanţi, în valoare de 213.914,19 lei şi neachitate acestora, s-a procedat de către acești executanți (SC Cipalser SRL Timișoara, SC Dysatis SRL Timișoara, SC Lavora Bene SRL Timișoara) la acţionarea în judecată a Primăriei Comunei Pădureni (…) instanţele hotărând, în urma judecării cauzelor (în fond și în recurs – n.r.) (…) obligarea la plată a Primăriei Comunei Pădureni (în calitate de pârâtă) a contravalorii pretenţiilor emise de firmele enunţate mai sus (în calitate de reclamant), debite, penalităţi, cheltuieli de judecată, onorariu și cheltuieli de executare silită (…) În urma pronunţării sentinţelor, societăţile creditoare, prin biroul executorilor judecătorești, au transmis următoarele somații (…)Împotriva tuturor acestor somaţii emise de către executorii judecătoreşti, Primăria Comunei Pădureni nu a formulat contestaţie la executare. În urma îndeplinirii termenului de 6 luni prevăzut în somaţie pentru executarea debitului, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 22/2002, creditorii, prin executorii judecătoreşti, au pus poprire pe conturile primăriei, de unde au executat toate sumele cuprinse în titlurile executorii. Conform documentelor de plată (…), Trezoreria Deta operează în anul 2012 retragerea din contul instituţiei a sumei de 613.204,34 lei în contul executorilor judecătoreşti, conform dosarelor de executare (…) Echipa de audit constată că, pentru suma totală de 213.914,19 lei datorată ca restanţe firmelor (…) – sumă totală ce a fost executată prin poprire în contul executorilor judecătoreşti în anul 2012 – nu există documente – raport al ordonatorului principal de credite supus aprobării în şedinţele Consiliului Local Pădureni, avizul comisiei de specialitate, hotărâri ale consiliului local din care să reiasă creditele bugetare necesare pentru achitarea restanţelor şi includerea distinctă a acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2012 (când s-au efectuat plăţile acestor restanţe) potrivit prevederilor Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (…) Pe lângă aceste plăţi restante au fost executate şi virate în contul executorilor judecătoreşti şi suma totală de 399.290,15 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată aferente facturilor restante în sumă de 213.914,19 lei, în condiţiile în care ordonatorul principal de credite – primarul – nu a supus spre aprobare Consiliului Local Pădureni nici plata acestor sume prin întocmirea unui raport avizat de comisia de specialitate şi emiterea de hotărâri ale consiliului local în acest sens (…) Nu există documente (rapoarte, avize ale comisiei de specialitate, proiecte Hotărâri ale Consiliului Local şi hotărârii) din care să reiasă că au fost supuse spre analiză comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pădureni (…) cauzele neachitării în termen a acestor obligaţii, calcularea şi perceperea penalităţilor de întârziere de către firmele enunţate mai sus prin executorii judecătoreşti şi, eventual, dacă există persoane răspunzătoare pentru aceste costuri suplimentare, în situaţia în care întârzierile la plată nu pot fi justificate„.

În fine, argumentația auditorilor este mult mai amplă, nu o redăm integral.

În concluzie, auditorii au stabilit că „valoarea estimativă a abaterii de natura prejudiciilor este de 399.290,15 lei reprezentând penalităţi, cheltuieli de judecată, onorariu și cheltuieli de executare silită, persoanele responsabile fiind, și de această dată, fostul primar, Dan Iorgovan (într-o mai mică măsură), și actualul edil-șef Dorin Ignuța, din buzunarele cărora trebuie recuperat și acest prejudiciu, de aproape patru miliarde de lei vechi, suma urmând a fi virată în bugetul comunei!

„Alo, n-ați văzut o hotărâre salvatoare?

În sfârșit, o a treia ilegalitate descoperită de Camera de Conturi Timiș vizează plata nejustificată a sumei de 45.538,56 lei, în perioada 1.01.2011-31.12.2013, în contul SC Vodafone România SA și SC Cosmote SA, pentru convorbiri telefonice efectuate de la… 29 de telefoane mobile, care nu se regăsesc înregistrate în evidența tehnico-operativă și cea contabilă a unității„!

Auditorii au menționat în procesul-verbal de constatare următoarele: „Nu se cunosc în cazul unor telefoane mobile utilizatorii acestora, iar în unele cazuri acestea au fost utilizate de către persoaneconsilieri locali care nu au calitatea de angajați ai entității; nu există justificarea necesității angajării acestor cheltuielihotărâre de consiliu local -, nici dovada că aceste convorbiri au fost efectuate în interesul entității; entitatea achită contravaloarea serviciilor telefonice și în contul furnizorului SC Romtelecom SA„.

În apărarea sa, primarul Dorin Ignuța, cel găsit vinovat de echipa de audit, a precizat: „Ȋn ceea ce priveşte sumele achitate în contul SC Cosmote SA şi SC Vodafone SA, reprezentând contravaloarea convorbirilor telefonice, precizez că plata acestora a fost aprobată de către Consiliul Local Pădureni. Cu ocazia sedinţei din data de 26.05.2009, cei 8 consilieri prezenţi la această şedinţă au aprobat în unanimitate <achiziționarea unui abonament de telefonie mobilă pentru consilierii locali şi angajaţii primăriei>”.

Replica auditorilor este devastatoare: „Răspunsul oferit prin nota de relații solicitată nu este concludent, întrucât nu a fost prezentată o hotărâre de consiliu local emisă în acest sens care să justifice cele menţionate„! Cu alte cuvinte, or fi aprobat cei opt consilieri ca primăria să bată palma cu cei doi operatori de telefonie mobilă, dar aprobarea prin dat din cap sau prin viu grai nu este suficientă, dacă acceptul nu se concretizează în formă scrisă, printr-o hotărâre a consiliului local. Se pare că dom‘ primar Ignuța a chiulit de la orele de limba latină, altfel ar fi aflat că „Verba volant, scripta manent”…

Timpul trece, dobânzile curg, iar la orizont se vede… parchetul

Rezumând și calculând: 197.751 lei plus 399.290 lei plus 45.538 lei fac nici mai mult, nici mai puțin decât 642.579 lei, adică șase miliarde și jumătate de lei vechi sau, ca să rețineți mai ușor, circa 140.000 de euro, bani pe care primarul comunei Pădureni, Dorin Ignuța, și fostul primar, Dan Iorgovan, trebuie să-i aducă de-acasă – proporțional cu vina fiecăruia – și să-i vireze în bugetul comunei!

Dacă vă gândiți că respectivii mai au o șansă în instanță, unde pot fi contestate deciziile Camerei de Conturi Timiș, aflați că Primăria Comunei Pădureni a pierdut, atât în fond, cât și în recurs, procesul intentat respectivei instituții, astfel că Dorin Ignuța și Dan Iorgovan sunt buni de plată.

L-am sunat pe primarul în exercițiu, Dorin Ignuța, și l-am întrebat dacă s-a conformat deciziilor CCT, confirmate și prin hotărârea definitivă a Curții de Apel Timișoara, pronunțată în data de 9 mai 2016, dar răspunsul acestuia a fost negativ. Dumnealui n-a virat nici un ban în contul comunei și, din câte am înțeles, nici nu o va face în viitorul apropiat. Doar că timpul trece, iar dobânzile curg, astfel că suma pe care va fi nevoit să o scoată din buzunar domnul Ignuța va fi mult mai mare…

În plus, dacă la următorul control al Camerei de Conturi Timiș, echipa de audit va constata că prejudiciul de 140.000 de euro plus dobânzile aferente nu a fost acoperit de cei vinovați, aceasta va fi obligată, prin lege, să sesizeze organele de urmărire penală!


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

3 thoughts on “Primarul și fostul primar ai unei comune timișene trebuie să vireze din propriile buzunare în bugetul local șase miliarde și jumătate de lei vechi

  1. Oare la SACALAZ cum s-a incheiat controlul nu au vazut ca primaria e un adevarat SRL .Comuna SACALAZ are ce-a mai competenta echipa administrative din judet cladirea primariei sta sa se darame in rigolele din fata primariei apa nu seaca tot anul chiar a aparut si trestia vara broastele dau adevate concerte si chiar in centru de comuna

  2. La Sacalaz abia acum se introduce canalizarea ca pentru unii e mai bine sa sa se sparga de 3 ori strazile pentru apa, canal si gaz, astfel incaseaza de 3 ori mai multi bani!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *