Noi serii de cursuri derulate de CCIAT

cciatcursuriian21

Activitatea de formare profesională a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT) debutează în acest an cu noi serii de cursuri. Prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, CIAT organizează în perioada ianuarie – februarie 2021 noi cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru perioada 25 ianuarie – 3 februarie e programată derularea cursului de Gestionar (depozit), luni – vineri, între orele 16,30 și 19,30. Cursul răspunde la numeroase întrebări, acoperind tematica referitoare la instruirea în domeniul organizării gestiunii stocurilor și a circuitului de documente aferent pentru: recepția mărfurilor, manipularea și depozitarea stocurilor, eliberarea stocurilor către clienți, cu echipamente și aplicații specifice sectorului logistic. Cu un puternic caracter practic și aplicativ, pregătirea li se adresează  atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor, cât și persoanelor care își propun să-și aprofundeze cunoștintele în domeniu, oferind noțiuni teoretice și soluții concrete diverselor probleme ridicate în activitatea zilnică. Cursul formează specialiști în gestiunea și evidența mărfurilor și bunurilor, iar absolvenții vor avea ocazia să-și însușească reglementările legale și noțiunile de bază privind activitatea de gestionar. Tematica se referă la: asigurarea gestiunii stocului de bunuri, cu respectarea legislației în domeniu, a normelor și procedurile interne; recepționarea bunurilor; asigurarea condițiilor de depozitare, păstrare și siguranță a bunurilor; monitorizarea, manipularea și depozitarea bunurilor, cu respectarea normelor specifice de sănătate și securitate în muncă, precum și a celor interne; asigurarea evidenței și raportarea situației stocurilor de bunuri; urmărirea rulajului bunurilor din stoc; eliberarea bunurilor din gestiune; întocmirea documentelor de evidență și raportarea activității, cu respectarea legislației în domeniu, a normelor și procedurile interne; completarea documentatiei de evidență și raportare; întocmirea rapoartelor; completarea formularelor; raportarea verbală.

Cursurile de Inspector și Referent pentru resurse umane se va desfășura în perioada 25 ianuarie – 12 februarie, luni – vineri, între orele 17 – 20. Structura cursului ciuprinde capitolele: contractul individual de muncă; vechimea în muncă;  contractul colectiv de muncă; jurisdicţia muncii; răspunderea salariaților; salarizarea. permisul de muncă; formarea profesională; asigurările sociale de stat; noțiuni de organizare și legislația muncii; modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; recrutarea și selecția personalului; aplicații în programul REVISAL. În cadrul cursului de Inspector resurse umane se va desfășura și un modul  de instruire în aplicația  REVISAL în urma căruia se obține un certificat de participre. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Din 26 ianuarie până în 10 februarie, direcția specializată a CCIAT va ține cursul de Expert în achiziții publice, destinat celor din compartimentele de resort care, potrivit noilor prevederi ale legislației, urmează să fie formate din cel puțin trei persoane, dintre care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice. Tematica e formată din: Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare; modalități de consultare a pieței; aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; utilizarea mijloacelor electronice, e-Certis, sistemul on-line și off-line;  catalogul electronic și noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice. Structura cu prinde, pe lângă partea teoretică, o componentă practică, aplicații pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SICAP. Se urmărește, astfel, internaționalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și europeană și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite. Diplomele se eliberează în cel mult 30 de zile de la absolvirea cursului. Informații și înscrieri, la  Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22), camera 117, zilnic între orele 8-16, nr. tel. 0720/444121, e-mail: [email protected], persoana de contact fiind Tania Avramov – Manager DFP. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile și pe site-ul CCIAT, www.cciat.ro.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns