Modificări privind intabularea clădirilor

O reglementare intrată recent în vigoare (Legea nr.197/2016) se referă la modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Noile prevederi introduse, cel puțin în privința intabulării clădirilor, rețin atenția. În vechea reglementare se prevedeau următoarele: „Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția finală la terminarea lucrărilor, conform legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară”. În această situație se aplicau, se înțelege, sancțiunile legale.

Noile prevederi de acum schimbă lucrurile: „Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate”, se spune în reglementare.

De asemenea, noua lege dispune următoarele: „Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competentă, care să confirme situaţia juridică actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.”

Reiese, deci, că intabularea se poate face la fel ca până acum, dar și în baza unui certificat de atestare a edificării construcției, care este eliberat de autoritățile locale, document necondiționat de documentele cerute în prima posibilitate.

Ar mai fi de menționat în plus că certificatul de atestare a edificării construcției va putea fi emis doar dacă s-a respectat legislația din domeniul construcțiilor.

Până nu va fi modificată, însă, corespunzător și prevederea din Legea cadastrului și a publicității imobiliare referitoare la intabulare, lucrurile rămân oarecum neclare, în ciuda faptului că legiuitorii și-au dorit, prin schimbările promovate, simplificarea procedurii.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns