Licitație ANAF – terenuri Moșnița Nouă

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 , luna FEBRUARIE, ora 14.00, anul 2018, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane NEGROIU CONSTANTIN, prima licitaţie/licitaţia a ….-a:

A) – teren extravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.413343, cad.A708/2/9 cu suprafata de 10.000 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii :376.055 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SA SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

B) – teren extravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.413341, cad. A708/2/12, cu suprafata de 5.000 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 187.507 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SA SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
BEJDAMIAN KLEINSZNICOLAE
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

C) – teren extravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.413346, cad.A 57/26/2 cu suprafata de 18.800 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 707.317 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SA SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
BEJ CRACIUN CRISTIAN
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

D) – teren intravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.409627, cad.Cc 57/21/14 cu suprafata de 693 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 26.043 lei+ TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
SC SUPORT COLECT SRL
ipoteca
BEJ MARGHESCU&ILIESCU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
BEJ CRACIUN CRISTIAN
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

E) – teren intravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.409626, cad.Cc 57/21/15 cu suprafata de 693 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 26.043 lei + TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
SC SUPORT COLECT SRL
ipoteca
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

F) – teren extravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.409635, cad.A708/2/10 cu suprafata de 5.000 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 187.507 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
SC SUPORT COLECT SRL
ipoteca
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

G) – teren intravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.400520, cad.400520 cu suprafata de 888 mp, cota 18.91%preţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 10.417 lei +TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
AJFP TIMIS
ipoteca

H) – teren intravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.413342, cad.Cc 57/21/16 cu suprafata de 731 mppreţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 27.084 lei +TVA 19%,, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
BEJ MATEI SI ASOCIATII
somatie
BEJ ILIESCU
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

I) – teren intravilan in loc. Mosnita Noua, inscris in CF.413339, cad.Cc 57/21/17 cu suprafata de 737 mp , preţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 28.126 lei +TVA 19%,, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SA SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
BEJ MARGHESCU&ILIESCU
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
BEJ CRACIUN CRISTIAN
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

J) – teren extravilan in loc. Remetea Mare, inscris in CF.401246, cad.A1213/1/4 cu suprafata de 10.400 mp, preţ de evaluare/de pornire al primei licitaţii : 733.360 lei(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5
BCR SA SUCURSALA MEHEDINTI
ipoteca
SUPORT COLECT SRL
Cesiune de creanta
BEJ ILIESCU ALEXANDRU
somatie
BEJA DRAGOMIR&STEPANOV
somatie
BEJ MATEI &ASOCIATII
somatie
AJFP TIMIS
ipoteca

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *