Lansarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacității unităţii de învăţământ LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC în vederea gestionării crizei COVID – 19”, cod SMIS 149080, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

liceul david voniga giroc

Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc, cu sediul în Giroc, nr. 59, județul Timiş, deruleaza proiectul Consolidarea capacității unităţii de învăţământ LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC în vederea gestionării crizei COVID – 19, cod SMIS 149080 finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 958.590,40 lei (nouăsute cincizeci şi opt cincisute nouăzeci lei şi patruzeci bani), din care valoare totală eligibilă 958.590,40 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 958.590,40 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 6 luni, respectiv între data 01 Aprilie 2022 și data 30 Septembrie 2022, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 și diminuarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2, prin dotarea Liceului Teoretic “David Voniga” Giroc cu aparatură medicală, dispozitive și echipamente de protecție individuală și dezinfectanți necesare asigurării unei protecții sanitare și epidemiologice adecvate.

Obiectivul general si scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 prin asigurarea necesarului de echipamente de protecție personală pentru elevii și persoanele implicate în activitatea educațională;
  2. Asigurarea necesarului de dezinfectanți pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime desfășurării activitaților didactice și diminuarea raspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2;
  3. Dotarea unității de învățământ “David Voniga” Giroc cu dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2, conform Anexei 10.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Activitatea Management de proiect va avea ca rezultat: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului;
  2. Achizitie echipamente de protecție / dispozitive medicale – Asigurarea măsurilor sanitare și de protecție / achiziția bunurilor și serviciilor va avea ca rezultat: asigurarea dotarilor și echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19;
  3. Activitatea Informare si publicitate va avea ca rezultat: asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala.

Rezultatele contribuie la desfășurarea activității educaționale în condiții de siguranță sanitară și epidemiologică.

Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc,

Nr. 59, Județul Timiş

Tel / fax: 0256 395 771 / 0256 395 771

Mail:  [email protected]

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns