Asociația Timișoara 2021 primește adeziuni

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii s-a întrunit, în data de 21 ianuarie, ca urmare a modificărilor care au avut loc în cadrul statutului asociației, pentru stabilirea documentelor ce urmează a fi depuse de către persoanele fizice/ juridice în vederea completării (depunerii) cererilor de adeziune și a calendarului privind termenele de soluționare ale acestora de către Adunarea Generală.

În acest sens, a fost aprobat următorul calendar: Termenul limită pentru depunerea cererilor de adeziune a noilor membri, precum și a informațiilor suplimentare la cererile de adeziune depuse este 4 februarie 2019; Transmiterea rezultatelor (prin e-mail) privind cererile de adeziune – 13 februarie 2019; convocarea Adunării Generale pentru validarea noilor membri – 22 februarie 2019.

Documentele necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele fizice sunt: cerere de adeziune (formular); copia cărții de identitate; cazier judiciar; curriculum vitae; declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

Documentele necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele juridice societăți comerciale sunt: cerere de adeziune (formular); certificat constatator; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

Documentele necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru persoanele juridice asociații și fundații aunt: cerere de adeziune (formular); extras din Registrul special aflat la grefa instanței; certificate înregistrare ANAF; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

Documentele necesare pentru completarea cererilor de adeziune pentru orașele partenere sunt: cerere de adeziune (formular); declarație pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației. Pentru completarea cererilor de adeziune ale altor organisme care nu se încadrează în cele de mai sus sunt necesare: cerere de adeziune (formular); actul de înființare; calitatea de reprezentant; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

Documentele se pot depune atât la sediul Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii: Bastionul Theresia · Str. Martin Luther Nr. 4, Corp.B1, Et.1, cât și, în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], iar cererile de adeziune le puteți descărca accesând următorul link: https://goo.gl/jHUNF9.

0 Comments

No Comment.