Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vã facem cunoscut faptul cã in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin liciţatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului :

1. S.C. QUICK LINE S.R.L, dosar de executare. 31015311, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţul Timiş, str. Aleea Studenţilor, nr. 26, , cod de identificare fiscală 31015311, licitaţie care va avea loc in ziua de 11, luna 06, anul 2018, ora 13,00. Licitaţia a IV a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL/SCUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
MASA DE LEMN MASIV, LUNGIME 1,80 m LATIME 0,060 m -13 buc. nu sunt 152 lei/buc. 19 % 181 lei/buc.
SCAUNE (BANCA) DE LEMN MASIV LUNGIME 1,80 m -26 buc. nu sunt 76 lei/buc. 19 % 90 lei/buc.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înstiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vãnzare..

Cei interesaţi in cumpararea bunurilor sunt invitaţi sã prezinte panã la termenul de vãnzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitaţiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumpãrare :

b. dovada plaţii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timişoara; ofertanţii pot constitui si garanţii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garanţie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezintã pe ofertant ( prin procura specialã autentica);

d. prentru persoanele juridice romãne, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaraţie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoana interpusã cu debitorul  : S.C. QUICK LINE S.R.L,

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *