Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile – 2 (3 iulie 2017)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Str. Gh. Lazăr, nr. 9B,

300081, Timişoara

Tel :  0256/259.410

Fax : 0256/499.220

e-mail: [email protected]

TMGDEJ 28203/22.06.2017

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor :

1. S.C. UNIVERSPEED S.R.L dosar de executare 0 U-1-2-13, cu domiciliul fiscal in localitatea Giroc, jud. Timis, str. Dunarea, nr. 2/A, cod inregistrare fiscala 18784660, licitatie care va avea loc in ziua de 17, luna 07, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca Volvo, model FH440, cilindree 12777 cmc motorina, culoare Rosu, an fabricatie 2007, TM-69-UNV

Creditor S.C. TRANSPORT SERVICE GROUP

44.116,13

19 %

52.498,20

Semiremorca marca Schmitz, model SO2, caroseria DA SUPRASTRUCTURA DESCHISA, culoare GRI, an fabricatie 2008, TM-68-UNV

nu sunt

16.505,34

19 %

19.641,36

Autoutilitara marca Volvo, model FH440, cilindree 12777 cmc motorina, culoare GRI, an fabricatie 2007, TM-60-UNV

nu sunt

65.308,18

19 %

77.716,73

Semiremorca marca Kogel, model SN24/P90/1110, DA SUPRASTRUCTURA DESCHISA, culoare gri, an fabricatie 2005, TM-61-UNV

nu sunt

8.456,44

19 %

10.063,17

Autoutilitara marca Volvo, model FH12, caroseria BC autotractor, cilindree 12130 cmc motorina, culoare albastru, tractiune spate, an fabricatie 2005, TM-81-UNV

nu sunt

35.455,92

19 %

42.192,55

Semiremorca marca Schwarzmuller, model SPA3/E, caroseria camion platforma cu obloane met+prelata, culoare verde, an fabricatie 2001, TM-80-UNV

nu sunt

15.792,15

19 %

18.792,66

Semiremorca marca Kogel, model SN24P 90/910, caroseria camion, culoare gri, an fabricatie 2005, TM-83-UNV

nu sunt

7.539,48

19 %

8.971,98

2. S.C. ETRIERUS CONCRETIX S.R.L dosar de executare nr. 2-6-74, cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara, jud. Timis, str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 1/B, cod de identificare fiscală 32514719, licitatie care va avea loc in ziua de 18, luna 07, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

1074410S+

CUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

SISTEM METALIC DE SUSTINERE, FORMAT DIN: MONTATI CU DIAGONALE -46 BUC., POPI METALICI h=3.1 m -156 BUC., CONSOLE 19BUC, FERMA METALICA SUPORT PLACA -6 BUC., MONTANTII-67 BUC., MONTANTI CU BRIDE -166 BUC., MONTANTICOMPUSI -93 BUC., BRIDE IMBINARE-112 BUC., LATERALE 341 BUC., BALUSTRADE -93 BUC., CUTIE METALICA – 1 BUC.

nu sunt

10.462,49

19 %

12.450,37

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorii : S.C. UNIVERSPEED S.R.L si S.C. ETRIERUS CONCRETIX S.R.L Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns