Anunț privind vânzarea de bunuri imobile- teren intravilan și clădire situate în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân

Anunț licitație - apartament situat în Timișoara

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile- teren intravilan și clădire situate în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân.

Dosar de executare nr.  1801082

Nr. TMG_DEF 1207/30.01.2023

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA  BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

                                                      Anul 2023 luna Februarie   ziua  17

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17  luna februarie, ora 12.00, anul 2023, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B,  Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile proprietatea garanţilor ipotecari Cordea Candit şi Cordea Veronica  pentru debitorul SC Nova Tim  SRL

 

  • Cotă actuală de 1/1 din teren intravilan în suprafaţă de 491 mp, dintre care 457 mp au categoria de folosinţă curţi construcţii şi 34 mp au categorie de folosinţă arabil, cu clădire construită  de tip P+1Ep, suprafaţă construită la sol de 327 mp,destinaţie spaţiu comercial şi locuinţă, utilităţi: curent monofazic şi trifazic, apă curentă, telefonie, gaz, încălzire  cu  instalaţie de calorifere şi centrală proprie pe gaz, înscrise în ID Electronic 449439 Timişoara, situat în Timişoara, strada Mircea Cel Bătrân, nr. 28, judeţ Timiş preţ de pornire licitaţia a II a  – 1.191.850 lei exclusiv TVA  grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
A.J.F.P. TIMIŞ Ipotecă legală
Aquila Part Prod Com SA, prin  BEJ Mereu Cristian Petru pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Dragomir,Stepanov şi Asociaţii prin executor judecătoresc Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Dragomir,Stepanov şi Asociaţii prin executor judecătoresc Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Dragomir,Stepanov şi Asociaţii prin executor judecătoresc Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Dragomir,Stepanov şi Asociaţii prin executor judecătoresc Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Dragomir,Stepanov şi Asociaţii prin executor judecătoresc Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită
Denniscos Louisiana SRL, prin BEJ Stepanov Voislav pentru cota de proprietate a debitorului Cordea Candit Urmărire silită

*) Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035

 

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *