Un proiect pe fonduri europene derulat de Primăriile Timișoarei și Dumbrăviței are la bază un cumul de infracțiuni acoperite de mai multe instituții ale statului

incubator dumbravita

În cursul anului trecut, „Renașterea bănățeană” a publicat o serie de articole având ca subiect deturnarea de către Primăria Comunei Dumbrăvița a destinației obiectivului edificat prin fonduri europene și în parteneriat cu Primăria Timișoara, Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor. Ilegalitățile și scenariile concepute de primarul Victor Malac și camarila sa pentru a camufla respectiva deturnare (au inventat inclusiv o epidemie de scarlatină!) au fost devoalate de ziarul nostru, iar cei implicați n-au mai știut cum să dreagă busuiocul…

Alt proiect, același parteneriat

În ediția de astăzi vă vom prezenta un alt caz flagrant de încălcare a legii, un cumul de ilegalități produse cu ocazia derulării de către Primăria Dumbrăvița a unui alt proiect pe fonduri europene – coincidență, tot în parteneriat cu Primăria Timișoara -, ne referim la proiectul lansat în 15 decembrie 2011 și intitulat „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița – incubator de afaceri”.

Având o valoare totală de 4.840.672 lei (peste un milion de euro), din care 1.776.273 lei reprezentau fonduri europene nerambursabile, iar o sumă identică reprezenta confinanțarea asigurată de cele două primării implicate, prin proiectul mai sus amintit urma să se construiască, în comuna Dumbrăvița, un incubator de afaceri, al cărui grup-țintă să fie constituit din întreprinzători locali, în special tineri, IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi, firme aflate la începutul activității lor economice, care nu își puteau permite închirierea unor spații de lucru la prețul pieței libere.

O problemă ascunsă sub preș

Pregătit de administrațiile din Timișoara și Dumbrăvița pe vremea când primari erau Gheorghe Ciuhandu și Szilagyi Geza, proiectul a fost pus în practică și finalizat de succesorii acestora, Nicolae Robu și Victor Malac. Încă de la început, administrația din Dumbrăvița știa că are o mare problemă cu locația incubatorului de afaceri, în sensul că terenul ales pentru construirea clădirii nu putea fi scos cu una, cu două din circuitul agricol, fiindcă făcea parte din pășunea comunei, iar Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor spunea clar, la articolul 28: „Constituie infracțiune (…) schimbarea destinației suprafeței de pajiște în alte categorii de folosință fără aprobările legale în vigoare”. Și încă un detaliu: infracțiunea respectivă era pedepsită cu închisoarea de la două luni la doi ani.

Lege încălcată, construcție finalizată

În fine, lucrurile au mers pe repede înainte: în decembrie 2012, Primăria Timișoara a organizat o licitație pentru construirea incubatorului, iar fericitul câștigător a fost declarat SC Biju SRL, contra sumei de 2.245.000 lei. În ciuda faptului că legea era clară și nu se putea construi nimic pe pășunea respectivă, Primăria Dumbrăvița eliberează, în decembrie 2012, autorizația de construire, iar Biju SRL se apucă de lucru, astfel că, în luna august 2014, se inaugurează, cu mare fast, clădirea incubatorului de afaceri.

Sesizare către Prefectura Timiș

Facem acum un salt în timp până la finalul anului trecut. Aflând despre ilegalitatea comisă de Primăria Dumbrăvița, am început să ne documentăm, am mai pus cap la cap niște informații și apoi am solicitat un punct de vedere instituției care verifică legalitatea acțiunilor primăriilor din județ, Prefectura Timiș. Vă prezentăm conținutul mail-ului expediat pe adresa prefecturii.

„Problema pe care o supunem atenției dumneavoastră o constituie modalitatea în care terenul pe care s-a construit incubatorul de afaceri a fost scos din circuitul agricol, acest teren având regimul de pajiște, iar OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente interzice, la art. 2, <scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor>, cu unele excepții, prevăzute la art. 3, printre care și <e) amplasarea obiectivelor de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare>.

Probabil, această prevedere a fost avută în vedere și de Consiliul Local Dumbrăvița atunci când a aprobat, prin HCL 92/2013, declararea obiectivului de investiții <Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița – Incubator de afaceri> ca fiind de interes local. La vremea respectivă, s-a precizat că <acest demers a fost necesar pentru înlăturarea interdicției de scoatere din circuitul agricol a terenului cu regim de pajiște/islaz pe care urma să fie edificat viitorul incubator de afaceri Dumbrăvița>.

 

raspuns bacala

Doar că declararea unui obiectiv ca fiind de interes local NU se face de către consiliile locale, ci de către consiliile județene, potrivit Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică! Prima întrebare pe care v-o adresăm: este legală HCL Dumbrăvița nr. 92/2013?

Legea 33/1994 prevede, de asemenea, la art. 6, care anume sunt lucrările de utilitate publică, iar în această enumerare strictă nu apare niciunde ca fiind de utilitate publică <sprijinirea afacerilor>, astfel încât vă adresăm o a 2-a întrebare: prin prisma prevederilor legale, poate fi declarată ca fiind de interes local construirea unui incubator de afaceri?

În art. 5 al OUG 34/2013, se precizează la alineatul 3: <Prin excepție de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru (urmează enumerarea excepțiilor)>. Întrebarea a 3-a: a avut Consiliul Local Dumbrăvița / Primăria Comunei Dumbrăvița avizul MADR?

Dacă răspunsul este afirmativ, vă solicităm să ne remiteți o copie a acestui aviz. În același articol 5 al OUG 34/2013, la alineatul 4 se precizează: <Excepțiile prevăzute la alin. (3) se realizează cu obligația ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiștilor să recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol.

Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai târziu până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafețe (…)>. Iar la alineatul 5), se prevede: <Pe terenurile prevăzute la alin. (4) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal>.

Prin HCL Dumbrăvița nr. 15/27.02.2014, s-a aprobat intabularea în proprietatea comunei Dumbrăvița, domeniul privat, în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița, a unei suprafețe de teren neproductiv de 39.073 metri pătrați. Întrebarea a 4-a: Instituția Prefectului Timiș are cunoștință că s-ar fi efectuat <toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal> pe respectiva suprafață de 39.073 metri pătrați, așa cum prevede OUG 34/2013?

Dacă răspunsul este afirmativ, vă solicităm să ne remiteți o copie a documentației care atestă efectuarea respectivelor lucrări”.

Un răspuns care ocolește întrebarea

Răspunsul semnat de prefectul Mircea Băcală sună cam așa: „Potrivit extrasului de carte funciară nr. 403868 Dumbrăvița (…), actul administrativ care a stat la baza intabulării (incubatorului – n.r.) l-a constituit autorizația de construire emisă în anul 2010 (în total au fost emise mai multe autorizații de construire, ultima fiind cea din anul 2012 – n.r.), incidentă fiind, în această situație, legislația anterioară apariției Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013.

Sintagma <obiectiv de interes local> nu este definită de către legislația în vigoare, astfel încât apreciem că în speță nu pot fi invocate elemente de nelegalitate ci, eventual, de oportunitate. În ce privește lucrările de refacere a covorului vegetal, nu avem cunoștință dacă acestea au fost sau nu efectuate, însă am solicitat Primăriei Comunei Dumbrăvița informații în acest sens, urmând a vi le comunica îndată ce ne vor fi puse la dispoziție (nu ne-au fost comunicate nici până în ziua de astăzi – n.r.)”.

În traducere: Primăria Dumbrăvița n-avusese nevoie de avizul Ministerului Agriculturii pentru scoaterea din circuitul agricol a pășunii pentru că, pasămite, la momentul în care intra în vigoare ordonanța, exista deja o autorizație de construire, astfel că acestei situații i s-ar aplica legislația anterioară anului 2013. Serios?!

Păi în întreaga legislație de dinaintea OUG 34/2013 regăsim aceeași interdicție de scoatere din circuitul agricol a pășunilor fără avizul MADR și fără respectarea anumitor condiții! Așadar, în loc să se asigure că legea este respectată, Prefectura Timiș nu știa cum să îi scoată basma curată pe cei care o încălcau cu atâta nonșalanță…

O vizită la Direcția pentru Agricultură Timiș

Departe de a ne dezarma răspunsul prefectului, noi ne-am continuat investigația. Am obținut de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș (OCPI) o copie a extrasului CF menționat în adresa prefecturii: din document reieșea că, în data de 4.02.2014 (când construirea incubatorului se afla deja pe ultima sută de metri!), OCPI Timiș a modificat categoria de folosință din pășune în teren arabil a suprafeței pe care se construise incubatorul de afaceri, la rubrica respectivă fiind menționată ca act justificativ adeverința nr. 259/2014 emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș (DAJT).

Intrigați de această manevră pe cât de tardivă, pe atât de dubioasă, i-am făcut o vizită directorului DAJT, Doru Petanec. I-am explicat că am dori să ne pună la dispoziție o copie a documentației elaborate de instituția pe care o reprezintă prin care s-a aprobat scoaterea din circuitul agricol a celor 30.000 de metri pătrați din Dumbrăvița, mai ales a acelei stranii adeverințe nr. 259/2014.

O adeverință greu de găsit

După ce a aflat scopul vizitei noastre, domnul director și-a chemat un subaltern, pe Cristian Dăneți, cel care se ocupă de problematica respectivă, rugându-l să răspundă solicitării noastre. După vreo trei-patru zile, l-am contactat pe Cristian Dăneți, care ne-a explicat că nu găsește niciunde vreun document legat de scoaterea din circuitul agricol a pășunii din Dumbrăvița, nici măcar unul! Nici măcar adeverința nr. 259/2014!

Cine caută găsește

Ne așteptam la răspunsul ăsta, așa că am făcut alte demersuri la OCPI Timiș, de unde am obținut o copie a acelei adeverințe de negăsit în arhiva DAJ Timiș, cea cu nr. 259/2014, iar ca bonus, o adeverință emisă de Primăria Dumbrăvița. Aveam în fața ochilor o mostră clară de fals intelectual, atât de căutata adeverință nr. 259/2014 reprezentând o făcătură ordinară concepută tardiv și stângace pentru a masca ilegalitatea crasă a Primăriei Dumbrăvița.

cadastru

 

Datată 3.02.2014, adresată către OCPI Timiș și semnată de directorul executiv Doru Petanec (revenim la semnătură puțin mai încolo), adeverința avea următorul conținut:

“Referitor: dosar nr. 259/31.01.2014 privind acord de principiu. Având în vedere memoriul justificativ nr. 1409/31.01.2014 privind schimbarea categoriei de folosință a terenului, adeverința nr. 1408/31.01.2014 eliberată de Primăria Dumbrăvița, prin care se adeverește că parcela înscrisă în CF nr. 403868, în suprafață de 27.977 mp, nu figurează și nu a fost folosită ca pășune între anii 2006-2014 și nici nu a beneficiat de plăți APIA, HCL Dumbrăvița nr. 53/28.07.2010, nr. 45/10.06.2010, autorizațiile de construire nr. 282/23.08.2010, nr. 385/06.12.2012, nr. 194/24.08.2011, verificând datele prezentate ne exprimăm acordul de principiu pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului înscris în CF nr. 403868”.

Cu această adeverință emisă în 3 februarie 2014 de Direcția Agricolă Timiș, băieții deștepți din Primăria Dumbrăvița au mers imediat la OCPI Timiș, care s-a executat instantaneu – chiar a doua zi! – și a schimbat categoria de folosință din pășune în arabil!

Un fals intelectual ca la carte

Haideți acum să analizăm puțin această adeverință… 1. Aceasta nu are din start vreo valoare, pentru că, și dacă ar fi fost vorba de o procedură legală și efectuată la timp, nu DUPĂ ridicarea construcției, legea vorbește de avizul ministerului, nu de cel al direcției (știm ce vorbim, am văzut alte dosare similare)!

2. Mai multe documente la care face referire “adeverința” au fost emise vineri, 31 ianuarie 2014 – un întreg dosar, un memoriu justificativ și o adeverință a Primăriei Dumbrăvița -, au urmat două zile de weekend, iar luni, 3 februarie 2014, se presupune că angajații Direcției Agricole s-au trezit cu noaptea în cap, au lins toată documentația și au eliberat cu o promptitudine incredibilă “adeverința”, care a ajuns de urgență la OCPI Timiș, unde, în 4 februarie, s-a produs permutarea instantanee menționată mai sus! Simpaticul personaj animat Speedy Gonzales nu credem că ar face față la Direcția Agricolă…

3. Convinși probabil că documentul nu va ajunge vreodată să fie făcut public, băieții de la DAJ Timiș n-au avut nici o emoție în a menționa printre actele care au stat la baza emiterii adeverinței inclusiv autorizațiile de construcție din 2010, 2011 și 2012, în condițiile în care acestea ar fi trebuit să fie POSTERIOARE eliberării adeverinței!

4. Mai mult, în textul analizat se menționează că în adresa Primăriei Dumbrăvița se adeverește că parcela cu pricina “nu figurează și nu a fost folosită ca pășune”, o minciună cât casa: în adeverința nr. 1408/31.01.2014 a primăriei scrie că parcela respectivă ESTE pășune și nu a fost utilizată ca pășune! Cum să minți în halul ăsta?! Uite-așa…

5. Acest “acord de principiu” pe care i-l dădea Direcția Agricolă Primăriei Dumbrăvița avea valoare egală cu zero, neavând cum să țină locul unui aviz al Ministerului Agriculturii dat în condițiile legii, ca urmare a unor proceduri îndeplinite cu strictețe și la timpul potrivit. Totuși, OCPI Timiș a închis ochii la falsul grosolan, a operat schimbarea categoriei de folosință a terenului din pășune în arabil și, mai apoi, a admis intabularea incubatorului de afaceri.

Nea Ionică are gura mică

După ce am obținut cele două adeverințe, cea emisă de DAJ Timiș și cea eliberată de Primăria Dumbrăvița, i-am făcut o nouă vizită directorului Doru Petanec, solicitându-i să ne lămurească cum a putut gira un asemenea fals. Cu hârtia sub ochi, domnul Petanec ne-a precizat că semnătura nu-i aparține lui, ci unui subaltern, Ionică Prohab, cel care, la vremea respectivă, avea în atribuții eliberarea unor asemenea acte.

Convocat în biroul directorului, domnul Prohab n-a fost, evident, în stare să explice inexplicabilul, nici măcar cum de a semnat în locul directorului fără să semnaleze cumva acest lucru. Tentativa sa de justificare – cică un aproape ilizibil semn de pe foaie reprezenta bara pusă atunci când semnezi în locul cuiva – ne-a stârnit amuzamentul și cam atât.

fals

 

Ionică Prohab a rămas cu gura încleștată atunci când l-am rugat să ne explice cum a putut semna un asemenea document, dumnealui limitându-se a ne promite că, în cursul zilei respective, va căuta în arhiva instituției dosarul nr. 259/31.01.2014 și întreaga documentație aferentă care a stat la baza emiterii halucinantei adeverințe nr. 259/3.02.2014. Aceeași promisiune ne-a făcut-o și directorul Doru Petanec, care ne-a declarat că până a doua zi subalternii săi ne vor pune la dispoziție actele respective.

Minciuna are picioare scurte

Ca unii care am mai văzut filmul o dată, le-am replicat celor doi funcționari că, din moment ce toată mascarada cu documentația făcută pe repede-înainte era menită a acoperi ilegalitatea făcută de Primăria Dumbrăvița, suntem absolut convinși că nimeni nu va găsi ceva în arhivă, pentru simplul motiv că nici nu există altceva în afară de acea adeverință falsă! Discuția a avut loc marți, 7 februarie 2017, în biroul directorului Doru Petanec.

A doua zi, șeful Direcției Agricole Timiș nu ne-a mai răspuns la telefon și, evident, nimeni nu ne-a trimis nici un dosar, nici un document. Avusesem dreptate: funcționarii Direcției Agricole Timiș au comis un fals intelectual clar ca lumina zilei pentru a ascunde o altă infracțiune comisă de trupa aflată la butoanele Primăriei Dumbrăvița!

dumbravita 16

 

Parafazându-l pe Coelho, care spunea că, atunci când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău, putem afirma, fără teama că greșim, că, atunci când Primăria Dumbrăvița comite o ilegalitate, toate autoritățile statului conspiră la acoperirea acesteia…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Un proiect pe fonduri europene derulat de Primăriile Timișoarei și Dumbrăviței are la bază un cumul de infracțiuni acoperite de mai multe instituții ale statului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *