Rezultate Bacalaureat 2022. Notele vor fi afișate astăzi, până la ora 12:00

Lucrare de 9,80 la Bacalaureat, notată cu 2,80. Explicația lui Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației

Rezultate Bacalaureat 2022. Notele vor fi afișate astăzi, până la ora 12:00

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni, 27 iunie, până la ora 12, potrivit Ministerului Educației.

Rezultatele vor fi disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii. Numele elevilor vor fi anonimizate.

În această situație, codurile individuale înlocuiesc numele și prenumele candidaților și au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Ce trebuie să facă un candidat pentru a promova examenul

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să susțină toate probele scrise și să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

să obțină media generală 6 (cel puțin) la probele scrise.

Depunere contestații Bacalaureat 2022

Contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevazută de calendarul examenului de Bacalaureat 2022.

Contestațiile se pot depune și online, utilizând adresa de mail comunicată de centrul de examen. La fiecare contestație depusă online, centrul de examen va trebui să confirme primirea mesajului. În cazul în care nu există confirmare de primire, rugăm candidații sa contacteze cât mai urgent acel centru de examen, scrie portalinvatamant.ro.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Președintele, împreună cu unul dintre vicepreședinți, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestațiile și le înregistrează.

CITEȘTE ȘI: Sătenii din centrul Timișului vor fi racordați la gaz

Cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, însoțite de un borderou în care se precizează numele candidaților și probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestația se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

După centralizarea cererilor prin care se contesta notele obținute la evaluarea inițială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din județ, cu același tip de hârtie pusă la dispoziție de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. După aceasta, se aplică ștampila „Bacalaureat 2022 – C.Z.E.”.

Notarea lucrărilor după contestații, la Bacalaureat 2022

După terminarea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial.

În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formata din alți profesori cu experienta, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestații.

Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse intre 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordata de către comisia de contestații.

Pentru lucrările care au primit inițial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menționate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia județeană de contestații/a municipiului București, dacă între nota inițială și nota acordată la contestații se constată o diferență de cel puțin 0,50 puncte. Daca diferența dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota inițială, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare.

Afișare contestații Bacalaureat 2022

Nota definitivă, acordată la contestații nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestații, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat și rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului, conform antena3.ro.

Rezultatele la contestații se comunică celor în drept prin afișare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidații proveniți de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmește extrase din catalog, care cuprind situația lor la examen și le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat.

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susținute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puțin nota 5.

Rezultate la bacalaureatul de vară 2021

Promovabilitate: 69,8%
146 medii de 10

Rezultate la bacalaureatul de vară 2020

Promovabilitate: 62,9%
232 de medii de 10

Rezultate la bacalaureatul de vară 2019

Promovabilitate: 67,2%
177 de medii de 10

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea august – septembrie

18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen.

16 august 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022 – Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d)

19 august 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

22 – 23 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

26 – 29 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

31 august 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

3 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns