Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile

Ministerul Finanţelor Publice

Str. V. Domanului, nr. 2, Reşiţa,

Tel :+0255 216120

Fax :+0255 211122

 Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã

Direcţia Generalã Regionalã a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Caraş -Severin

Colectare contribuabili mijlocii

Compartiment executare silitã

  Dosar de executare nr. 893/2015
Nr. 7690/15.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2015 luna SEPTEMBRIE ziua 15

LICITATIA a II a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 09 luna OCTOMBRIE, anul 2015, incepand cu ora 1100 in localitatea Resita, str Domanului, nr. 2, etaj 2, cam. 207 se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC AQUACARAS SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, Piata Republicii, nr. 7, cod de identificare fiscală 16868757 :

Denumirea bunului mobil,

descrierea sumara:

Pretul de

pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei)

Cota TVA / neimpozabil / scutit

A doua licitatie inclusiv TVA

Buldoexcavator marca Keymaco, model Fermec 860, numar de identificare SMFA44TCOY8EM3326, culoare galben , an fabricatie 2000, CS-0086

18.675

24%

23.157

Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria berlina, numar de identificareUU1LSDABH35977031, cilindree 1598 cmc benzina, culoare verde met, tractiune fata, an fabricatie 2006, CS-O5-AGF

4.950

24%

6.138

Autoturism marca Dacia model 1310 Li, caroseria berlina, numar de identificare UU1R1171143383612,cilindree 1397 cmc benzina culoare gri met, tractiune fata, an fabricatie 2003, CS-50-GCL

503

24%

624

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina numar de identificare UU6MF48415D068064, cilindree 796 cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTX

1.238

24%

1.535

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina, numar de identificare UU6MF48415D068063, cilindree 796, cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTU

1.500

24%

1.860

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina, numar de identificare UU6MF48415D069943, cilindree 796 cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTY

375

24%

465

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria furgon, numar de identificare UU6MF48425D069784, cilindree 796 cmc benzina, culoare gri, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTT

1.575

24%

1.953

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria furgon, numar de identificare UU6MF48425D069783, cilindree 796 cmc benzina, culoare gri, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTW

885

24%

1.097

Autoutilitara maca AB, model 16230 F ATMG 7, caroseria camion cab av 2 usi, numar de identificare UU4940018V0089848, cilindree 10344 cmc motorina, culoare orange+gri, tractiune spate, an fabricatie 1997, CS-77-PPP

20.715

24%

25.687

Autoutilitara marca Aro, model 330 TDX 2, caroseria camion de teren cab retr 2 usi, numar de identificare UU3AVOSF021235266, cilindree 2660 cmc motorina, culoare alb, tractiune integrala, an fabricatie 2002, CS-11-UAR

4.425

24%

5.487

Autospecializata marca Roman, model 8135FK caroseria basculanta, numar de identificare 37069, cilindree 5488 cmc motorina, culoare gri+albastru, tractiune spate, an fabricatie 1972, CS-03-NSD

6.975

24%

8.649

Autospecializata marca Roman, model 8135, caroserie vidanja, numar de identificare 91774, cilindree 5488 cmc motorina, culoare bleu+galben, tractiune spate, an fabricatie 1989, CS-03-GLH

6.225

24%

7.719

Buldoexcavator AUSA, numar de identificare 1235825M, CS-0087

42.825

24%

53.103

Motocompresor MC5, numar de identificare 11605

1.650

24%

2.046

Motocompresor MDF 45, numar de identificare 11606 (TK9PD28BS4AAH3037)

12.338

24%

15.299

Remorca marca Rema, numar de identificare ROTM88F3360006, CS-05-UPW

5.453

24%

6.762

Ifron 204

12.375

24%

15.345

Tractor rutier marca UTB, model U650MR, caroseria cu cabina, numar de identificare 3505, cilindree 4760 cmc motorina, culoare portocaliu, tractiune spate, an faricatie 1987, CS-04-HRN

2.025

24%

2.511

Autoutilitara marca Dacia, model Logan, caroseria BB furgon, numar de identificare UU1FSD1K538680463, cilindree 1461, cmc motorina, , culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2007, CS-08-ACV

7.500

24%

9.300

Remorca Tandem Tranata Carros ATD286, serie sasiu 14, CS-80-EFF

1.069

24%

1.326

Autoutilitara marca Citroen, model Jumper, caroseria BA suprastructura deschisa, numar de identificare VF7YCBMGC11597265, cilindree 2198 cmc motorina, culoare alb, tractiune fata, an fabricatie 2008, CS-69-ACV

13.650

24%

16.926

Autoturism Skoda Superb Ambition, caroseria berlina , numar identificare 9017032, cilindree 2.0 motorina, tractiune fata, an fabricate 2009, CS-11-ACV

24.600

24%

30.504

Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria berlina, numar de identificare UU1LSDJWC43188209, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-12-ACV

7.500

24%

9.300

Autoturism marca Dacia , model Logan, caroseria berlina, numar de identificare UU1LSDJWC43187079, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-15-ACV

8.100

24%

10.044

Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria AC break, numar de identificare UU1KSD0W543175924, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-54-ACV

7.613

24%

9.440

Autoutilitara marca Renault, model Master, caroseria suprastructura deschisa, numar de identificare VF1HDC1K643282833, cilindree 2464 cmc motorina, culoare alb, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-16-ACV

18.000

24%

22.320

 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:1. oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 2.dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Resita;ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant( prin procura speciala autentificata);3 pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 4.dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la bugetul de stat si bugetul local; 5.declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAS S.A.: urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
 Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
 Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras Severin Colectare Contribuabili Mijlocii, Str. Domanului, nr.2, cam 207, et.II sau la numărul de telefon 0255/216120 int..290, 183.

Publicitate 24.09 AQUACARAS 2 1420 caractere

Dosar de executare nr. 893/2015

Nr. 7689 /15.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2015 luna SEPTEMBRIE ziua 15

LICITATIA a II a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 8 , luna OCTOMBRIE , anul 2015, incepand cu ora 11 in localitatea Resita, str Domanului, nr. 2, etaj 2, cam. 207 se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC AQUACARAS SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, Piata Republicii, nr. 7, cod de identificare fiscală 16868757

Denumirea bunului mobil,

descrierea sumara:

Pretul de

pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei)

Cota TVA / neimpozabil / scutit

Pret a doua licitatie inclusiv TVA

Autoutilitara marca Dacia, model Pick-Up 1.9D 4×4, caroseria camion 2 usi, numar de

identificare UU1D461677 A498561, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEK

2.40024%2.976
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4X4, caroseria camion 4 usi, numar de

identificare UU1D4F7677A498558, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,

tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CJJ

3.60024%4.464
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de

identificare UU1D4F7677A498554, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,

tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-O5-CJN

3.52524%4.371
Autospeciala marca Roman, model 8135F, caroseria vidanja cab 2 usi, numar de

identificare 95575, cilindree 5488 cmc motorina, culoare gri, tractiune spate, an fabicatie 1991. CS-O3-ZIR

5.25024%6.510
Autoutilitara marca Dacia, model 1304, caroseria camion cab retr 2 usi, numar de

identificare UU1D61W2759667, cilindree 1397 cmc benzina, culoare alb, tractiune spate, an fabricatie 1998, CS 12-RSA

1.50024%1.860
Remorca marca ARO, model RBL5, numar de identificare RO11285, CS-8O-EEV45824%568
Autoturism marca Aro, model 10, numar de

identificare UU3AROK0047929, CS-03-SBF

55524%688
Autospeciala marca SRD, model 6135, caroseria cisterna-vidanja, numar de identificare 289178, cilindree 5488 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 1979, CS-03-WMW1.04324%1.293
Autoturism marca Dacia, model Logan, croseria break, numar de identificare

UU1KSDEKJ38529005, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata,

an fabricatie 2007, CS-20-ACV

8.17524%10.137
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de identificare UU1D4F7677A498555, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,

tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CJP

3.48824%4.325
Autoturism marca Aro, model M461C, curoseria cabriolet, numar de identificare 24396, cilindree 3119 cmc motorina , culoare verde, tractiune integrala, an fabricatie 1969, CS-04-RJT1.11024%1.376
Autospeciala marca Automecanica, model 10ACC, caroseria alte activitati, numar de

identificare 88844, cilindree 10344 cmc motorina, culoare portocaliu, tractiune spate, an fabricatie 1989, CS-O3-PIB

4.77824%5.925
Autospecializata marca SR, model 114D, numar de identificare 296331, cilindree 5491

cmc motorina Saviem, 135 CP, CS-04-RJV

2.17524%2.697
Autoturism marca Dacia, model 1310, caroseria break, numar de identificare

UU1R13300K0071880, cilindree 1289 cmc benzina, culoare gri met, tractiune fata,

an fabricatie 1989, CS-03-DLK

37524%465
Autoutilitara marca Dacia, model Pick-Up 1.9D 4×4, caroseria camion 2 usi, numar de

identificare UU1D461677 A498562, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEL

3.66024%4.538
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de

identificare UU1D4F7677A498556, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,

tractiune integrala , an fabricatie 2006, CS-O5-CJO

3.60024%4.464
Autoutilitara marca Dacia, model 1304, caroseria fugon 2 usi, numar de

identificare

UU1D461677A498563, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru-alb, tractiune

Integrala , an fabricatie 2006, CS-05-CEN

45024%558
Autoutilitara marca Dacia, model Drop Side 1.9D 4X4, caroseria camion 2 usi, numar de

identificare UU1D471677A498560, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEM

3.75024%4.650
Miniexcavator SYC 15, numar de identificare 810L05643, CS-0089 10.61324%13.160
Miniexcavator SYC 15, numar de identificare 810L05642, CS-0088 10.61324%13.160

 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:1. oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 2.dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Resita;ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant( prin procura speciala autentificata);3 pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 4.dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la bugetul de stat si bugetul local; 5.declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAS SA , urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
 Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
 Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras Severin- Colectare Contribuabili Mijlocii, Str. Domanului, nr.2, cam 207, et.II sau la numărul de telefon 0255/216120 int..290,183.

  

 Dosar de executare nr. 893/2015
 Nr. 7686 din 15.09.2015

Publicitate 24.09 AQUACARAS 4 768 caractere

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI

IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2015 luna 09 ziua 15

LICITAŢIA a II – a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 10, orele 13, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand ansamblul de bunuri imobile ,,Constructii industriale si edilitare’’, situat in localitatea Resita, Cartier Stavila – Soseaua Centura, judet Caras-Severin, edificat pe terenul inscris in Cartea Funciara nr. 30585 Resita, compus din:

– cladire – ,,Casuta portar-Cladire administrativa’’ in suprafata construita de 43,50 mp, construită din: fundatie din beton , structura din zidarie portanta de caramida, planseu din beton armat, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;

– cladire – ,,Laborator’’ in suprafata utila de 415,08 mp, suprafata desfasurata 563,49 mp, construită din fundatie din beton, structura cadre din beton armat si zidarie caramida, plansee din beton armat, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;

– cladire – ,,Atelier mecanic’’ in suprafata utila de 181,88 mp, suprafata desfasurata 239,78 mp, construită din fundatie din beton, plansee beton armat, tamplarie metalica, acoperis tip terasa cu hidroizolatie si termoizolatie;

– cladire – ,,Statie pompe’’ in suprafata utila de 657,61 mp., suprafata desfasurata de 789,13 mp., construită din fundatie din beton , cadre din beton armat, zidarie caramida, plansee din beton , acoperis tip terasa;

Pretul de pornire al licitatiei este de 937.650 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .

    

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:


             Creditori Sarcini

CEC BANK S.A. BUCURESTI – Sucursala Resita, Drept de ipoteca rang I

cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, judet Caras-Severin

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul in Drept de ipoteca rang II

Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-SeverinColectare Contribuabili

Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 06.10.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

Publicitate 24.09 AQUACARAS 3 680 caractere

 

Dosar de executare nr. 893/2015
 Nr. 7687 din 15.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI

IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2015 luna 09 ziua 15

LICITAŢIA a II – a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 10, orele 14, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand bunul imobil ,,CASA NR. 952 si teren intravilan ’’, situat in localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 34113 Resita , compus din:

– cladire – ,,CASA NR. 952’’ in suprafata construita de 213,26 mp, cu regim de inaltime D+P+1E, construită din fundatie din beton, structura din zidarie de caramida, plansee din beton armat, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;

– teren intravilan – categorie folosinta curtii constructii, in suprafata de 432 mp;

Pretul de pornire al licitatiei este de 315.645 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .

    

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:


             Creditori Sarcini

CEC BANK S.A. BUCURESTI – Sucursala Resita, Drept de ipoteca rang I

cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, judet Caras-Severin

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul in Drept de ipoteca rang II

Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-SeverinColectare Contribuabili

Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 06.10.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

Publicitate 24.09 AQUACARAS 5 690 caractere

Dosar de executare nr. 893/2015
 Nr. 7685 din 15.09.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI

IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2015 luna 09 ziua 15

LICITAŢIA a II – a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 10, orele 12, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand bunul imobil ,,SPATIU COMERCIAL 1 (birouri) si teren aferent’’, situat in localitatea Resita, str. Fîntînilor, nr. 5, bloc 5, nr. ap. SPATIU COMERCIAL nr. 1, judet Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 30499-C1-U3 Resita si nr. 30499 Resita, compus din:

– cladire – SPATIU COMERCIAL 1 (birouri), in suprafata de 91,49 mp, construită din fundatie din beton armat, cadre din beton armat, zidarie caramida, plansee beton;

– teren intravilan – categorie folosinta curtii constructii, in suprafata de 11,23 mp. – reprezentand cota de 11/490 parti aferenta SPATIULUI COMERCIAL 1 (birouri);

Pretul de pornire al licitatiei este de 145.875 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .

    

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:


             Creditori Sarcini

CEC BANK S.A. BUCURESTI – Sucursala Resita, Drept de ipoteca rang I

cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, judet Caras-Severin

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul in Drept de ipoteca rang II

Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-SeverinColectare Contribuabili

Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 06.10.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

 Dosar de executare nr. 893/2015
 Nr. 7688 din 15.09.2015

Publicitate 24.09 AQUACARAS 6 750 cuvinte

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI

IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

Anul 2015 luna 09 ziua 15

LICITAŢIA a II – a

     În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 10, orele 15, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand ansamblul de bunuri imobile ,, CLADIRE, atelier si birouri si teren intravilan’’, situat in localitatea Resita, str. Fîntînilor, nr. 1, judet Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 31751 Resita, compus din:

– cladire – ,, Atelier (spatiu pentru birouri)’’ in suprafata construita de 236,69 mp, regim de inaltime – parter, construită din: fundatie din beton , structura din zidarie portanta, tamplarie PVC cu geam termopan, sarpanta din lemn;

– cladire – ,,Magazie’’ in suprafata construita de 211 mp, regim de inaltime – parter, construită din fundatie din beton, structura din zidarie caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;

– cladire – ,,Atelier si birouri’’ in suprafata construita de 415,13 mp., regim de inaltime parter si etaj partial, construită din fundatie din beton, structura din zidarie caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;

– teren intravilan – categorie folosinta curtii constructii, in suprafata de 3.694 mp. ;

Pretul de pornire al licitatiei este de 564.000 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .

    

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:


             Creditori Sarcini

CEC BANK S.A. BUCURESTI – Sucursala Resita, Drept de ipoteca rang I

cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, judet Caras-Severin

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul in Drept de ipoteca rang II

Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-SeverinColectare Contribuabili

Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 06.10. 2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

Contactează autorul la: [email protected]


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns