Anunț licitație - autoturism BMW, autoturism Hyundai

Anunț licitație – vânzare autoutilitare Dacia și Opel

Anunț licitație – vânzare autoutilitare Dacia și Opel. D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 16.01.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU,  licitaţia următorului bun mobil proprietate a…