Cererea privind destinaţia a 3,5 la sută din impozit poate fi depusă până în 25 mai

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timişoara informează contribuabilii că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020.

Cine depune formularul

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate acestora, din pensii, din activităţi independente, inclusiv agricole impozitate pe bază de normă de venit, din activităţi realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora; dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format de hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara recomandă depunerea Formularul 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul aplicației Spaţiul Privat Virtual (SPV).

 

Un nou model al documentului

Informații suplimentare se pot obține pe următoarele căi: prin intermediul ”Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro şi în Spațiul Privat Virtual al contribuabilului; apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60; la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili;  consultând Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecţionarea unei sume reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul pe venit sau câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, existent pe site-ul ANAF, la secțiunea Asistenţă pentru contribuabili, subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

Noul model al formularului 230 ṣi anexa la cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat sunt prevăzute în anexa nr. 2 a  Ordinului președintelui ANAF nr.  15, din 7 ianuarie 2021, pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34, din 12 ianuarie 2021.

Formularul 230 ṣi Anexa la cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozit sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la secţiune Servicii Online, Declaraţii electronice sau poate fi descărcat prin accesarea link-ului http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns