Prefectura constată ilegalități flagrante la Parța, dar se oprește la jumătatea drumului

Prefectura Timis

„Pentru că putem”. Replica unuia dintre liderii PSD de la București, Codrin Ștefănescu, dată luna trecută la întrebarea „De ce vor face parte din Guvernul Dăncilă persoane cu probleme penale?”, ar trebui gravată pe frontispiciul Primăriei Comunei Parța.

De la înființarea în 2004, prin desprindere de Șag, Parța a devenit stat în stat, cu Mihai Petricaș mai degrabă în rol de voievod, de cneaz, nu de primar. Pentru că au putut și pentru că nimeni nu i-a deranjat – iar cei care au făcut-o au fost scoși rapid în decor -, Mihai Petricaș și familia sa au pus stăpânire pe Parța.

Cine doarme în Prefectura Timiș și de ce?

Tocmai pentru că vorbim nu despre o „activitate” de dată recentă, ci despre una care s-a perpetuat timp de 14 ani, am considerat că trebuie să aflăm și cum a fost posibil acest lucru, cum nici o autoritate nu a sesizat că Parța este de atâta vreme stat în stat. Drept urmare, am inițiat un dialog cu Instituția Prefectului Timiș, dat fiind faptul că, potrivit legislației în vigoare, prefectul „verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului”.

Mihai PetricasOr, din start, actele administrative emise de Consiliul Local Parța și de primarul Mihai Petricaș au, de 14 ani încoace, o mare problemă: sunt vizate de legalitate de un impostor, agentul agricol Gheorghe Vinczan, care nu-i nimic altceva decât o unealtă docilă în mâna edilului-șef. Omul nu merge nici la toaletă dacă nu-i dă voie Mihai Petricaș, deci despre ce viză de legalitate discutăm?!

Cine-i atât de aerian să creadă că agentul agricol are cunoștințele administrative sau de drept cerute de fișa postului și că el poate întocmi, de exemplu, lista anuală de investiții a primăriei, organigrama instituției sau proiecte de hotărâri de consiliu local? Ei bine, funcționarii Prefecturii Timiș cu atribuții în verificarea documentației transmise de fiecare primărie din județul Timiș au crezut acest lucru!

Pe de o parte este înduioșător că oameni în toată firea cred cu tărie în miracole, iar pe de altă parte, respectivii funcționari ar trebui să aleagă în care categorie se încadrează: sunt doar incompetenți sau sunt de rea-credință? Ori și una, și alta?

Capitolul „Public Relations” e în regulă, alta e buba

Vrem să fim bine înțeleși: nu ne referim la funcționarii prefecturii care-și fac treaba onest, nu ne referim nici măcar la prefectul actual sau la cei precedenți, fiindcă suntem conștienți de valabilitatea proverbului „Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții”.

Mai mult, din punctul de vedere al comunicării, ca jurnaliști, cu Instituția Prefectului Timiș, n-avem nimic de reproșat: ni s-a răspuns destul de prompt la solicitări, am fost chiar invitați de prefectul Eva Andreaș să discutăm față în față pe subiectul Parța, ni s-a remis o copie a raportului Corpului de Control al instituției întocmită după vizita acestuia în primăria respectivă.

În paranteză fie spus, șeful Corpului de Control, Miodrag Matici, ne-a mărturisit că aceasta a fost prima verificare făcută în ultimii 10 ani la Parța, în urma sesizării depuse la prefectură, în noiembrie 2017, de Alexandru Hubert! Adică până acum nici o sesizare n-a ajuns pe masa Corpului de Control, deci nu a existat nici un motiv pentru a verifica ce se întâmplă la Parța.

Lăsând la o parte faptul că domnul Hubert susține că a mai depus o sesizare la sediul instituției în anul 2015, pe vremea când prefect era Mircea Băcală, și că nici până în ziua de astăzi nu a primit un răspuns la ea, pentru simplul motiv că nici măcar nu a fost… înregistrată, vom demonstra în cele ce urmează că funcționarii de resort ai prefecturii nu aveau nevoie să primească sesizări din afara instituției, era suficient să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru ca ilegalitățile din Parța să fie stopate cu ani în urmă. Revenind la deschiderea Instituției Prefectului Timiș către noi, ca jurnaliști, o apreciem, dar asta nu este suficient. PR-ul de calitate nu poate înlocui acțiunile concrete.

Constatări fumate

Alexandru Hubert 1Sigur, am primit o copie a raportului Corpului de Control, dar din el n-am aflat nimic nou, acesta doar a confirmat că sesizările lui Alexandru Hubert erau perfect justificate și că tot ce am scris în precedentele trei episoade este probat cu vârf și îndesat.

Știam – și am și scris – că hotărârile și dispozițiile primarului sunt ținute la secret, că nu se afișează pe site și nici la avizier – acum prefectura recunoaște că și ea le primește cu mare întârziere -, știam că nu există declarații de avere și de interese postate pe site-ul primăriei (cu excepția câtorva din 2013), știam că Primăria Parța nu are un secretar încă de la înființare. Știam deja toate aceste nereguli. Altceva? Nimic.

Împuternicit de… nimeni

De fapt, ar fi ceva: cică Trupul de Control (ne-am amuzat când am aflat că șeful corpului, domnul Matici, este în același timp și singurul funcționar care face parte din acest organism) al prefecturii a constatat că, de fapt, „la nivelul comunei Parța nu există secretar de primărie, angajat conform prevederilor legale, cu întocmirea documentelor emise și aprobate de consiliul local ocupându-se domnul Vinczan Gheorghe, care are funcția de referent agricol (fără dispoziție a primarului)”.

Gheorghe VinczanPe asta n-o știam, nu credeam că primarul Petricaș nu s-a mai obosit să semneze o biată hârtie, că doar nu-l durea mâna. Dar nu s-a mai sinchisit, știa, probabil, că oricum nimeni nu verifică nimic… Pe de altă parte, deși constată că dom’ Ghiță Vinczan nu are nici o patalama la mână, fiind practic un impostor, un uzurpator al funcției de secretar, actul întocmit de domnul Miodrag Matici se intitulează așa:

„Raport de control asupra modului de aplicare și respectare a legislației în vigoare de către primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș, și de către domnul Vinczan Gheorghe, împuternicit să întocmească documentele emise de consiliul local”. Păi dacă nea Ghiță nu are dispoziție semnată de primar, cine și cum l-a împuternicit să întocmească documentele emise de consiliul local?! Numai noi sesizăm că undeva e o fractură logică?

Cel mai bogat primar din Timiș, avertizat că poate fi… amendat

În baza constatărilor corpului de control, prefectura i-a transmis un set de măsuri Primăriei Parța, acesteia fiindu-i pus în vedere să… respecte legea, altfel „reprezentanții unității administrativ-teritoriale pot fi sancționați contravențional”. Daaa… Suntem convinși că dom’ primar Petricaș, om cu sute de mii de euro în conturi, are deja coșmaruri că ar putea fi sancționat contravențional de prefectură.

Nici prefectura nu a aflat, de 14 ani, ce a făcut primarul cu pășunea!

În plus, fiți atenți ce mai solicită Instituția Prefectului Timiș consilierilor locali și primarului din Parța: „hotărârile Consiliului Local Parța privind diminuarea pășunii comunale, de la înființarea comunei până în prezent, în vederea punerii în posesie a persoanelor validate pe baza legilor fondului funciar”. Adică prefectura recunoaște senină că n-a primit de 14 ani încoace nici o hotărâre a Consiliului Local Parța având ca obiect scoaterea unor suprafețe din pășunea comunală! Aceste hotărâri au fost adoptate, dar nu au fost niciodată trimise prefecturii. Fermierul Alexandru Hubert a dezvăluit deja ce se ascunde în spatele lipsei totale de transparență a primarului Mihai Petricaș:

„De-a lungul timpului (Petricaș – n.r.) a scos din pășune, cu documente, dar nu a mai pus pe nimeni în posesie, cu excepția celor apropiați lui. Cine a fost de-al casei a primit, cine nu, la revedere… Motiv pentru care vreo 400 sau 500 de hectare scoase din pășune le folosește fiul său, care are o întreprindere individuală de agricultură. Aceste terenuri trebuiau să fie ori licitate la primărie, ori puse în posesie către cineva. Așa, ele stau în stand-by, e o nebuloasă totală…”.

Nu putem aia, nu putem cealaltă

Înainte de a primi o copie a raportului Corpului de Control, Alexandru Hubert a primit un răspuns din partea Prefecturii Timiș la o altă adresă în care omul se plângea de lipsa de reacție a funcționarilor instituției vis a vis de abuzurile și ilegalitățile primarului Mihai Petricaș. În adresa respectivă, petentul era informat că legislația nu lasă prefectura să facă prea multe în această privință, pasămite din cauza autonomiei locale, care nu permite decât raporturi de colaborare și nu de subordonare între prefect și primar.

De asemenea, fermierului i se aducea la cunoștință că prefectura l-a tras de multe ori de mânecă pe edilul-șef din Parța că nu trimite la timp hotărârile consiliului local și dispozițiile de primar, dar degeaba… Omul a mai aflat și că, pentru nepublicarea HCL-urilor, „legea nu prevede însă o măsură coercitivă corelativă”, totul culminând cu îndrumarea petentului către instanța de judecată, unde să-și caute dreptatea. OK, acum, că am văzut ce NU POT FACE funcționarii Prefecturii Timiș, haideți să vedem și ce ERAU OBLIGAȚI SĂ FACĂ aceiași funcționari și n-au făcut.

Forța legii, mai slabă decât forța lui Petricaș

Dar înainte de asta, considerăm necesar să aflați ce spun două legi. Legea 215/2001 privind administrația publică locală spune următoarele:

„Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării (…) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale de la data comunicării (…) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”.

Și acum, pornind de la datele pe care le avem, un scurt comentariu pe text: Primăria Parța nu are secretar de 14 ani, HCL-urile nu sunt trimise prefecturii nu în 10 zile, ci după câteva luni de la adoptare sau chiar niciodată, HCL-urile nu sunt aduse la cunoștință publică, deci, pe cale de consecință, nu au cum să devină obligatorii și nu au cum să producă efecte. Funcționarii Prefecturii Timiș cunoșteau toate aceste lucruri, dar s-au limitat, cum spuneam, la a-l trage de mânecă pe primar, deși puteau face mai mult. Mult mai mult.

Legea 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii 215/2001 spune așa: „Secretarii comunelor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare își pot păstra funcția publică cu obligația ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să absolve o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitatea științe juridice sau administrație publică, sub sancțiunea eliberării din funcție. Până la data de 31 decembrie 2006, sub sancțiunea încetării raportului de muncă, aceștia vor prezenta documente care dovedesc situația lor școlară, care să le permită îndeplinirea în termen a obligației prevăzute mai sus”.

Așadar: agentul agricol Gheorghe Vinczan trebuia să-i prezinte primarului Petricaș, până la finele lui 2006, dovada că a început facultatea de drept sau științe administrative, pentru a-și putea continua activitatea de secretar. Doar că nici lui nea Ghiță nu-i trecea prin cap să înceapă vreo facultate de profil, nici dom’ primar n-avea nici un interes să îl demită pe agentul agricol, un om de paie prezentat ca secretar pentru a nu fi nevoit să scoată postul la concurs. Din nou, funcționarii de resort ai Prefecturii Timiș erau la curent cu întreaga șmecherie, dar n-au mișcat un deget.

Ați putut, dar n-ați vrut!

Și acum să vedem ce erau obligați să facă și n-au făcut funcționarii de resort ai prefecturii. În Regulamentul de Organizare și Funcționare a Instituției Prefectului Timiș, la capitolul IV, secțiunea V, sunt menționate atribuțiile Serviciului controlul legalității, aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ. Printre aceste atribuții se află și următoarea: „efectuează în condițiile legii verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean, în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităților administrației publice locale și PROPUN PREFECTULUI, DACĂ ESTE CAZUL, SESIZAREA ORGANELOR COMPETENTE”.

Și acum întrebarea firească este următoarea: dacă de 14 ani încoace, funcționarii din Serviciul controlul legalității au constatat că în Primăria Parța se comit abuzuri și ilegalități pe bandă rulantă, de ce s-au limitat doar la a-l trage de mânecă pe Mihai Petricaș și nu au propus prefecților care s-au succedat în această perioadă lungă de timp să sesizeze organele competente, adică Parchetul?

Sigur, nu excludem nici varianta ca funcționarii să fi făcut propunerea prefectului în exercițiu, iar acesta să o ascundă în vreun sertar, așteptăm să fim contraziși cu dovezi în acest sens! Doar că, până una-alta, nici în urma acestui raport al Corpului de Control, primul în ultimii 10 ani făcut la Parța, nici domnul Miodrag Matici, nici vreun alt funcționar din Serviciul controlul legalității nu a propus prefectului să sesizeze Parchetul cu privire la ilegalitățile constatate acolo. Ne contrazice cineva?


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

24 thoughts on “Prefectura constată ilegalități flagrante la Parța, dar se oprește la jumătatea drumului

 1. Sa ul cautati si pe vice-primar ca si ala a venit la parta ca si preot cu traista in bat .. nu avea nici permis de conducere si acum sta in casa noua si se plimba cu mercedesu are apartamente prin oras sute de hectare prin alte sate cum ar fi obadeni … mai scotociti ca veti gasi multe bravo voua

 2. Atribuțiile structurilor de specialitate ale instituției prefectului

  cu privire la verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale și contenciosul administrativ:

  a) țin evidența actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale și transmise prefectului în vederea verificării legalității, asigură păstrarea acestora, precum și evidența acțiunilor și dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

  b) examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale;Jurisprudență (2)

  c) verifică legalitatea contractelor încheiate de autoritățile administrației publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;

  d) propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităților emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanței de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;

  e) întocmesc documentația, formulează acțiunea pentru sesizarea instanțelor judecătorești și susțin în fața acestora acțiunea formulată, precum și căile de atac, atunci când este cazul;

  f) elaborează rapoarte și prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;

  g) avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalității;

  h) întocmesc documentația și reprezintă prefectul și instituția prefectului în fața instanțelor judecătorești de orice grad, precum și a altor autorități sau instituții publice;

  i) acționează în vederea îndeplinirii, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, precum și a referendumului național ori local;

  j) efectuează, în condițiile legii, verificările și întocmesc documentația necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului președintelui consiliului județean sau al președintelui Consiliului General al Municipiului București, după caz;

  k) efectuează, în condițiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean, respectiv de președintele Consiliului General al Municipiului București, în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităților administrației publice locale, și propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;

 3. Prima impresie este ca pe baza unei pareri se creaza o intraga poveste cu acuzatori si acuzati. Articolul nu prea aduce argumente concrete. Leaga ceva zvonuri si face presupuneri cu variante. Este clar ca articolul arunca paie pe foc la comanda politică. Când aflați mai multe se poate numi ca ne-ați informat. Primarul cu siguranță are ceva de spus/declarat in apararea lui, dar ați sărit etapa si ați expus doar pledoaria acuzării. Probabil trebuia aruncat cu noroi in toate părțile fara a constata nimic concret. Mulțumim pentru manipularea opiniei. Mulțumim ca ne luați de prosti. Va citesc probabil, mai mult iubitorii de telenovele.

  1. Daca intradevar aveti ,,ceva de spus,, va rog sa spuneti clar . Asa cum am facut eu .Nu sunt paie pe foc sunt lucruri reale care din pacate se intampla astazi 2018 in Romania .Si nu se intampla doar in Parta ci in multe localitati din tara si asta pentru ca ,,ne permitem,, vorba cuiva.
   Va asigur ca tot ceea ce am spus este real si acoperit de dovezi.
   Insa tot nu inteleg cum reusiti ,,sa spuneti ceva ,,cand de fapt,, nu a-ti spus nimic,,!

  2. Wow, ce tare m-ati lovit cu fraza de final… Cred ca ati pus punctul pe i :)) Aveti dreptate, articolele mele sunt citite doar de iubitorii de telenovele si nu orice fel de telenovele, ci telenovelele indiene 🙂 Asta e publicul meu tinta! Sunteti foarte perspicace, vi s-a mai spus?
   Totusi, asta e al patrulea episod din seria Parta, abia acum v-ati trezit? 🙂
   Va mai astept pe-aici, sunteti o sursa binevenita de amuzament 🙂
   Acum trebuie sa va las, incepe o telenovela si nu vreau sa o pierd!! :))

 4. Ce reale domnu Hubert,vorbe goale,sunt doar jigniri!Articolu e bazat pe barfa si multe neadevaruri,este scris la comanda!Vrei sa iti faci publicitate pe seama altora,ma mira faptul ca,domnul ziarist a intrat in jocul tau.

  1. Vreti sa spuneti ca prefectura minte? Sau jigneste?
   Eu zic ca nu. De aceea le dau dreptate si spun ca au constatat corect. Dar nu au mai continuat sa aplice masurile legale.
   Probabil ca o vor face in continuare pentru ca nu s-a terminat verificarea.

 5. Dl Ciprian Brindescu sunteti un ziarist f bun,v-am urmarit activitatea dar articolele despre primaria Parta dupa parea mea nu va caracterizeaza pe dvs,mi se pare nu ati investigat mare lucru si am impresia ca dl Hubert Alexandru va manipuleaza pe dvs.

  1. Aveti dreptate, nu am investigat mare lucru, pentru simplul motiv ca, deocamdata, am aratat doar ceea ce se vede cu ochiul liber la Parta. Retineti, va rog, termenul „deocamdata” 🙂 In ce priveste manipularea mea, credeti ce doriti 🙂

 6. Eu am auzit numai lucruri bune despre domnul primar Petricas,a reusit sa faca multe lucruri in com Parta,asfalt pe aprox 95% din drumuri,apa,dispensar,gradinita cu program prelungit,scoala reabilitata,canalizare in curs,iluminat public,parcuri si multe altele care nu se vad!E foarte usor sa arunci cu noroi!!!!

  1. Eu va cred! De aceea va invit la redactie sa-mi insirati toate realizarile domnului primar. Daca le aveti la indemana, aduceti, va rog, si caietele de sarcini, anunturile de atribuire, in fine, documentatia legata de licitatii sau incredintari directe la fiecare dintre obiectivele despre care ati spus. Sa facem un articol frumos, cu fotografii si date concrete, despre fiecare realizare a destoinicului primar. De ce sa stati ascuns in spatele unui nick-name, cand puteti ajuta decisiv la aflarea ADEVARULUI despre omul de omenie Mihai Petricas?!
   Va astept oricand, de-abia astept sa ne cunoastem! 🙂

 7. Ciprian. Abia astept sa ajung acasa sa te contactez am eu. Niste stiri foarte tari despre domnul primar. Si asta chiar inainte. Sa. Ajunga primar totul la o masa de poker la hotelul din sag sau stabilit toate

 8. Ma omoara faptul ca ,in anul 2018 la un buget de 1.7 mil de euro anual pentru o amarata de comuna mai discutam despre faptul s-a asfaltat:))

 9. Dl primar a fost sigur pe el, tot timpul. Chiar si controalele de rutina din partea prefecturii sau a Curtii de Conturi ar fi trebuit sa bage de seama deficientele administrative fara sa apara aceste articole ”denigratoare”.
  O intrebare mare de tot :
  LA DOI PASI DE TIMIȘOARA, UN AGENT AGRICOL ESTE ANGAJAT PE POST DE SECRETAR AL PRIMARIEI ? CINE REPREZINTA PRIMARIA PARTA IN INSTANTA ? SAU NU ARE PROCESE ? CINE ÎI FACE DOMNULUI SECRETAR DOCUMENTELE SOLICITATE DE INSTANTA ?
  Un astfel de individ, fara cunoștinte juridice, dar care trebuie sa stie unde gasește o mulțime de legi………………………
  Chiar crede cineva ca acest post nu s-ar fi ocupat de o persoana cu studii adecvate ?
  Daca dl.Hubert a facut acea sesizare in 2015 (și poate au mai fost si altele) și nu aa ajuns pe masa corpului de control al prefectului , cu siguranță, acest primar are un ”sprijin” solid in prefectură.

  1. Din pacate acest sprijin ,,solid”, se acorda peste tot in administratia publica locala pe baza ,,autonomiei locale”. Nu cred ca este tara in Europa care sa beneficieze de ,,atata „autonomie Locala precum Romania.

   Nu autoritatile trebuie sa intervina (nu au curajul) pentru corectarea acestor deficiente ci cetatenii. Cand fiecare dintre noi invata sa isi ceara legal drepturile pe care le are ,se pot corecta toate neregulile din administratie.
   Nu o sa vina nimeni (nici nu sunt interesati) sa ne faca ordine in Primarii.

 10. Dl primar Petricas Mihai dupa parerea mea este un cel mai bun primar din jutetul timis,a facut multe pt comuna nu le mai insir aici pe toate se vede cu ochiul liber si referitor la functia de secretar al comunei ati scris doar dezinformari,nu ati fost in stare sa va documentati si sa informati corect daca primaria parta a organizat sau nu concurs pt functia de secretar al comunei.

  1. Primaria Parta nu a organizat concurs pentru functia de secretar al comunei. Agentia Nationala a Functionarilor Publici a organizat, la prefectura, in anii 2016 si 2017, cinci concursuri. Gheorghe Vinczan este „secretar” din anul 2004, desi cel tarziu in 2006 trebuia sa fie inlocuit pentru ca nu avea studiile necesare. Revenind la decembrie 2017, corpul de control al prefecturii a constatat ca Gh. Vinczan presteaza ca secretar fara nici o dispozitie de primar. Ce ziceti? Cine nu s-a documentat: eu sau dumneavoastra?

 11. Cetatian al comunei parta,vreau sa va spun ca,domnul primar a fost votat de peste 80% din persoanele prezente la vot,deci sunt multumiti de el!Ce spune domnul Hubert e gargara,el defapt e doar un imputernicit al societati agricole,ce fermier??? Un reclamangiu are vreo 10 procese pe rol e satula toata lumea de el!!!Daca ar fi mai serios si ar plati arenzile la timp nu ar mai pierde teren!!!

  1. Am vazut ca e satula doar lumea de la primarie de ce scrie dl. Hubert si ca nu mai stiu cum sa acopere hotiile. Acum lucreaza toti pana seara tarziu mai ales sambata. Oare are dreptate?
   Da intradevar este un primar bun dar numai cu unii care se duc la vot si voteaza cu el (ca doar le numara la fiecare votul). Ceilalti nu se exprima .Oare de ce , le e frica?

   1. ,,Cetatian al comunei parta” vreau sa-ti spun ca te-ai dat singur de gol .(cartile de joc pe care le folosesti tu nu prea te ajuta sa folosesti corect Limba Romana ,insa cartile pe care le-am citit eu m-au ajutat sa cunosc legea si drepturile pe care le am ,motiv pentru care stiu sa scriu reclamatii, fiindca asa este legal.
    Exista dreptul la replica si dl. Brindescu asteapta de mult sa-l publice, dar nu prea are de la cine pentru ca singurul ,,cetatian al comunei parta” este absent.
    Sa scrii reclamatii nu este o infractiune, ci sa omiti cu sau fara intentie.

    Art. 17: Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune
    Infractiunea comisiva care presupune producerea unui rezultat se considera savarsita si prin omisiune, cand:
    a) exista o obligatie legala sau contractuala de a actiona;
    b) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inactiune anterioara, a creat pentru valoarea sociala protejata o stare de pericol care a inlesnit producerea rezultatului.

    Succes la carti – se poate castiga -libertatea de exprimare si nu numai.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *