Comunicat de presă – Finalizarea proiectului ”Extinderea activității companiei Wittronic SRL din localitatea Jimbolia, județul Timiș”

Aprilie 2019

Wittronic SRL, cu sediul în Str. Calea Moților, sector A, nr. 19, localitatea Jimbolia, județul Timiș a derulat, începând cu data de 08.05.2018, proiectul “Extinderea activității companiei Wittronic SRL din localitatea Jimbolia, județul Timiș“ (cod SMIS 114893), co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (OI ADR Vest) în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de de 6.606.712,67 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.445.172,11 lei (din care contribuția FEDR în valoare de 2.078.396,29 lei).

Proiectul s-a implementat în localitatea Jimbolia, județul Timiș, până în luna Aprilie 2019.

Obiectivul proiectului a fost extinderea capacității unității Wittronic SRL, prin achiziția de echipamente și tehnologii noi destinate creșterii productivității și competitivității companiei.

Printre rezultatele obținute se numără 12 echipamente technologice și 6 elemente de mobilier industrial achiziționate pentru liniile SMT și THT de producție a subansamblelor electronice. În plus, compania a imlementat standardul SR ISO 45001:2018 și a participat la târgul internațional ISH din Frankfurt în perioada 11 – 15 martie 2019.

La nivelul comunității locale, creșterea competitivității companiei va avea drept rezultat creșterea contribuțiilor la bugetele locale, precum și crearea a 5 noi locuri de muncă.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Iuga Vasile Rică – Manager de proiect

Tel. 0256 708 466, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

0 Comments

No Comment.