Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – aparat kebab

Anunț licitație - teren agricol - Lugoj

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – aparat kebab

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 21, luna septembrie, anul 2023 , ora 10.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII NR.11 JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului CC LOUNGE CONCEPT S.R.L., licitatia a doua:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara

Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei)

Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *)

, aparat kebab cu 4 arzătoare, marca Pimak, model D07-M77-4A, serie de fabricaţie 202109514, 230v/50Hz, an fabricaţie 2021 stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT

2405

19%

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

  1. oferta de cumparare;

  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052300000000000060;

  3. împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

  4. pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

  6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

  7. pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

  8. declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: LEG 207/2015

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256/390404

Data afisarii: 31.08.2023

Conducatorul organului de executare, ROMAN MARIA LUMINITA


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *