Anunț privind vânzarea de bunuri imobile- terenuri arabile situate în extravilanul comunei Mașloc

Anunț licitație - parcare în Giroc

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile- terenuri arabile situate în extravilanul comunei Mașloc.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 27.02.2024  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Ciubotaru Cornel ,conform Publicaţiei de vânzare nr 90-25/23.01.2024,840-23.01.2024.

 •  Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit  în suprafata de 500 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic  405690 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:dreptunghiular,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna– pret pornire licitatia a IV a – 1.017 lei,   exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
  AJFP TIMIS Ipotecă legală
 • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit în suprafata de 4700 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic 405837 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:dreptunghiular,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna, – pret pornire licitatia a IV a – 11.086 lei   exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
  AJFP TIMIS Ipotecă legală
 • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit în suprafata de 4800 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic 406571 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:neregulat,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna, – pret pornire licitatia a IV a – 11.341 lei   exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
  AJFP TIMIS Ipotecă legală

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

 1. oferta de cumpărare;
 2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000301
 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
 8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240125121758_90-25_840.pdf,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *