Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – licitație autoutilitară Mercedes

anaf 25

Dosar de executare nr. 6326228

TMGDEJ32214/11.11.201

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că in ziua de 22, luna 12, anul 2021, ora 14,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, AMFITEATRU, et. I, se vor vinde la a I a licitaţie, urmatorul bun mobil proprietate D-lui ŞPAC CONSTANTIN, cu domiciliul Timişoara, jud. Timiş, str. Lunei, nr. 12, bl. L29, et. 1, ap. 3, str. Lunei, nr. 12, bl. L29, et. 1, ap. 3, în calitate de garant ipotecar pentru S.C. CETATE 700 S.R.L, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, jud. Timis, str. Coriolan Brediceanu, P-ţa 700, nr. 2 :

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A.

.NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

AUTOUTILITARĂ N1 BB FURGON marca MERCEDES – BENZ SPRINTER 209 CDI, cilindree 2148 cmc MOTORINĂ, culoare ALB, an fabricatie 2007, nr. de inmatriculare TM-18-SPA .

nu sunt

34.189

*Conform aplicatiei Fiscnet, persoanele juridice nu sunt inregistrata in scopuri de TVA , iar, prin vanzarea bunurilor mobile antementionate cf. art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare .

** Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns