Anunț licitație – teren în localitatea Dumbrăvița

ANAF 39

Anunț licitație – teren în localitatea Dumbrăvița

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 26.06.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Cotă actuală de 1/1 din teren intravilan în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea Dumbrăviţa,judeţ Timiş, ID Electronic 408213 Dumbrăviţa, nr cadastral 408213, nr CF vechi 7662, nr cadastral vechi Cc 108/1/1/42, categorie de folosinţă curţi construcţii – pret pornire licitatia a III a – 244.801 lei exclusiv T.V.A,-conform Publicaţiei de vânzare 52-31/31.05.2023, 9903/31.05.2023, proprietate a debitorului SĂRĂCIN RĂZVAN EUGEN ALIN,grevat de următoarele sarcini şi privilegii reale,după caz:

A.J.F.P. TIMIS                                                IPOTECĂ LEGALĂ

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000188

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate sau la tel 0256200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *