Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă

Egalizarea șanselor pentru toți copiii, un deziderat conturat la nivelul Uniunii Europene în scopul promovării echității și a coeziunii sociale, are și o componentă care țintește spre integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă.

Dascăli excepționali alături de copii speciali

Pentru mulți dintre elevii care urmează cursurile unei instituții de învățământ românești, întâlnirea cu psihologul sau consilierul școlar poate să nu aibă loc niciodată. În cazul lor, dascălii sunt formatorii educației pe care o asimilează în timpul orelor, cei care …