Sprijin european dublat pentru fermieri și procesatorii agro-alimentari

Fermierii români, dar și procesatorii de produse agro-alimentatre vor avea la dispoziție un ajutor mai consistent decât anul trecut din fonduri europene. Comisia Europeană a luat decizia să prelungească acordarea ajutoarelor pentru agricultură și industria alimentară, în contextul pandemiei Covid 19. Cuantumul sprijinului a fost dublat, față de anul trecut, astfel încât noua sumă maximă care poate fi obținută de întreprinderea care-și desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole este de 225.000 de euro, în tomp ce exploatațiile piscicole și agenții economici din domeniul pescuitului pot obține până la 270.000 de euro.

Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Comisia a decis în această săptămână, tototată, extinderea sferei de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea ca, până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente de finanțări rambursabile să poată fi convertite în granturi directe.

Având în vedere incertitudinea economică care se menține și prelungirea măsurilor luate de guverne pentru a limita activitatea economică astfel încât să se pună capăt propagării virusului, prin modificarea din această săptămână se majorează plafoanele stabilite în cadrul temporar pentru anumite măsuri de sprijin. În ceea ce privește sumele limitate ale ajutoarelor acordate în temeiul cadrului temporar, plafoanele anterioare per întreprindere se dublează.

 

Ajutorul din fonduri europene poate fi dublat prin sprijin național de minimis

Acestea pot fi combinate cu ajutoare de minimis. Pentru operatorii economici afectați în mod deosebit de criza provocată de coronavirus, cu pierderi ale cifrei de afaceri de cel puțin 30 la sută în perioada eligibilă în comparație cu aceeași perioadă din 2019, statul poate contribui la partea din costurile fixe care nu sunt acoperite de veniturile beneficiarilor sprijinului, cu o sumă de până la zece milioane de euro, în timp ce plafonul maxim a fot anul trecut de trei milioane de euro.

În contextul menținerii pandemiei de coronavirus și al evoluțiilor acesteia, prin modificările operate de Comisia Europeană se prelungesc toate măsurile prevăzute în cadrul temporar, inclusiv cel e de recapitalizare a fermelor și întreprinderilor afectate, până la 31 decembrie 2021. În același timp, comisia va permite statelor membre ca până la afârșitul anului viitor să convertească forme rambursabile de ajutoare – garanții, împrumuturi sau avansuri rambursabile – în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile (finanțări nerambursabile) directe, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul temporar. În principiu, o astfel de conversie nu poate depăși noile plafoane pentru sumele limitate ale ajutoarelor. Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre să aleagă, în primul rând, instrumentele rambursabile ca formă de ajutor.

 

Statele comunitare au mai multă libertate de acțiune

Dat fiind faptul că există în continuare o insuficiență generală de incapacitatea sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către țări care figurează pe lista celor cu riscuri asigurabile pe piața privată, modificarea prevede prelungirea până la 31 decembrie 2021 (în prezent până la 30 iunie 2021) a eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a Uniunii Europene se confruntă cu perturbări grave din cauza pandemiei cu noul coronavirus chinezesc. Acesta le permite statelor membre să recurgă la flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată orice consecințe negative care ar putea afecta condițiile de concurență echitabile de pe piața unică. Pe măsură ce Europa trece din etapa de gestionare a crizei în cea de redresare, controlul ajutoarelor de stat va însoți și va facilita punerea în aplicare a mecanismului de redresare și reziliență. În acest context, la 21 decembrie 2020, Comisia a publicat o serie de modele orientative privind ajutoarele de stat, care acoperă mai multe tipuri de proiecte de investiții, în conformitate cu inițiativele emblematice europene din Strategia anuală a Comisiei privind creșterea durabilă pentru 2021. Aceste modelele sunt menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. În plus Comisia Europeană va acorda prioritate tuturor notificărilor din partea statelor comunitoare privitoare la ajutoarele de stat disponibile în contextul mecanismului de redresare și reziliență. Statele membre ale Uniunii Europene care intenționează să modifice măsurile de ajutor pe care le-au luat deja, pentru a le prelungi durata până la sfârșitul acestui an sau pentru a majora bugetul alocat acestora, ori a le alinia la modificările cadrului temporar, pot anunța comisia despre astfel de inițitive printr-o singură notificare în bloc.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.