Locuitorii unei comune din Timiș sunt împărțiți de primărie în cetățeni de rangul I și cetățeni de rangul II

Pe lângă incompetenţă şi diletantism – dar la ce CV-uri au primarul şi viceprimarul, nici nu-i de mirare – la Primăria Dumbrăviţa, locuitorii comunei se izbesc şi de multă ipocrizie şi rea-credinţă. Există funcţionari care împart populaţia în cetăţeni de rangul I şi cetăţeni de rangul II.

Dacă ai fost inclus în prima categorie, n-ai treabă: administraţia comunei îţi va satisface orice capriciu, vei putea să te desfăşori în voie, să construieşti fără autorizaţie şi să nu păţeşti absolut nimic, să repeţi figura ori de câte ori, beneficiind de aceeaşi complicitate făţişă a primăriei; un alt privilegiu al cetăţenilor de rangul I este acela că se pot răzbuna sau pot băga beţe în roate celor pe care li se pune pata, având în funcţionarii publici nişte instrumente prompte, docile şi serviabile.

Dacă, însă, ai ghinionul să fii inclus în a doua categorie, atunci aşteaptă-te la ce-i mai rău din partea primăriei: vei fi controlat la sânge, ţi se vor găsi mereu motive de sancţionare, ţi se va râde în nas atunci când vei cere să-ţi fie respectate drepturile, chiar dacă acestea sunt certificate inclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; de asemenea, reclamaţiile tale vor ajunge la coşul de gunoi la fel de rapid cum sunt soluţionate cele ale cetăţenilor de rangul I.

Vecine, dragă vecine…

Şi acum un caz concret, cel al doamnei Elisabeta Ţunea, locuitoare a Dumbrăviţei de nişte ani buni încoace. Dumneaei a început, anul trecut, să construiască un imobil (P+E+M) pe strada Berna, totul decurgând conform graficului până în urmă cu câteva săptămâni. Spre finalul lunii august, în urma reclamaţiei unui vecin – unul de prim rang, un proprietar al unei firme imobiliare de succes -, care a trimis o sesizare Biroului urbanism al Primăriei Dumbrăviţa, informând că doamna Ţunea nu ar respecta autorizaţia de construire, inspectorul Luminiţa Munteanu a întocmit un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care a amendat-o pe Elisabeta Ţunea cu suma de 3.000 de lei, dispunând, totodată, oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate până la data de 1 februarie 2017. Motivul: „modificare cotă cornişă”.

Dincolo de faptul că este greu de înţeles cu ce l-ar fi încurcat pe vecin prezenţa imobilului ce se construia – nu de alta, dar vecinul cu pricina are doar o… plantaţie în imediata vecinătate a noii clădiri şi o microfermă la o distanţă apreciabilă -, problema majoră este aceea că doamna Elisabeta Ţunea a fost pedepsită degeaba: nici o prevedere a autorizaţiei de construire nu a fost încălcată, deci nici aceea invocată de funcţionarul primăriei în procesul-verbal, şi anume depăşirea înălţimii stabilite de opt metri până la cornişă (conform DEX: partea superioară, ieșită în afară și ornamentată, a zidului unei construcții, având rolul de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirilor).

O greşeală speculată prompt

Deşi în procesul-verbal completat de inspectorul Luminiţa Munteanu (arhitect de meserie) scrie negru pe alb „Subsemnatul… am constatat următoarele: … modificare cotă cornişă”, de fapt, doamna Munteanu n-a constatat nimic cu propriile sale simţuri sau cu ajutorul vreunui instrument de măsurare, ci a luat de bun un plan de amplasament întocmit de un topograf, care conţinea o eroare majoră şi vizibilă cu ochiul liber, lucru recunoscut ulterior chiar de topograful în cauză!

dumbravita

Imobilul de pe strada Berna

 

Ce se întâmplase: în urma reclamaţiei vecinului, inspectorul Luminiţa Munteanu l-a contactat telefonic pe topograful Ovidiu Tolcea, care deţine un PFA ce are încheiat un contract de prestări servicii cu Primăria Dumbrăviţa pentru lucrări de intabulare, şi l-a rugat să execute planul de amplasament al imobilului de pe strada Berna.

În mod normal şi legal, aşa cum de altfel recunoaşte şi topograful în cauză, trebuia să existe o solicitare scrisă din partea primăriei: „Eu nu am o cerere de la primărie să merg să fac măsurătoarea, totul a fost verbal. Eu, ca topograf, am un contract de prestări-servicii cu primăria, în baza căruia mă ocup de tot ce ține de intabulări, de drumuri. Pe lângă serviciile astea, mai sunt și aceste reclamații pe care îmi solicită să le rezolv. Eu n-am ceva scris de la primărie, adică o adresă în care să-mi spună <Vă rugăm să vă deplasaţi la imobilul cu numărul… etc>. Am fost doar sunat şi rugat să fac o verificare”. În fine, ăsta era doar un detaliu, dar are şi el importanţa lui în economia poveştii.

Ovidiu Tolcea nu a mers personal să execute lucrarea solicitată verbal de inspectoarea primăriei, ci l-a trimis pe un coleg care, din neatenţie, deşi a făcut măsurătoarea corect, a menţionat în planul scris că există o distanţă de 9,70 metri până la cornişă, în loc de până la coamă (conform DEX: linie de intersecție, orizontală sau oblică, a două versante de acoperiș)! Documentul cu pricina a fost dus personal de Ovidiu Tolcea la primărie şi lăsat pe biroul inspectorului Luminiţa Munteanu – un nou circuit al actelor mai mult decât relaxat… -, după care omul a plecat în concediu.

„Misiune” îndeplinită

Fiindcă măsurătoarea a fost executată în absenţa sa, doamna Elisabeta Ţunea n-a avut habar de eroarea din planul de amplasament, astfel că surpriza a fost maximă în momentul în care s-a trezit că inspectorul Luminiţa Munteanu îi cere să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Siderată, doamna Ţunea a semnat procesul-verbal – care şi fără semnătura ei îşi producea aceleaşi efecte -, dar a menţionat la rubrica Obiecţiuni: „Măsurătorile nu s-au făcut şi în prezenţa mea, susţin că am respectat cotele la cornişă, coamă”.

Orice încercare a doamnei Ţunea – care se vedea pedepsită fără să aibă vreo vină! – de a-i explica omului primăriei că este vorba de o greşeală, sesizabilă de altfel cu ochiul liber şi corijabilă, eventual, printr-o nouă măsurătoare, s-a lovit de obtuzitatea inspectorului Luminiţa Munteanu, care s-a prevalat de existenţa acelei ridicări topografice, refuzând orice altă discuţie.

Să ne-nţelegem: misiunea arhitectului era de a verifica la faţa locului respectarea autorizaţiei de construire, nu de a merge cu ochii închişi exclusiv pe mâna topografului, cu atât mai mult cu cât i-a fost semnalată eroarea de proprietarul imobilului. Dacă topograful punea un zero în plus, de exemplu, şi cota la cornişă apărea ca fiind 90,7 metri, inspectorul de SPECIALITATE Luminiţa Munteanu ar fi mers şi atunci până în pânzele albe cu această enormitate?! Sau rolul pe teren al funcţionarului de la Urbanism se rezumă la a număra numărul de ferestre sau de uşi la imobilul verificat, iar în rest orice prostie scrisă într-un plan topografic este validată cu ochii închişi?

Mostră de rea-credinţă

Am vorbit şi cu topograful Ovidiu Tolcea, iar omul era stupefiat de atitudinea funcţionarului primăriei: „Nu înțeleg nici eu de ce s-a ajuns aici. Am înțeles că i-a făcut proces-verbal și, conform legii, nu are cum să-l anuleze. Instanța va trebui să-l anuleze. Doamna a plătit o amendă, pe care nu trebuia să o primească și nici să i se oprească lucrările, fiindcă colegul care a făcut măsurătoarea a trecut, din greşeală, cornişă în loc de coamă. Dar doamna arhitect a fost la faţa locului să verifice, că e obligată, că eu pot să trec că are înălţimea la cornişă de o sută de metri… Or ea trebuie să verifice, că ea răspunde, ea îi anulează autorizaţia, nu eu. Am înţeles de la doamna Ţunea că i-a explicat la faţa locului că e greşit planul, că poate să constate, venind la verificare, că cei opt metri până la cornişă sunt corecţi, iar cei zece metri sunt până la coamă. A rugat-o să aibă răbdare până se face altă măsurătoare, ori să verifice ea, că, până la urmă, ăsta este postul ei, nu al meu. Din păcate, doamna Munteanu n-a vrut. Nu ştiu ce a fost acolo, răzbunare sau altceva… Din punctul meu de vedere, problema s-ar fi putut rezolva foarte simplu. Eu am recunoscut că noi am greşit, că a trecut colegul greşit cornişă în loc de coamă, şi aşa a ajuns planul de amplasament la primărie. Dar nici doamna de la Urbanism nu a fost bine intenţionată, ca să rezolve problema. A văzut cu ochii ei că nu sunt zece metri până la cornişă, dar a venit chitită să facă proces-verbal. Putea să mă sune, veneam şi îi făceam un alt plan, în care aş fi rectificat greşeala. Şi graba asta de a-i da un răspuns reclamantului e ciudată…”.

Obligată să apeleze la justiţie

După cum observaţi, topograful şi-a asumat greşeala, de altfel a şi întocmit un plan nou de amplasament pe care l-a înregistrat la primărie, i-a explicat şi inspectorului Luminiţa Munteanu, dar totul a fost în zadar, răul fusese pricinuit. Conform legii, procesul-verbal nu poate fi desfiinţat decât de instanţa de judecată, or asta durează, astfel că doamna Ţunea aşteaptă cu groază venirea anotimpului rece. Sigur, dumneaei a solicitat deja Judecătoriei Timişoara anularea procesului-verbal, dar cum plângerea suspendă doar executarea sancţiunii amenzii, nu şi măsura de oprire a executării lucrărilor, reclamanta a mai formulat o cerere de ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa de judecată să dispună suspendarea măsurii opririi lucrărilor.

Codul de procedură civilă stipulează că „instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

apartament-berna

În momentul în care primăria a dispus oprirea lucrărilor, nu fuseseră încă montate ușile

 

Or, tocmai asta se întâmplă în cazul de faţă, Elisabeta Ţunea motivând în cererea sa: „Dat fiind faptul că am respectat întru totul autorizaţia de construcţie şi documentaţia anexă, suspendarea executării sancţiunii de oprire a lucrării este imperios necesară, oprirea lucrărilor la stadiul în care acestea se află conform planşelor foto depuse la dosar mi-ar produce un prejudiciu important, fiindcă etajul imobilului nu este închis, existând totodată şi pericolul de sustragere a instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire, a contoarelor de apă montate, pe de o parte, dar şi prin degradarea materialelor de construcţii şi a lucrărilor deja executate, având în vedere şi perioada de toamnă şi iarnă care se apropie, cu toată gama specifică de fenomene meteorologice”.

Texte şi pretexte

Bun, după ce am văzut ce spune doamna Ţunea şi am luat act şi de mărturisirea topografului care şi-a recunoscut în mod franc greşeala, am contactat-o şi pe doamna Luminiţa Munteanu, inspectorul de specialitate al biroului Urbanism al Primăriei Dumbrăviţa. Trebuie să recunoaştem că, spre deosebire de primarul Victor Malac, cu care am reuşit să comunicăm doar prin sms, doamna Munteanu ne-a primit în biroul dumneaei şi şi-a manifestat disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări.

Doar că, deși a repetat întruna că aplică legea în mod imparțial, inspectorul primăriei n-a reuşit să ne convingă că în spatele aşa-zisei imparţialităţi nu se ascund ipocrizia şi reaua-credinţă. Cum poţi susţine, fără să clipeşti, că legea te obligă să ţii cont doar de un document scris, chiar dacă acesta conţine erori vizibile din avion, şi că îţi interzice să verifici şi tu măcar ceea ce ţi se semnalează că e greşit – că doar de asta se cheamă verificare pe teren -, evident, în măsura în care poţi, că nimeni n-a cerut imposibilul?!

Cum poţi pretinde, cu aerul că eşti întruchiparea corectitudinii, că trebuia să întocmeşti urgent procesul-verbal pentru că altminteri ai fi depăşit termenul de 30 de zile în care trebuia să remiţi un răspuns cu măsurile luate către vecinul care a făcut sesizarea?! Apropo de sesizarea vecinului: în afara de specularea erorii topografului, cu toate străduinţa depusă, arhitectul primăriei n-a găsit nici o încălcare a autorizaţie de construire…

„Legea” dublului standard

Să vezi şi să nu crezi: Biroul urbanism al Primăriei Dumbrăviţa face pe dracu’ în patru să asigure respectarea autorizaţiilor de construcţie şi să răspundă mereu în termenul legal la sesizările cetăţenilor… Păi şi când un celebru deputat de Timiş a ridicat o ditamai baza sportivă în mod ilegal sub nasul primăriei FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE unde era doamna Munteanu? Sau când sesizările vecinilor care reclamau ridicarea construcţiei în cauză n-au primit un răspuns din partea dumneavoastră nu în 30, ci în 300 de zile, unde se afla doamna inspector? Păi unde să fie, avea treabă: îi grupa pe locuitorii comunei în cetăţeni de rangul I şi cetăţeni de rangul II…


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

8 Răspunsuri “Locuitorii unei comune din Timiș sunt împărțiți de primărie în cetățeni de rangul I și cetățeni de rangul II

  1. ORGANELE IN DREPT AR TREBUI SA SE SESIZEZE SI SA VERIFICE TOATE AUTORIZATIILE DACA SAU RESPECTAT DE ASA ZISI DEZVOLTATORI SI DECE NU SAU RESPECTAT CU COMPLICITATEA CUI ?

  2. Dumbravita a ajuns o mahala de metropola in care de 20 de ani niste „gringo de Banat” cu bani, au invadat linistea unei comunitati care avea o viata linistita specifica unui sat! Si fostul primar se umfla in pene de explozia imobiliara, de bogatia comunei dar care nu dipunea de nici o utilitate in afara celor lasate de … comunisti! Dumbravita avea vile cu buda (nu wc!) in curte, fara trotuare, ce sa mai vorbim de piste de biciclete, parcuri sau amenajarea teritoriului. In schimb ne laudam ca suntem cea mai bogata comuna condusa de cei mai saraci cu … duhul oameni

  3. Buna seara
    Nu este absolut nimic iesit din comun pt. doamna inspector de urbanism cat si pentru tovarasul primar ciocanar de meserie ,pardon, ing.”zootehnist” personaje care in mod frecvent trateaza preferential persoanele care bat la usile serviciului de urbanism sau cei care solicita drepturile care decurg din simplul fapt ca sant cetateni ai comunei, care contribuie la bugetul local al primariei Dumbravita. Aceste doua personaje, si nu numai, trateaza la modul cel mai pervers posibil pe cei care nu se incadreaza ( se supun ) in standardele pe care vor sa le impuna. Tovarasul sef este renumit pentru acordarea contractelor pentru lucrari publice si umflarea situatiilor de lucrari in mod preferential firmelor de casa in scopul pretinderii unor comisoane , iar d-na ”marea” inspectoare de urbanism care este preocupata de protectia rechinilor imobiliari care considera ca este normal sa ” plantezi ” in vecinatatea oricui din raza comunei cate un bloc care practic it-i taie orice fel de intimitate, dar asta nu ”conteaza” pentru ca nu sant ei cei in cauza care sant afectati de aceste ilegalitati pentru simplul fapt ca se incaseaza cele ”cuvenite”. Apropo noul PUG Dumbravita nu este aprobat, urmeaza cateva modificari abuzive, acordate in mod preferential unor rechini imobiliari, fara ca vecinii sa fie informati, adica dezbatere publica, scopul este foarte clar ”plantarea” unor cladiri de locuinte colective in scopul incasarii ”atentiilor cuvenite in favoare celor doi cetateni de onoare al comunei”. Zonele vizate pentru modificarile abuzive se situeaza tot in vecinatatea bazelor sportive construite ilegal sau fara autorizatie, care practic ulterior au fost probabil supuse unor reglementari de punere in legaliate?. Aviz vecinilor care se situeaza in vecinatatea S.C.Tioss S.R.L., terenuri libere de constructii, se pregateste extinderea in mod abuziv zonei de ”plantare” a unor locuinte colective care in noul PUG, sub forma actuala dezbatuta in cadrul unor consultari PUBLICE sant prevazute pentru locuinte familiale individuale si nici intr-un caz colective dupa cum se preconizeaza. Din pacate aceste ”personaje” de doi bani conduc destinele primariei. Indiferent din ce unghi privim situatia din primaria Dumbravita jud.Timis se evidentiaza clar abuzurile in serviciu, urbanism fraudulos, acordarea unor facilitati persoanelor care se supun regulilor de casa nescrise in lege, control total si ilegal asupra oricaror initiative economice generatoare de venituri pentru persoane juridice sau fizice prin aplicarea metodelor de intimidare , amenintare si denigrare in forma contiunuata. In atentia celor ce locuiesc pe raza acestei comune: treziti-va si cereti-le socoteala celor care sant in fruntea acestei institutii publice, primar, viceprimar, secretar si arhitect sef, intrucat nu au nici un fel de bun simt, sant o armata de oameni lipsiti de principii, de bun simt , de simtul raspunderii civice, oameni cu activitati in timpul serviciului cu caracter PENAL , intr-un cuvant fac parte din categoria nevertebratelor ca atare niciodata nu vor putea sta drepti in fata carora au obligatia dreptul de a fi in slujba cetatenilor de buna credinta, celor care solicita un drept legal. Urmeaza………. o seara placuta.

  4. Asta e jurnalism? Asta e deontologie profesionala? Un caz, de altfel discutabil, poate duce la un „verdict” în genul celui sugerat în titlu? Articole scrise la comanda, se pare. Și da, aici insinuez, adică presupun, întreb chiar, nu dau verdicte cum dați voi, atoatestiitorii.

  5. Si ce plm de articol tendentios e acesta? Voi sunteti reporteri sau ce plm? Puneti mana pe carte si vedeti cum se face un articol: doua parti=doua opinii. kkti de amatori

    1. Daca nu esti in stare sa gasesti in articol si cealalta opinie, n-are sens sa ma obosesc sa-ti explic. Doar un sfat: intra pe site-urile profesionistilor si comenteaza, nu-ti pierde timpul cu amatorii.

  6. Romania si sa nu mai pleci dincolo veniti aici si luptativa cu hotii si smecherii alooo renasterea BANATEANA dar de alte adevarurii mai dureroase nu vorbiti ( salariile in Timisoara sunt destul de mari in putina parte restul tot sunt sclavii patronilor peste program de 8 si nimeni nu se sesizeaza si daca o fac pleaca cu masina dicsita de spaga si totul iii ok acuma lucruri mai grave rapiri de copii nimik nu vorbiti de ce acoperiti adevarurii ca populatia sa nu stie( violatori etc ) ne bagati pe gat in schimb doar stiri despte cainii fratilor Timisoara o ajuns un wc in trafic si plina de smecherii de legea care se face noaptea din subsoluri nimik nu se vorbeste totul ii OK Rusine pt voi ca nu informati cetatenii Timisoareii despre aceste nenorocirii un grafic cu firmele din timisoara si salarile pe care le ofera plus neregurile. In fine problemele sunt multe si marii si adevarul ii ca degeaba avem POLITIE si POLITIE LOCALA si JANDARMERIE dorm in posturi iar noi suferim incopetenta lor sau mai bine zis mana in mana cu mafia locala .

Lasă un răspuns