Anunț vânzare de bunuri imobile – Teren intravilan în Moșnița Veche

Anunț licitație - parcare în Giroc

Anunț vânzare de bunuri imobile – Teren intravilan în Moșnița Veche.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 26.10.2023   ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Cotă actuală de 1/2 din teren intravilan în suprafaţă de 633 mp, situat în localitatea Moşniţa Veche,judeţ Timiş,înscris în ID Electronic 410892 Moşniţa Nouă, nr CF vechi 3383 Moşniţa Veche, nr cadastral A95/10/49,categorie de folosinţă arabil,forma terenului:dreptunghiular,acces:drum pietruit – pret pornire licitatia a doua – 64.936lei  lei exclusiv TVA proprietate a debitorului Chiticariu Petru,conform Publicaţiei de vânzare 368-11/28.09.2023,17096/28.09.2023 grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

1 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
2 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
3 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
4 Chiticariu Mariana Ipotecă legală

*Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

oferta de cumpărare;

dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000231

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *