Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile

anaf

Dosar de executare 32072374

TMGDEJ 39015/26.11.2019

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 18, luna 12, anul 2019, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a I a licitatie urmatoarele bunuri mobile :

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Mobilier Aurednik

nu sunt

2.500

19%

2.975

Mobilier Aurednik

nu sunt

2.525

19%

3.005

Mobilier bucatarie

nu sunt

975

19%

1.160

Mașina de tocat carne

nu sunt

1.350

19%

1.607

Hota Inox

nu sunt

2.500

19%

2.975

Uscător Electric Profesional

nu sunt

10.800

19%

12.852

Cutie profesionala concurs

nu sunt

7.061

19%

8.403

Sa-Sella Equipe

nu sunt

8.515

19%

10.133

Tocator Resturi Vegetale

nu sunt

309

19%

368

Atomizor 400L-004

nu sunt

194

19%

231

Mobilier Menoti

nu sunt

2.400

19%

2.856

Mobilier set

nu sunt

2.400

19%

2.856

Mobilier set

nu sunt

2.400

19%

2.856

Mobilier set

nu sunt

2.400

19%

2.856

Mobila

nu sunt

3.200

19%

3.808

Mobila bucatarie

nu sunt

1.950

19%

2.321

Mobilier Princeps

nu sunt

2.160

19%

2.570

Mobilier Lunex

nu sunt

250

19%

298

Mobilier Lunex

nu sunt

250

19%

298

Mobilier Aurednik

nu sunt

24.179

19%

28.773

Mașina de spalat rufe HC 135

nu sunt

5.499

19%

6.544

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *