Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren extravilan, situat în Sânandrei

Anunț licitație - Teren agricol situat în Teremia Mare - extravilan

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren extravilan, situat în Sânandrei.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 18.03.2024   ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

  • Cotă actuală de 1/1 din teren extravilan, în suprafaţă de 4.899 mp, situat în Sânandrei, judeţ Timiş, înscris în ID Electronic 106886 Sânandrei,categorie de folosinţă arabil, forma terenului:dreptunghiular, acces:drum de exploatare, topografie teren:plană,calitatea solului:bună. – pret pornire licitatia a II –205.005  lei  exclusiv TVA proprietate a debitorului Brindeszku Cătălin-Florian,conform Publicaţiei de vânzare 185-36/22.02.2024,2828/22.02.2024 grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
4 AJFP Timiş Ipotecă legală
  • Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000317
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240227135247_185-36_2828.pdf,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *