Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren extravilan, de 10.000 mp, în Checea

AFP 12

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren extravilan, de 10.000 mp, în Checea.

MINISTERUL FINANȚELOR      

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciul Fiscal Orăşenesc Jimbolia      

 Nr. înregistrare TMJM_DEX_3188 /20.05.2024    

 ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06 , luna iunie , anul 2024, ora 12, în localitatea Jimbolia., str.Republicii, nr.31, se vor vinde la  a l a licitaţie următoarele bunuri imobile :

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,    dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 1, exclusiv TVA (lei Cota TVA/neimpozabil/ scutit*) Pret pornire a licitatiei inclusivTVA
1. Teren extravilan sup 10000mp CF404410 Uat CHECEA

 

SECHESTRU ÎN FAVOAREA CREDITORULUI A.J.F.P. TIMISOARA 55611 0

0

55611

Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO35TREZ625506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4605633, deschis la Trezoreria Jimbolia; ofertanţii pot constitui şi garanţii,în condiţiile legii forma de scrisori de garanţie.
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, obligaţii:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia ,Str. Republicii nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *