Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri intravilane și extravilane în Săcălaz

anaf 23 2

Dosar de executare nr.  235/03.11.2021

Nr. TMG_DEF 14728/18.07.2022

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 luna August, ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B,  Amfiteatru , se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Cotiugă Cristinel , a patra  licitaţie, organizată în conformitate cu prevederile art.250, alin.14 si 14^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală :

 

Cota de 1/1 din TEREN  extravilan extins în suprafată de 792mp,  situat în  localitatea Săcălaz,  jud. Timiş,  ID Electronic 409036, CF 3362, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/177, preţ de pornire licitaţia  a IV-a: 94.174 lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

 

Cota de 1/1 din TEREN intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 880 mp,  situat în  localitatea Săcălaz,  jud. Timiş,  ID Electronic 403742, CF 3362, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/176,  preţ de pornire licitaţia  a IV-a:  104.641 lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă

Cota de  3535/7615 din TEREN intravilan extins pentru platforme gospodaresti în suprafată de 7.615mp,  situat în  localitatea Săcălaz,  jud. Timiş,  ID Electronic 402594, CF 3356, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/232,  preţ de pornire licitaţia  a IV-a:  184.587   lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

 

Cota de 1310/2822  din TEREN intravilan categorie de folosinţă curţi construcții intravilan extins pentru platforme gospodărești  situat in UAT Săcălaz, in suprafata de 2.822 mp, situat in localitatea Sacalaz, ID Electronic 408821, CF 3363, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/2, preţ de pornire licitaţia IV-a: 68.004 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă

           

Cota de 39/84 (2613/5628) din TEREN intravilan categorie de folosinţă curţi construcții,teren pentru platforme gospodărești, situat in loc. Săcalaz, intravilan in suprafata de 5.628 mp, ID Electronic 408855, CF 3350, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/1, preţ de pornire licitaţia a IV-a: 137.247 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă

 

        Cota de 1463/3152 dinTEREN intravilan categorie de folosinta curti construcții, extins  pentru platforme gospodărești situat in loc. Sacalaz, în suprafată de 3.152 mp, ID Electronic 409088, CF 3351, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/3,  preţ de pornire licitaţia a IV-a:  76.494 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ Ipotecă legală

       *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns