Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna IANUARIE, ora 14.00, anul 2018, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarelor Rotarescu Andreea si Benghia Rotarescu Oana Alexandra, prima licitaţie/licitaţia a 3 -a, pret diminuat cu 50%:

teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de526 mp inscris in CF.409202-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 5.060 lei (exclusiv TVA*)+TVA19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 588 mp inscris in CF.409152-cu destinatie DRUM, preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 5.667lei (exclusiv TVA*)+TVA19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 588 mp inscris in CF.409211-cu destinatie DRUM, preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 5.667 lei (exclusiv TVA*)+TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 658 mp inscris in CF.409206-cu destinatie DRUM, preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 6.376 lei (exclusiv TVA*)+TVA19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 12.929 mp inscris in CF.409197-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 59.306 lei (exclusiv TVA*)+TVA19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 2.406 mp inscris in CF.409192-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 23.176 lei (exclusiv TVA*)+TVA19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 4.081 mp inscris in CF.409187-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 39.369 lei (exclusiv TVA*)+TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 4.112 mp inscris in CF.409176-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 39.571 lei (exclusiv TVA*)+19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 554 mp inscris in CF.409218-cu destinatie DRUM,preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 5.364 lei (exclusiv TVA*)+TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

– teren intravilan in loc. Mosnita noua, in suprafata de 32.917 mp inscris in CF.409698-cu destinatie DRUM, preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei a 3-a este 150.998 lei (exclusiv TVA*)+TVA 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP TIMIS

IPOTECA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere(autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns