Un candidat la un post de director în primărie acuză o posibilă trucare a concursului

Pe principiul „Ce-i al tău e pus deoparte”, concursul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) pentru ocuparea postului vacant de director general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT) pare a avea, conform inițiaților în domeniu, un favorit cert. Ne referim la actuala șefă a direcției respective, Rodica Surducan (fosta soție a lui Dorel Cojan, interimarul perpetuu de la conducerea Poliției Locale Timișoara), numită, în vara anului trecut, prin dispoziție de primar prelungită în ianuarie, director general adjunct al DASMT. Acum, doamna Surducan se pregătește să devină director cu acte în regulă, mai precis, să promoveze concursul de recrutare pentru ocuparea acestui post, organizat în data de 11 februarie de ANFP, la Instituția Prefectului Județului… Arad (!). Da, ați citit bine, nu e nici o greșeală: concursul pentru o funcție de conducere publică din Timișoara se organizează în orașul vecin. Fără absolut nici o legătură cu proaspăta Alianță a Vestului…

Contestația care tulbură apele

După ce a depășit momentul inițial de stupefacție, un timișorean cu experiență în domeniul asistenței sociale, Eugen Bucur, actual director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, interesat să participe la concursul respectiv, a redactat o contestație adresată președintelui ANFP, Vasile Felix Cozma, pe care a expediat-o pe mail, în timp ce dosarul de înscriere la concurs l-a predat personal la sediul din București al agenției.

Băgat la grămadă

Vă vom prezenta pasaje semnificative din respectiva contestație. Încă din preambul, petentul nu se încurcă în amabilități, ci intră direct în subiect: “Subsemnatul Eugen Bucur (…) formulez prezenta contestație la locația organizării concursului din data de 11 februarie 2019 pentru ocuparea funcției de director general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Altfel spus, desfășurarea acestui concurs la sediul Instituției Prefectului Arad, dincolo de sfidarea la adresa timișenilor (este binecunoscută în zonă rivalitatea dintre cele două județe, plecând de la acest punct, galeriile sportive înregistrează chiar dușmănii directe!) și a competenței funcționarilor publici din Timiș, miroase de la o poștă a concurs cu dedicație.

Pe poarta Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt afișate o grămadă de anunțuri cu concursuri, mai puțin cel cu concursul pentru postul de director general. Dacă nu i-a obligat nimeni…

Pentru a vedea că această informație este izvorâtă din realitate, vă rog să vă reamintiți că ați respins primul set de documente de organizare a concursului, deoarece erau cu mult mai restrictive decât prevederile legale în vigoare și ați solicitat Primăriei Timișoara refacerea lor.

Și de ce erau condițiile de participare la concurs mult mai restrictive decât prevederile legale în vigoare?

Pentru că profilul candidatului nu trebuia să difere față de chipul și asemănarea numitei Rodica Surducan (fostă Cojan, fostă Bara), eliminând din start alți contracandidați nedoriți.

Drept urmare acesta este și numele pe care orice avizat în domeniu îl va da drept câștigător al concursului organizat în Arad odată cu cel pentru alt post de director din Primăria Timișoara (apropo, organizarea la Arad în aceeași zi și a concursului pentru postul de secretar al comunei Liebling poate părea drept praf în ochii prostimii și pentru derutarea organelor de cercetare penală, din moment ce concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, organizat tot în 11.02.2019, se va desfășura, conform cutumei, la București, la sediul ANFP!!!)”.

Candidatul Eugen Bucur și candidata Rodica Surducan

Scenarii posibile

În continuare, Eugen Bucur îi prezintă președintelui ANFP două scenarii posibile: „Drept urmare, în planul de acțiune pentru atingerea obiectivului Rodica Surducan – director general există cel puțin două modus operandi cunoscute nu doar aici, pe malurile Begăi, și anume:

1. Venerabilei i se creează condiții favorabile (în care este posibilă inclusiv înlocuirea lucrării scrise ori venirea cu ea scrisă de acasă, pentru a nu se mai obosi), asemănător concursului organizat în data de 12 și 13 martie 2018 pentru funcția de consilier clasa I superior la Compartimentul de monitorizare centre de asistență socială al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, dedicat aceleiași doamne și pe care eu l-am contestat la timpul potrivit.

Un astfel de loc, spun gurile rele, este Aradul, unde doamna Rodica Aurelian (n.r. – șefa Serviciului de Resurse Umane al Primăriei Timișoara, ajunsă ea însăși în mod fraudulos pe respectiva funcție de conducere și al cărei soț pensionar, Florian Aurelian, este angajat, de un an, exact la… Direcția de asistență socială cârmuită de Rodica Surducan) are majoritatea colegilor de curs postuniversitar (absolvit la Universitatea <Vasile Goldiș> din Arad) (…)

De remarcat că organizarea concursului la București le deranjează (n.r. – pe cele două Rodici, Aurelian și Surducan) la maxim (și nu înțeleg abdicarea ANFP din funcția de girant al corectitudinii concursurilor pentru funcții publice de conducere și transferul acestei funcții într-o zonă în care toată lumea știe că <se poate pe bandă rulantă!>), dar nici organizarea la sediul Instituției Prefectului Județului Timiș nu pare a le fi mai comodă (…).

Mai mult, a muta desfășurarea concursului la Arad, dacă ANFP nu mai este în stare să organizeze și să gireze corectitudinea acestor concursuri la sediul său este mai mult decât o sfidare la adresa Instituției Prefectului Județului Timiș și a funcționarilor săi timișeni…

2. În cazul în care în cursă se înscriu candidați nedoriți, care pot trece peste probele de concurs (recte Eugen Bucur), se va încerca respingerea dosarului de concurs al acestora (…).

Ultima soluție – picarea la concurs a tuturor candidaților (inclusiv prin modificarea grilelor de corectare sau pe baza faptului că legea este extrem de permisivă la fraudarea concursului, adică se recorectează de către comisia de contestații lucrarea candidatului contestatar, dar nu obligatoriu în prezența acestuia, ceea ce poate ridica suspiciuni dacă onor comisia de analiză a contestațiilor analizează chiar lucrarea acestuia, ori alta introdusă ulterior concursului; de asemenea, din moment ce candidatul contestatar nu are acces și la corectura lucrărilor contracandidaților, permite inclusiv notarea cu 100 de puncte a unor lucrări ale contracandidaților de 3 puncte și totul se rezolvă ulterior pentru arhivare!!!).

Această soluție îi este favorabilă tot numitei Surducan, deoarece primarului în funcție i se va putea propune numirea în continuare în funcția de director general tot a acesteia pe motiv că nimeni nu a luat concursul (…)

La eventualele suspiciuni de paranoia a subsemnatului, mă simt obligat să precizez că, de la trecerea în rezervă ca ofițer în echipa de conducere operații, în 2003, am lucrat preponderent în instituții publice – chiar dacă pe funcții contractuale, dar de conducere, inițierea în domeniu fiind făcută chiar în subordinea directă a Rodicăi Surducan, la acea vreme numită Bara, iar modurile de lucru prezentate mai sus le-am aflat prin viu grai de la mai multe cunoștințe, unele care au reușit, altele care <au fost făcute> și au aflat apoi cum (…)”.

„Permutare” inexplicabilă

În argumentația sa, petentul din Timișoara mai prezintă câteva aspecte ușor verificabile:

„De asemenea, pentru rezolvarea acestei contestații care se referă, de fapt, la o tentativă de fraudare a concursului în desfășurare, vă rog să aveți în vedere următoarele:

1. toți funcționarii publici din Timiș, dar și din alte județe știu că examenele/concursurile pentru funcții publice de conducere de la nivelul de șef serviciu în sus, și cu atât mai mult cel de director general/executiv (adjunct), s-au desfășurat (cel puțin din 2014 încoace) întotdeauna la București, la sediul ANFP, cu foarte mici excepții!;

2. în 2018, concursurile pentru toate funcțiile publice de conducere din județul Timiș au fost organizate la București, la sediul ANFP, indiferent că a fost vorba de șef birou primărie comunală sau de director;

3. în perioada 2015-2017, la sediul Instituției Prefectului Județului Timiș au mai fost organizate concursuri pentru ocuparea de funcții de șef birou/serviciu/secretar primării comunale, dar niciodată pentru posturi de directori (pentru posturile de directori, fără excepție până la prezentul concurs, toate concursurile au fost organizate și s-au desfășurat la București, la sediul ANFP, puteți să vă verificați arhivele pentru verificarea conformității!);

4. sper ca (…) să nu admiteți ca din comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul din 11.02.2019 să facă parte persoane care au făcut parte din comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate în datele de 14 martie 2018 (pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara) și 12-13 martie 2018 (pentru funcția de consilier clasa I superior la Compartimentul de monitorizare centre de asistență socială al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara), ambele contestate; în caz contrar cred că se depășește faza prezumțiilor rezonabile și se trece deja în faza indiciilor solide pentru alte organisme specializate în prevenirea/combaterea faptelor de încălcare a legii în formă organizată! (…)

În 2016, Rodica Surducan (pe-atunci Cojan) anunța sus și tare că îl votează pe Nicolae Robu. Acum, primarul cu același nume a numit-o pe suportera sa director interimar

Drept urmare, rog să dispuneți desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara așa cum s-au desfășurat toate celelalte concursuri până acum, la București, la sediul ANFP, sau cel mult la sediul Instituției Prefectului Județului Timiș (…)”.

Lacune impardonabile

În afară de chestiunile cuprinse în contestația trimisă la București, domnul Bucur ne-a mai făcut câteva precizări de context:

„Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba și care este capacitatea reală a doamnei Surducan, vă precizez că bibliografia de concurs propusă de madame Aurelian ANFP-ului (bineînțeles, în urma consultării cu cealaltă Rodică – adicătălea Surducan!) cuprinde, așa cum puteți vedea pe captura de pagină web ANFP, din legislația de specialitate de asistență socială doar Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Hotărârea 691/2015, Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, Legea 416/2001. Mai mult decât jenant: un absolvent de asistență socială nu ia licența dacă nu știe cel puțin de 5-10 ori mai multă legislație referitoare la asistența socială. Nu mai vorbim de literatura de specialitate, că doamna Surducan oricum încearcă să ne jignească inteligența, propunând doar ce crede că poate accesa ea!

Bibliografia de la concursul organizat la sediul ANFP pentru ocuparea postului de director general la Direcția de Asistență Socială Baia Mare conține legi pe care nu le găsești nicicum în bibliografia pentru concursul ce se va desfășura la Arad

Pentru o bună comparație, vă rog să remarcați că nu este făcută nici o referire la legislația destul de stufoasă referitoare la persoanele cu deficiențe/handicap, la persoanele vârstnice (aici e clar că nu avem ce să căutăm, că Bucur, adică subsemnatul, conduce un cămin pentru persoane vârstnice!), nici la legislația referitoare la excluziunea socială, nici la violența domestică, nici la adicții, nici la prevenirea delincvenței/integrarea socială a foștilor delincvenți/agresori, victimele traficului de persoane,  etc.

E clar că, neștiind, doamna respectivă nu are ce să se gândească și la persoanele sancționate cu măsura educativă sau pedeapsa neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, la persoanele cu afecțiuni psihice, la șomerii de lungă durată, precum și la servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor!!! Și nici măcar la standardele minime obligatorii referitoare la serviciile pe care ar trebui să le organizeze Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (doar 10 bucăți cuprinse în Ordinul 2126/2014!).

Nu mai amintim nici de Legea 208/1997 a cantinelor sociale, unde a fost directoare și pe care ar trebui să o viseze, dar și acolo e cu risc, că Bucur a lucrat și acolo, pe bază de concurs!”.

Cu cât mai puțini candidați, cu atât mai bine

După ce am asimilat toate detaliile pe care le-am prezentat mai sus, am început să le verificăm.

Pentru început, am încercat să aflăm dacă pe site-ul Primăriei Timișoara și pe cel al Direcției de Asistență Socială se află postat anunțul de concurs.

Rezultat negativ, anunțul poate fi vizualizat doar pe site-ul ANFP. E adevărat, atâta vreme cât ANFP este organizatoarea concursului, această agenție avea obligația să se ocupe de publicarea anunțului pe propriul site, nu primăria și nici direcția de asistență socială.

Pe de altă parte, dacă tu, primărie și tu, direcție îți dorești ca la concursul pentru acest post foarte important să participe cât mai mulți doritori, astfel încât, în urma selecției, să fie declarat câștigător cel mai bun dintre candidați, atunci iei măsuri și, chiar dacă nu ești obligată, publici anunțul și pe site-ul tău, că nu te costă nimic!

Excepția care bate la ochi

Doi la mână: verificând site-ul agenției, am constatat că toate concursurile pe care le organizează ANFP exact în aceeași perioadă a lunii februarie pentru exact același post de director executiv/general la Direcția de Asistență Socială din diverse orașe (Reșița sau Baia Mare, de exemplu) se vor desfășura la sediul ANFP din București! Nici măcar la sediul prefecturii din județul respectiv, darămite în sediile prefecturilor din alte județe…

Același post, bibliografie diferită?!

În al treilea rând, fără să avem pretenția că ne pricepem la asistența socială, am putut constata că Eugen Bucur are dreptate când susține că bibliografia pregătită de ANFP pentru candidații care se vor prezenta la concursul organizat la Arad este una destul de subțire exact la capitolul „asistență socială”.

Cum am ajuns la concluzia asta? Simplu: am comparat bibliografia cerută de ANFP la concursurile organizate la București pentru ocuparea postului de director executiv/general al Direcției de Asistență Socială Reșița, respectiv Baia Mare cu cea de la concursul organizat la Arad pentru postul din Timișoara.

Rezultatul: legi precum 208/1997 privind cantinele de ajutor social, 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap sau 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice se regăsesc în bibliografia pe care trebuie să o parcurgă candidații la postul de director din Reșița și Baia Mare, dar nu și candidații din Timișoara la exact același post de director! Și nu, astea nu sunt singurele discrepanțe, cine e curios poate accesa site-ul ANFP și le va descoperi cu siguranță…

Legislația prevăzută în bibliografia rezervată concursului de la Arad este sensibil mai subțire decât cea pentru concursurile similare

Favorita stă cu burta pe carte

Înainte de publicarea articolului, am contactat-o ieri pe doamna Rodica Surducan, care, așa cum ne-am așteptat, ne-a precizat că nu Direcția de Asistență Socială este organizatoarea concursului, ci ANFP, astfel că, dacă avem nelămuriri, trebuie să ne adresăm agenției:

„Întrebați ANFP-ul, ei sunt organizatorii concursului…Și eu am aflat de pe site-ul ANFP că locul de desfășurare este Prefectura Arad (…) Eu nu fac bibliografia, eu am de citit peste o mie de pagini.

Eu citesc, învăț, mă pregătesc după ceea ce este publicat pe site-ul ANFP-ului. Eu nu pot comenta condițiile de participare la concurs stabilite de ANFP (…)

Nu este obligația noastră să punem pe site, dacă nu noi suntem organizatorii concursului”.

Ce-ar fi dacă agențiile de pariuri ar oferi cote și pentru concursurile de genul ăsta?


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

65 Comments
Corina Stupar 8 februarie 2019
Inainte de toate va felicit pentru curajul de a descrie situația concretă din cadrul DAS Tm.În al doilea rând, credem că era necesar de multă vreme cineva din exterior să ne scape de asa-zisa "ultra calificata" Rodica Surducan și să expună toate lucrurile asa cum sunt.Lucrez de vreo 8 ani in aceasta institutie și vreau sa spun ca de la venirea ei a făcut modificări peste modificați. Ne-au mutat cu biroul in zeci de locuri, datoriile la utilități sunt de ordinul miilor, conditiile in care ne ține nu pot fi numite normale, dansa consideră că suntem angajații ei și stresul la care suntem supuși este unul peste măsură.De una zi, a venit să ne certe ca de ce nu comentăm pe internet și sa-i luam apărarea, iar un coleg mai cu tupeu ia zis ca nu este un motiv de a-și petrece timpul pe internet cu apărarea ei. Ce credeti ca a facut acestui coleg? L-a mutat și nici calculator nu are, dar paznicii au toti calculatoare.Între noi sunt multi care ar dori să scape de dansa, dar nu au curaj, fiindca le este teama. Trăim ca în vremea regimului dictatorial, să nu cumva sa audă colegii. Ea stă și ne verifică calculatoarele.În fiecare zi de Săptămâna, Luni, au ședința cu toti șefii și printre altele le-a dat directiva să ne verifice ce facem pe computerele noastre. Acolo e un mușuroi de pile și angajați ai rudelor aduse. Se pare ca tot nu vom scapa de dansa. Este o bucurie imensă daca ar veni un control sau o comisie care să ia opinia angajaților. Sunt multe nereguli care se petrec în ultima perioadă, mai ales că nu știe dacă mai sta in functie. Nenoroceste pe unde intra. Nu mai e normala la cap. Face prezența din 2 in 2 ore. Vine la ora 8 fix și unora pentru că au întârziat 3 minute i-a băgat în comisia de disciplină. Aceia sunt cei care îi stau impotriva
Parinte 7 februarie 2019
Este trist ca in aceasta Directie..Condusa de actuala Dna Surducan, a fost posibil incepand cu 2017 in baza legii salarizarii unice si a unei Hotarari de Consiliu Local ( Referatul propunere sau cum s-a numit sigur a fost citit inainte de a se trimite sa fie aprobat de CLT), Salariul, persoanelor cu Studii medii..fara nici o pregatire in domeniu Psiho-Social, persoane care nici nu cunosc legislatia in domeniu.. cel putin 5%.. sa fie mult mai mare decat al celor cu studii in domeniul Psiho-Social / Medical. Pe de alta parte sunt muulte persoane care au luat concursurile de Inspectori..din nou fara sa aibe pregatire in domniul Psiho-Social.. Desigur ca vorbind de Inspector...salariu este la fel.. mult superior unei persoane care are studii Psiho-Sociale.. Asta intr-o unitate de Asistenta sociala. Romania 2019
Mircica 6 februarie 2019
Respect, pt domnul care încearcă sa înfrunte sistemul.... ar încerca și alții sa concureze pentru acest post dar renunță pentru ca știu ca șansele sunt nule. În România, în instituțiile de stat din păcate nu primează profesionalismul, primează culoarea politica și cine te recomanda. Uite asa te trezești cu toate mumiile pe funcții publice, care vor să-și sărbătorească centenarul în birou.
Jean Dumitrașcu 6 februarie 2019
Doamna Rodica Surducan, este candidatul ideal pentru funcția de director general, fiind un bun profesionist, dedicată muncii pentru umanitate și cu experiența in domeniu, deja de notoritate
Jean Dumitrașcu 6 februarie 2019
Doamna Rodica Surducan, este candidatul ideal pentru funcția de director general, fiind un bun profesionist, dedicată muncii pentru umanitate și cu experiența in domeniu, deja de notoritate.
Mirel 5 februarie 2019
Cred ca ANFP-ul asta ar trebui sa supuna candidatii mai intai de toate unui examen psihiatric. Domnule jurnalist, va rog sa investigati cine face medicina muncii angajatilor de la Caminul de batrani Jimbolia, poate si medicul de familie care a luat in evidenta beneficiarii acestui camin. Nu vi se pare interesant?
cetateanul turmentat 5 februarie 2019
Oamenilor, ce va mai place galceava! Citeam de unul/una ce se plangea ca sta in preajma "candidatei" dar n-ar mai sta?! 1. de ce nu pleaca ? 2. cata vreme nici ANFP-ul nu stie inca care-s candidatii, nici macar cati la numar, cine naiba are "linia directa" sa afle aceasta informatie, cata vreme ea inca nu e publica?! "venerabila" cum o numiti, candideaza? poate v-a pacalit si nici nu s-a inscris la concurs? unde scrie numele candidatilor ? 3.oricum doamna Surducan, nu va cunosc, dar felicitari! Personal v-as declara castigatoare! N-au 2 loc de dumneavoastra! se vede clar "dragostea" dintre autorul articolului si acest individ, ce se recomanda "candidatul" onest. 4. am un vecin de bloc care locuieste in acelasi imobil cu mine. are un apartament cu trei camere, al meu doua. cand ma intalnesc cu el ma priveste urat. puteti scrie un articol pe acest subiect?
Camelia Popescu 5 februarie 2019
Buna Ziua, Sunt de acord ca parerile sa fie pro si contra pentru aceste persoane publice care defapt ar trebuie sa isi faca datoria in domeniul public cu absoluta constinciozitate si corectitudine Este un domeniu sensibil, oameni , copii, familii cu necazuri mari. D-nul Bucur este un Om deosebit cu cunostinte si experientä vastä in Asistentä socialä ,cu o pregätire pe bazä de Studii si chiar a scris si niste cärti in acest domeniu. Momentan acest Domn este Director la Azilul de bätrini din Jimbolia pe care la ridicat la un nivel extraordinar cu conditii foarte bune si cu mult respect ptr. acei oameni care sunt acolo sub protectia dinsului. Mä gindesc cäci a fäcut tot ce ia stat in putere sä ridice aceastä,, Casä" ptr.bätrini. Da, casä deoarece si noi avem cite un cuib cald, Familie, dragoste si cäldurä. D-nul Bucur considerä cäci este demn de o nouä misiune de care nu mä indoiesc cäci nu va reusii cu bravurä sä schimbe ceva in acest domeniu care de multe ori cred cä la uitat si Dumnezeu. Eu vä scriu din propria mea experientä in sträinätate und defapt si locuiesc de aproape 30 de ani. In legäturä cu D-na Dr. Bucur trebuie sä afirm cäci aceastä Doamnä este recunoscutä la nivel International prin angajamentul dinsei in domeniul de Protectie Socialä si mai mai ales in protectia copiilor. Este Medic de familie , Profesor la catedra de Asistentä socialä facultatea de medicinä din Timisoara. Aceastä doamnä a organizat conferinte nationale si Internationale pe aceste teme sociale cu sprijinul sotului dinsei,D-nul Bucur. Ce nu inteleg eu este critica legatä de acesti oamneni capabili si doxa de carte. Nu are nici o treabä faptul cäci D-nul Bucur candideazä ptr. acest Post. In loc sä fim bucurosi cäci candideazä un om cu asemenea experientä si un suflet ptr. oameni , unii stiu numai sä critice. Nu este,, Pilos" si nu linge pe nimeni undeva si personal urmäresc cu mare atentie acest Caz de interes National. Mult succes vä doresc D-le Bucur.
Mirela 5 februarie 2019
Scuze: aratati-le
Mirela 5 februarie 2019
1.Pentru autorul articolului-data viitoare va rog sa va documentati mai bine si sa ne dati o fotografie a doamnei actuala,nu de acum 25 de ani. 2.Doamana presupun ca si dumneavoastra va considerati ultracorecta si ultracinstita,dupa ce ati citit toate comentariile de pana acum daca mai aveti o urma de demnitate retrageti-va din cursa si mergeti in pensie. Aveti ocazia sa va ingrijiti mama asa cum va prefaceti ca ii ingrijiti acum pe straini. Chiar nu puteti sa lucrati pana iese adjunctul la pensie,dar daca chiar vreti sa mai lucrati mergeti in sectorul privat si aratatile tuturor rautaciosilor cat sunteti de competenta si dornica de munca peste varsta de pensionare.
Iasmina Petrut 4 februarie 2019
Am vazut ca discutați despre bibliografie. Nu știu ce sa spun. Sunteți conștienți ca indiferent ca ar fi fost 10 legi sau 25. Ca ar fi fost 1000 sau 2000 de pagini, ea tot maxim 5 subiecte va învață. Din păcate sau cine știe... fericire pt mine, eu încă mai lucrez cu ea. Dar nu interacționăm direct. Mi am făcut mecanisme de apărare și ma amuz teribil pe seama ei și a prostimii din jurul ei. Ceva de genul: haz de necaz. Am câțiva prieteni care au plecat și alții (mulți alții) care și-ar dori sa plece. Cred ca dacă cineva i-ar contacta ar putea scrie scrie o telenovela. Un întreg scenariu pentru o minunata telenovele.
Mircica fără frica 3 februarie 2019
Diva blonda o fi probabil candidata curata? Serios??? Probabil ea asa se vede, cum ea are senzația ca totul ii aparține și toată instituția e proprietatea ei personala, când ia/fura probabil crede ca i se cuvine. Dona Imaculata, o sa câștige ea biroul, ca să aibă unde sa se închidă cu adjunctul și sa bea. Noroc cu adjunctul, are cine sa o aplaude în timpul episoadelor de delir de grandoare.
Un timisorean 3 februarie 2019
Doamne, ce scenarii...Candidata Surducan poza decupata din Cantina Sociala.... Candidatul "perfect" in birou....hmmm o fi biroul din care muta pacientii pe listele medicului de familie preferat - Bucur Venera- DuoMed Calea Sagului? Penibil articol, domnule jurnalist! O simpla accesare a site-ului Anfp va cam contrazice in sensul in care bibliografiile difera si culmea ale altora sunt mult mai scurte! Dumnezeu sa dea "biroul" celui mai curat dintre candidati!
Eleonora 2 februarie 2019
Hei, cei cu voi?! Voi toți cei ce comandați pe aici chiar credeți (chiar și numai pt o secunda) ca ea nu va lua examenul? Indiferent unde se va da. Nu numai ca îl va lua, ci îți va face singura subiectele. Care este noutatea? Sau mirarea. Trăim in țara tututor posibilităților
Raluca 2 februarie 2019
E revoltător, nu îmi vine sa cred ce citesc. Ma mir ca nu se tine concursul la ea în birou. Rușine!!!!
Mariana 2 februarie 2019
D-le Bucur, sunteți sigur ca va doriti acest post? Vorbim despre o instituție cu datorii enorme, care in cel mai scurt timp posibil de va afla in imposibilitatea de a mai plăti salariile angajaților. despre o femeie care s-a angajat singura in propria instituție. Despre aceeasi femeie care l-a angajat pe soțul pensionar al faimoasei Aurelian Numindu l șef Serviciu resurse umane. Dar la f scurt timp omul a remarcat anomaliile de acolo și a solicitat ceva la “linistit”. Ca un sfat prietenesc: pregatiti va pt un răspuns de genul “ am organizat ex la Arad pt binele participanților, pt a avea o concurenta cât mai mare datorită faptului ca este mai aproape” Iar ca un îndemn personal: pentru sănătatea dumneavoatra și a familiei dumneavoastră, credeti-ma ca nu ați dori o funcție acolo.
Radu 2 februarie 2019
Sa speram ca ulciorul nu merge de multe ori la apa... si d-na pleaca frumos acasă sa se bucure de pensie. Prea mulți oameni se roagă pentru asta.
Alina 2 februarie 2019
Eu sunt mama unei fetițe cu handicap grav. Pentru noi, anul acesta a fost un adevărat coșmar datorită acestei doamne. Nu numai ca nu suntem sperijiniti și nu ne primim banii. Am înțeles ca nu este vina PMT sau DAS TM, dar suntem supuși celor “n” controale, controale făcute de persoane fără nici un strop de empatie și persoane care nu am nici cea mai mica legătura sau cunoștințe drspre persoanele cu handicap. Este pur și simplu revoltător. Dar noi suntem mulți in aceasta situație. Chiar o mica comunitate. Pana acum am făcu reclamații la ITM, Curtea de conturi și alte instituții locale. Am înțeles și chiar s a demonstrat ca la nivel local o țin mai toți in brațe. Ca de... e blonda ☺️. Dar, avem un plan. Unul mai bin de atât. Momentan suntem la capătul răbdării. Și tocmai am aflat ca și fătuca aceea care răspundea de noi, șefa de centru, a plecat. Ne-am gasit ca nu are cum sa reziste prea mult.Deci.. am rămas ai nimănui.momentan
Marius 2 februarie 2019
Haideti sa speram ca se va schimba ceva; daca nu astazi poate maine; greseala mare este sa nu mai crezi in reusita si sa-i lasi pe ceilalti sa-si faca mendrele; Il cunosc Personal pe d-nul Bucur si afirm ca tot ce afacut si face in asistenta sociala da dovada de profesionalism si mai ales suflet. Daca aveau sacalii ceva de comentat il atacau de mult. Mult succes;
Anca 1 februarie 2019
Of, of... admirabil curajul acestui domn, dar stim cu toții ca este in zadar. Aceasta instituție este făcută după chipul și asemănarea sa. Iar de păcălit a păcălit instituții mult mai importante decât ANFP ul. Dar... cui ii pasa?!
Daniel Greu 1 februarie 2019
Nivelul la care s-a ajuns e prea de tot. Niște șmecherași aproape că au luat Primăria pe persoană fizică. Știu că nu se va întâmpla niciodată, dar mi-aș dori foarte tare să ii văd pe protagoniștii fotografiei încercând să își câștige existența muncind intr-o firmă privată, nu la stat. Cred că ar fi cea mai mare pedeapsă pentru ei, să fie judecați in funcție de productivitate.
ciucurel 1 februarie 2019
Imi amintesc cand Rodica lucra la protectia Copilului, cum in fata presei lua copii in brate si dupa ce pleca presa cerea spirt sa se dezinfecteze. Adoptiile in America de pe urma carora s-a umplut de bani, multele proiecte cu care se lauda facute doar ca sa-si umple buzunarul cu bani. Femeia de serviciu a institutiei, lucra la ea acasa si angajatii trebuia sa-si faca singuri curat in birou. Si acum sunt angajati care desi sunt pontati in cadrul institutiei, munesc la ea acasa avand grija de mama ei bolnava.
Cicio 1 februarie 2019
Unde e implicata incapabila "aureliana" intotdeauna sunt chestiuni dubioase facute cu stirea stapanirii.
Adela 1 februarie 2019
Din păcate aceasta este realitatea instituțiilor de stat. O cunosc pe aceasta Rodica de mult prea mult timp, iar manipularea este la rang de înaltă arta in ceea ce o privește. Și a dedicat întreaga viața pentru a ajunge aici și nimeni și nimic nu o va opri. Manipularea ANFP ului pentru ea este floare la ureche. Trist nu este asta, ci teatrul ieftin ce îl joaca și indiferenta fata de beneficiari 😕
penel 1 februarie 2019
D-nul Bucur pare foarte coerent, teoretic asa paria pe el. Dar la cat de cusute cu ata alba par toate, nici o sansa sa castige...diva blonda va lua 10. Nu pot sa cred ca exista asa multa mizerie, atata coruptie in institutiile statului. Pe banii nostril ei isi fac de cap.
alina 1 februarie 2019
Fiul doamnei Aurelian, chiar daca nu este angajat al Primariei folosea masina Directiei in interes personal, ai fi jurat ca este masina lui. Eu cred in fratia Rodicilor
Ramon 1 februarie 2019
Nu îmi vine sa cred, la 60 de ani încă mai vrea post de conducere!!!
nicorette 1 februarie 2019
Hihihi si ea care dorea sa treaca neobservata toata tarasenia asta...si bag seama ca i-a legat Bucur tinichele de coada. Orice nas isi gaseste nasul...
carbahal 1 februarie 2019
Printesa blonda e sustinuta de Robu, asa ca sigur o sa ia concursul. O sa asitam la incoronare, deja se pregatesc sampaniile pentru moment.
mircica 1 februarie 2019
Cum sa plece doamna Surducan, castiga atat de bine....incat este pacat. Stiu ca la Azilul de Batrani a fost demisa sefa de centru ca sa fie pus un domn in locul ei. Domnul a cotizat, contravaloarea a 4 salarii, bani care au ajuns in poseta doamnei Surducan. Si uite asa a reusit d-na sa isi ridice o casa intr-un an.
Corina 1 februarie 2019
D-na Surducan o maestra la furat din banii publici.
Lorette 1 februarie 2019
Dezgustător, deși d-na Surducan are vârstă de pensionare ei încă ii arde de marsavi. Nu se mai satura.
nihilus 1 februarie 2019
Nu este o posibila trucarea a concursului. Trucarea este sigura indiferent de concurs la institutii ca cjt, pmt, universitati, politie locala, etc
nihilus 1 februarie 2019
Nu ii este rusine preacorectului si ultralegalistului sa mai deschida gura??? Cum este posibil ca Timisoara sa ajunga sa falsifice concursuri la modul cel mai abject cu putinta? Concursuri, licitatii, terenuri, etc toate se dau cui trebuie...si prostii continua sa voteze nicolae...