Procedură simplificată la vânzarea mașinilor

Conform noii legislații fiscale, persoanele care-şi vând autoturismul trebuie să depună la organul fiscal local un contract care să ateste înstrăinarea bunului respectiv, în Monitorul Oficial fiind publicat ieri un act normativ care include modelul documentului respectiv.

Astfel, dacă vânzătorul şi cumpărătorul au domiciliul în ţară, persoana care vinde maşina trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul original de înstrăinare-dobândire, împreună cu patru copii certificate ale acestuia.

Mai exact, originalul rămâne la persoana care cumpără maşina, restul exemplarelor certificate trebuind să ajungă în arhiva organului fiscal local, la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (exemplar pe care se înscrie, de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului, numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării), respectiv la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina, ultimul rămânând la persoana care vinde mașina.

Atât Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, cât şi contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport trebuiau stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Interne, acesta fiind publicat ieri.

Potrivit referatului de aprobare ce a însoțit noul normativ (Ordinul comun nr. 1069/1578/114/2016) în forma sa de proiect, vechea procedură ce trebuia urmată la vânzarea maşinilor a fost simplificată, din moment ce au fost eliminate din circuit fişa de înmatriculare şi certificatul de atestare fiscală şi a fost introdus contractul de înstrăinare-dobândire.

0 Comments

No Comment.