Primăria Timişoara ascunde sub preş o autorizaţie de construire pe care a emis-o ilegal! Cine este beneficiarul

romcapital center

Au trecut aproape trei luni de când „Renașterea bănățeană” a făcut primele dezvăluiri cu privire la dispariția, în condiții neclare, a unei parcări publice din Timișoara.

Ne referim la articolele publicate în 7 martie („Locuitorii din cartierul Elisabetin, contrariați de dispariția unei parcări„) și în 16 martie (Misterul parcării subterane din cartierul Elisabetin, încă neelucidat„), în care vă informam că, în spatele Bulevardului Mihai Viteazu nr. 30, colț cu Strada Sfânta Rozalia, lângă parcul „Carmen Sylva”, se ridică un imobil de mari dimensiuni (o clădire de birouri), care va beneficia și de o parcare subterană, evident privată, construită pe locul vechii parcări publice.

La vremea aceea, interpelată de ziarul nostru în scopul clarificării condițiilor în care beneficiarul investiției a ajuns să ocupe și terenul municipalității, Primăria Timișoara ne-a răspuns astfel:

„În urma deplasării pe teren, s-a constatat nerespectarea A.C. nr. 1.401/2015, în ceea ce privește organizarea de șantier și desființarea locurilor de parcare de pe domeniul public. În urma discuției avute cu șeful de șantier, împrejmuirea organizării de șantier s-a retras spre interiorul parcelei, eliberându-se doar parțial parcarea sus menționată.

Menționăm că retragerea împrejmuirii organizării de șantier conform A.C. nr. 1.401/2015 nu a fost posibilă, întrucât s-au efectuat lucrări care nu respectă A.C. Având în vedere cele sus menționate, beneficiarul SC Romcapital Center SRL a fost invitat la P.M.T., în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectare de A.C.”.

Am rămas pe recepție

La rândul nostru, pentru că explicațiile primăriei aveau destule lacune, am consemnat următoarele: „Răspunsul primăriei nu lămurește, însă, pe deplin problema: și-a depășit beneficiarul perimetrul în care avea dreptul să construiască sau nu?

Primăria precizează că retragerea împrejmuirii organizării de șantier nu a fost posibilă pentru că s-au efectuat lucrări care nu respectă autorizația de construire, iar la fața locului este evident care sunt acele lucrări care fac imposibilă mișcarea dispusă de municipalitate: lucrările de excavare a pământului și de amenajare a parcării subterane exact pe locul vechii parcări publice! Păi dacă amenajarea pe acea suprafață a parcării subterane nu respectă autorizația de construire, concluzia logică ar fi că beneficiarul s-a întins mai mult decât îi era plapuma.

emilian ciurariuOr, în acest caz, legislația în vigoare prevede readucerea terenului la starea sa anterioară…”. Cu exact aceste supoziții ne-am prezentat, după ce primisem răspunsul lacunar al municipalității, la arhitectul-șef al Primăriei Timișoara, Emilian Sorin Ciurariu, în ideea că acesta era cel mai în măsură să lămurească lucrurile.

Iată cum suna finalul articolului din 16 martie: „Acesta (Emilian Ciurariu – n.r.) ne-a precizat, însă, că, în acest moment, lucrările efectuate în baza A.C. 1401/2015 fac obiectul unui control derulat în paralel de Direcția urbanism a Primăriei Timișoara și de Inspectoratul de Stat în Construcții, motiv pentru care nu ne poate furniza mai multe amănunte în afara celor remise deja în adresa expediată ziarului de către Departamentul comunicare al municipalității. Rămânem pe recepție”.

Așa cum am promis, spre ghinionul domnului Ciurariu și al primăriei, am rămas pe recepție, astfel că, în articolul de față, vom face publice alte detalii din culisele acestei afaceri mai mult decât dubioase.

Surprize, surprize…

În data de 10 aprilie, l-am sunat pe arhitectul-șef al Primăriei Timișoara și l-am rugat să ne comunice rezultatele controlului de care ne spusese cu o lună în urmă, însă răspunsul domnului Ciurariu a fost „Încă nu e gata controlul, nu pot să vă dau alte detalii”.

OK, am mai așteptat o lună, iar în data de 9 mai am revenit cu un telefon, i-am dat și un sms arhitectului-șef, fără să mai primim, însă, nici un răspuns. Sătui să tot așteptăm informațiile promise de Emilian Ciurariu, în 10 mai, am trimis o adresă, pe mail, conducerii de la București a Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), în care solicitam „rezultatele controlului efectuat de Inspectoratul Regional în Construcții Vest (IRC) cu privire la lucrările executate în baza autorizației de construire nr. 1.401/24.09.2015 eliberate de Primăria Municipiului Timișoara”.

Răspunsul a sosit nouă zile mai târziu, vi-l prezentăm și apoi îl comentăm: „Urmare a verificării documentației care a stat la baza eliberării A.C. nr. 1.4010/24.09.2015, s-a constatat că aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale. Având în vedere cele constatate, în aplicarea dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ISC – IRC Vest a sesizat Instituția Prefectului Județului Timiș, în vederea anulării acesteia de către instanța de contencios administrativ”.

parcari timisoara 7

Pe locul vechii parcări publice – proprietate a primăriei – se amenajează parcarea subterană privată; în fundal, se observă cu ușurință diferența dintre mezanin (în chenar roșu) și etajul 1 (în chenar galben)

Fără a intra în detalii, răspunsul primit de la București conținea un mesaj-cheie: dacă primăria susținea că beneficiarul a fost amendat pentru că n-ar fi respectat autorizația de construire, inspectoratul în construcții dădea de gol municipalitatea că a emis autorizația prin încălcarea atât de grosolană a legii, încât singura soluție este anularea respectivului document!

Cacealma la final

În clipa următoare, l-am sunat pe arhitectul-șef al primăriei, domnul Ciurariu, și l-am întrebat ce se mai aude cu rezultatele controlului pe care le așteptam de atâta vreme, răspunsul fiind unul previzibil: „Controlul încă nu s-a încheiat”…

I-am replicat interlocutorului nostru că ne surprinde răspunsul său, întrucât avem în mână adresa primită de la inspectoratul în construcții, din care rezultă că acel control este de mult încheiat (aflasem că reprezentanții inspectoratului în construcții au întocmit procesul-verbal de control încă din data de… 6 decembrie 2016!!!)…

Prins într-un ofsaid cât casa, Emilian Ciurariu a încercat o ultimă stratagemă: „Trimiteți-mi, vă rog, pe mail adresa inspectoratului, ca să vă pot formula un punct de vedere”. I-am explicat frumos arhitectului-șef că nu îi trimitem nici o adresă și că o va putea citi după publicarea în ziar, moment în care funcționarul primăriei s-a enervat și ne-a închis telefonul…

Sinceri să fim, înțelegem curiozitatea arhitectului-șef, e firesc: dacă autorizația de construire a fost emisă cu încălcarea legii, atunci vinovată este Direcția de urbanism, pe care, la momentul eliberării documentului – 24 septembrie 2015 -, o conducea nimeni altul decât… Emilian Ciurariu!

Ăsta era motivul pentru care personajul respectiv ne-a servit toată primăvara gogoși pe bandă rulantă, iar acum omul se enervase că respectiva cacealma n-a ținut la infinit…

Timpul trece, leafa merge

După discuția întreruptă intempestiv de domnul Ciurariu, am expediat o nouă adresă, de această dată către Instituția Prefectului Județului Timiș, încercând să aflăm dacă aceasta a făcut demersurile judiciare menționate de inspectoratul în construcții. Iată răspunsul primit:

„Vă facem cunoscut că, urmare a discuțiilor purtate cu Inspectoratul Regional în Construcții Vest, am solicitat Primarului Municipiului Timișoara să ne comunice dacă a întreprins măsuri pentru anularea autorizației în cauză. Promovarea unei acțiuni în instanță de către prefect, având ca obiect autorizația de construire în speță, va fi analizată după comunicarea răspunsului autorității emitente”.

Așadar, controlul efectuat de inspectoratul în construcții s-a încheiat la începutul lui decembrie 2016, prefectura a fost înștiințată la finele lunii cadourilor, iar primarul Nicolae Robu a fost, la rândul lui, pus în temă cu subiectul în ianuarie. Mâine e 1 iunie, iar – conform prefecturii – edilul-șef al Timișoarei n-a binevoit încă să întreprindă măsurile necesare anulării autorizației de construire! Iar în răstimpul ăsta, construcția în cauză se înalță nestingherită, etaj după etaj… O fi vreun interes la mijloc sau, pur și simplu, primarul Nicolae Robu este atât de ocupat încât n-a avut timp, de șase luni încoace, să apuce taurul de coarne?

Cu cărțile pe față

Revenim la răspunsul prefecturii. Obosiți să tot solicităm informații în stânga și-n dreapta și să primim, în cel mai bun caz, jumătăți de răspunsuri, le-am cerut reprezentanților prefecturii să ne explice ce este, de fapt, în neregulă cu respectiva autorizație de construire, în ce a constat încălcarea legii.

Insistența noastră a dat roade, astfel că acum suntem în măsură să vă prezentăm care au fost constatările făcute de Inspectoratul de Stat în Construcții în timpul controlului efectuat la Primăria Timișoara (sublinierile ne aparțin):

1. autorizația de construire nr. 1.401/24.09.2015 nu a fost emisă în termenul legal de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației;
2. nu au fost prezentate notificări în scris adresate solicitantului, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării documentației prin care se constată faptul că aceasta este incompletă sau necesită clarificări tehnice;
3. nu au fost puse la dispoziție documente care să ateste faptul că SC Romcapital Center SRL beneficiază de un drept real/de creanță asupra cotei 3.544/7.152 metri pătrați teren (domeniul privat al Municipiului Timișoara);
4. nu au fost prezentate referatele privind verificarea de calitate, în conformitate cu prevederile din anexa 1 a Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor aprobate prin Ordinul nr.77/N/28.10.1996 al MLPT;
5. s-au constatat neconcordanțe între Proiectul de arhitectură și avizul Comisiei de circulație – Biroul executiv nr. DT2014 – 003515/26.06.2014, cât și avizul de principiu al Primăriei Municipiului Timișoara, privind numărul locurilor de parcare;
6. s-a constatat nerespectarea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut în P.U.G. aprobat prin HCL nr.157/2002; 7. nu au fost prezentate extrasele C.F. Lot 1 nr. cad 441481 și lot 2, nr. cad 441482;
8. lipsă proiect tehnic de specialitate privind instalațiile hidranților interiori și instalațiile hidranților exteriori;
9. lipsă proiect tehnic de specialitate privind instalațiile de ventilare;
10. lipsă proiect de rezistență a suprastructurii;
11. breviarul de calcul pentru structura de rezistență a fost calculat pentru o structură compusă din următoarele niveluri 2S+P+M (mezanin)+4E+2ER (etaj retras), or în proiectul tehnic nu este prezentat nivelul mezanin, deci calculul structurii de rezistență nu este pentru proiectul autorizat; eliminarea unui planșeu (șaibă) dintre nivelul parter și etajul 1 fără a fi calculat prin proiectul tehnic de rezistență duce la posibile neconformități între proiectul de arhitectură și cel de rezistență; de asemenea, s-a constatat faptul că nivelul mezanin nu este prevăzut în certificatul de urbanism.

autorizatie de construire

Construită pe baza unei autorizații emise nelegal, clădirea de birouri se înalță nestingherită etaj după etaj

Bănuieli confirmate

Cum nu suntem specialiști în construcții, ne abținem de la prea multe comentarii, însă niște observații de bun-simț putem face. Ne referim, în primul rând, la aspectul consemnat la punctul 3: ceea ce bănuiam că s-a întâmplat pe șantierul respectiv pare să se confirme! Reprezentanții primăriei nu au putut susține cu acte decizia de a-i permite beneficiarului investiției să construiască pe o suprafață de nici mai mult, nici mai puțin de… 3.544 de metri pătrați din proprietatea municipalității!

Sperăm că vom afla până la urmă cine din primărie a fost de acord cu „donația”, nu de alta, dar poate vor și timișorenii de rând să știe unde să se adreseze când vor să construiască oarece coșmelie pe terenul municipalității, așa, pe ochi frumoși…

În al doilea rând, ni se pare halucinant aspectul vizat de punctul 11: apariția peste noapte a mezaninului (etaj mai scund amplasat între parter și etajul 1), fără să fie prevăzut nici în proiectul tehnic de rezistență, nici în certificatul de urbanism! Așa cum reiese din fotografiile făcute la fața locului, într-adevăr, etajul situat deasupra parterului este mai scund decât etajele următoare, adică este vorba de un mezanin.

Pe cât este de lungă lista neregulilor flagrante constatate de inspectoratul în construcții, pe atât este de inexplicabilă lipsa de reacție a Primăriei Timișoara, în frunte cu Nicolae Robu. Știm, și tăcerea e un răspuns, dar poate nu este cel mai nimerit în cazul de față…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

3 thoughts on “Primăria Timişoara ascunde sub preş o autorizaţie de construire pe care a emis-o ilegal! Cine este beneficiarul

  1. O primarie plina de incompetenti -rusine-rusine. Se impune demiterea celor vinovati si anularea autorizatiei de contructie emisa ilegal de Primaria Timisoara. Cum este posibil sa furi terenul din proprietatea Primariei si sa-l cedezi privatului ? Dupa ce ca toti timisorenii se plang de parcari primaria ce face fura o parcare si o da la privati, sa faca privatu banu. Rusine mafiotilor.

  2. Ca jurnalisti de profesie ar fi trebuit sa cereti si punctul de vedere al Romcapital care imi vine greu sa cred ca risca milioane de euro construint pe un teren ce nu ii apartine.
    Atentie la formulare „retragerea organizarii de santier” nu a constructiei. Organizarea de santier este curtea santierului care la final se lasa curata.

    1. La data efectuarii controlului ISC – decembrie 2016 -, primaria ar fi trebuit sa prezinte documente care sa ateste faptul ca acea suprafata apartine beneficiarului investitiei. N-a facut-o. Nici atunci, nici in urmatoarele 6 luni. Daca, la randul lui, beneficiarul ar fi avut respectivele documente, logic ar fi fost sa le prezinte el singur ISC sau prefecturii, pentru a nu risca anularea autorizatiei. Dar, dupa cum reiese din raspunsurile primite de noi de la cele doua institutii, nu s-a intamplat asta. In plus, din punctul meu de vedere, problema nu e la beneficiar, ci la primarie, ca ea a eliberat autorizatia. Cum spune si proverbul: prost nu e cine cere, ci cel care da…

Lasă un răspuns