Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – teren intravilan în localitatea Moșnița Veche

AFP 11

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – teren intravilan în localitatea Moșnița Veche, județul Timiș.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 28.09.2023   ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

  • Cotă actuală de 1/2 din teren intravilan în suprafaţă de 633 mp, situat în localitatea Moşniţa Veche,judeţ Timiş,înscris în ID Electronic 410892 Moşniţa Nouă, nr CF vechi 3383 Moşniţa Veche, nr cadastral A95/10/49,categorie de folosinţă arabil,forma terenului:dreptunghiular,acces:drum pietruit – pret pornire licitatia 1 – 86.150 lei  lei exclusiv TVA proprietate a debitorului Chiticariu Petru,conform Publicaţiei de vânzare 368-6/23.08.2023,15384/23.08.2023 grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
1 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
2 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
3 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
4 Chiticariu Mariana Ipotecă legală

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000198
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate sau  la numărul de telefon 0256200035.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *