Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile – licitaţie terenuri în Buziaş şi Racoviţa

Anunț licitație - imobil situat în localitatea Urseni

Dosar de executare nr. 27798045

Nr. 186/19.01.2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15 luna 02 anul 2022, ora 10 , în localitatea Buziaş, strada Principală, nr. 17 A, sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Buziaş, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a S.C. NICOL SAT S.R.L., CUI 27798045, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, str. Gavril Musicescu nr.140, jud. Timiş: terenuri în extravilanul UAT Buziaş şi UAT Racoviţa, preţ de pornire al licitaţiei a-II-a: 1.111.558 lei *), respectiv defalcat:

1-preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401403, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

2-preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401478, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, NR. CAD A 44/2/52;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

3- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402026, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/56;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

PRIMĂRIA ORAŞ BUZIAŞ, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE

Sechestru asigurator

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

4- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401417,plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

5- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401373, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

6- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401376, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

7- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401365, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

8- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401354, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

9- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401362, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

10- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401366, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

11- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401375, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

12- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402028, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/54;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

13- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402031, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/48;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

14- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402025, plantaţie viţă de vie situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/58;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

PRIMĂRIA ORAŞ BUZIAŞ, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE

Sechestru asigurator

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

15- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402027, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/60;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

16- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402030, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/41;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

17- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402032, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/42;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

18- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401328, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

19- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401337, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

20- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 402033, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/45;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

21- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401346, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

22- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401399, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

23- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401351, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

24- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401355, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

25- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei – teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401329, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

26- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 400189, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş, nr. CAD A 44/2/57;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

PRIMĂRIA ORAŞ BUZIAŞ, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea PRIMĂRIA ORAŞ BUZIAŞ, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE, proces verbal de sechestru

IDEA LEASING IFN SA

Urmărire silită imobiliară

IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL

Urmărire silită imobiliară

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

27- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401339, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

28- preţ de pornire al licitaţiei 32.668 lei -teren în suprafaţă totală de 5000 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401350, plantaţie viţă de vie, situat în Buziaş;

Creditori

Sarcini

GARANTI BANK S.A

Întabulare, drept de ipoteca imobiliară

IDEA LEASING IFN SA

Se notează somaţie prin BEJ ILIESCU ALEXANDRU

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

29-preţ de pornire al licitaţiei 47.282lei -teren în suprafaţă totală de 7244 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 401150, plantaţie viţă de vie, situat în Racoviţa;

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

30-preţ de pornire al licitaţiei 75.651 lei -teren în suprafaţă totală de 11500 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 400213, plantaţie viţă de vie, situat în Racoviţa;

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

31-preţ de pornire al licitaţiei 7.737 lei -teren în suprafaţă totală de 1208 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 400777, plantaţie viţă de vie, situat în Racoviţa;

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

32-preţ de pornire al licitaţiei 47.282 lei -teren în suprafaţă totală de 7200 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 400853, plantaţie viţă de vie, situat în Racoviţa;

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

33-preţ de pornire al licitaţiei 18.913 lei -teren în suprafaţă totală de 2895 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 400779, plantaţie viţă de vie, situat în Racoviţa.

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ626506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Buziaş;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului Orăşenesc Buziaş, loc. Buziaş, str. Principală, nr. 17 A sau la numărul de telefon 0256/321773.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *