Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua

De 26, luna OCTOMBRIE , ora 11, anul 2017, în localitatea DETA, str. Infratirii, nr. 11,

se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/terţei persoane
SC GRUPPO SO.E.IN SRL2, prima licitaţie/licitaţia a .2.-a:

a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţa 180m2 construită din stalpi prefabricati din BA şi teren aferent în suprafaţă de 4009m2 , situate în localitatea

GHILAD, str nr. , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei constructia- 58.875 lei

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timis- SFO Deta

b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri TEREN INTRAVILAN 6

în suprafaţă de 4009 m2, situat în localitatea GHILAD str ,

nr. .. , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 3 teren- 20.400 lei (exclusiv TVA*)), grevate de

următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timis – SFO Deta

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA .19%.)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul re
gistrului comerţului;

  1. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

  2. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

  3. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
respectiv:

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0256/390404


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns