O tânără useristă angajată în Primăria Timişoara este cercetată de Agenția Națională de Integritate

O tânără useristă angajată în Primăria Timişoara este cercetată de Agenția Națională de Integritate

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie.

Nici bine n-a devenit funcționar public, la începutul lui 2022, că tânăra Teodora Lazin, partenera de viață a lui Dan Reșitnec, șeful de cabinet al primarului Dominic Fritz, își fixase deja noul obiectiv: o funcție de conducere în organizația de tineret a USR Timiș. Punct ochit, punct lovit, un an mai târziu, detaliile despre performanța politică a iubitei fruntașului userist prezentându-vi-le deja în articolul publicat în 8 august 2023, Încă o tânără din pepiniera USR Timiș s-a angajat în primărie.

Angajată inițial la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara (cu sediul în Iulius Town) domnișoara Lazin a făcut, ulterior, un pas mai aproape spre iubitul său, transferându-se cu jobul, conform surselor noastre, la fosta Direcție Patrimoniu a primăriei, actuala Direcție Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT.

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

În paralel cu cariera profesională, așa cum spuneam, tânăra în vârstă de 25 de ani și-a trecut în palmares și funcția de vicepreședinte în USR Tineret Timiș, fără să realizeze sau fără să-i pese că funcția publică pe care este angajată în primărie este incompatibilă cu o funcție de conducere într-un partid politic, indiferent că este vorba despre organizația mare sau cea de tineret. În plus, același statut de funcționar public nu-i permitea iubitei lui Dan Reșitnec să iasă pe stradă la cules de adeziuni pentru USR Timiș ori să facă parte din delegația organizației județene la congresul de la București în care s-a votat președintele partidului.

Iar asta nu o spunem doar noi, ci și Agenția Națională de Integritate.

 

Întrebări și probe, pe adresa ANI

La puțin timp de la publicarea articolului menționat mai sus, ne-am propus să aflăm dacă suspiciunile noastre ar putea fi confirmate și de cei de la ANI, așa că am trimis un mail pe adresa [email protected], în care le prezentam speța și dovezile aferente, solicitând un punct de vedere din partea instituției respective.

Vă vom prezenta, în continuare, mail-ul pe care l-am trimis, în 21 august 2023, Agenției Naționale de Integritate și vom insera în text și capturile foto cu rol probator pe care le-am atașat solicitării către ANI.

“Cotidianul <<Renașterea bănățeană>> din Timișoara solicită Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere referitor la situația în care se află doamna Teodora Lazin, funcționar public (consilier asistent) al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara (structură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara) și, în același timp, vicepreședinte al organizației de tineret USR Timiș (n.r. – la data la care am trimis mail-ul către ANI, nu știam că tânăra în cauză se transferase de la DFMT la fosta direcție Patrimoniu din PMT, dar asta nu schimbă cu nimic datele problemei). Vă precizăm că am sesizat acest posibil caz de incompatibilitate în timpul documentării efectuate pentru realizarea unor articole de presă.

În primul rând, am dori să aflăm dacă doamna Teodora Lazin avea obligația să menționeze funcția de vicepreședinte al USR Tineret Timiș în declarația de interese pe care a completat-o în data de 30.05.2023. Vă precizăm că doamna Teodora Lazin a fost aleasă în această funcție cu două luni înainte de completarea declarației de interese, în 31.03-2.04.2023, interval în care s-au desfășurat alegerile pentru Biroul Județean USR Tineret Timiș.

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

Așadar, la momentul completării declarației de interese, Teodora Lazin era deja vicepreședinte al USR Tineret Timiș, însă în documentul respectiv nu apare menționată funcția respectivă.

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

În al doilea rând, am dori să aflăm dacă dubla calitate de funcționar public și de vicepreședinte al USR Tineret Timiș pe care o deține doamna Teodora Lazin încalcă sau nu prevederile art. 98, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei: <<Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic>>.

În sfârșit, în al treilea rând, vă rugăm să ne precizați dacă prezența funcționarului public Teodor Lazin la acțiuni cu caracter politic desfășurate de USR Timiș (adică de organizația mare, nu de cea de tineret) – de la acțiuni de tipul Door to Door, desfășurate în stradă, alături chiar de parlamentari USR precum senatorul Raoul Trifan și deputatul Nicu Fălcoi, cu scopul de a obține cât mai multe adeziuni și înscrieri în partid, până la participarea la Congresul Național al USR pentru alegerea președintelui partidului, eveniment derulat la București, în iunie 2023 – încalcă sau nu prevederile art. 98, alin. 2 din Legea 161/2003, reprodus mai sus. Ne referim, desigur, la partea a doua din alineatul respectiv, în care se statuează că funcționarilor publici le este interzis <<să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic>>.

Atașăm ca probe ale celor susținute mai sus declarația de interese a funcționarului public Teodora Lazin, postată pe site-ul www.primariatm.ro, precum și mai multe capturi foto de pe următoarele pagini de Facebook: Teodora Lazin, USR Timiș, Membri USR Timiș, USR Tineret Timiș. Precizăm că am încercuit numele și chipul acesteia pentru o cât mai facilă identificare”.

 

Sesizare involuntară

Ceea ce nu știam, însă, la momentul trimiterii mail-ului către Agenția Națională de Integritate era că, dacă transmitem agenției datele de identificare ale funcționarului public cu privire la care solicităm un punct de vedere, ANI va înregistra cererea noastră ca fiind o sesizare și va declanșa evaluarea funcționarului respectiv sub aspectul respectării regimului juridic al incompatibilităților, iar apoi, după finalizarea evaluării, urma să ne fie comunicat rezultatul acesteia.

Așa se face că, după aproape trei luni de la data expedierii mail-ului prin care solicitam punctul de vedere al ANI, am primit o adresă prin care eram informați despre procedura declanșată, document pe care-l atașăm.

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

 

Un punct de vedere edificator

Dar, pentru că habar n-aveam cât poate dura această evaluare, ne-am decis, în 8 ianuarie, să retrimitem fix aceeași solicitare către ANI, fără a mai furniza însă agenției datele de identificare ale funcționarului public vizat.

De această dată, punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate a venit mult mai repede, după trei săptămâni, iar partea care ne interesează sună așa: “Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deținerea calității de funcționar public și exercitarea unei funcții în organele de conducere ale unui partid politic este de natură să genereze o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 98 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, opinăm că prezența activă a funcționarului public la acțiuni cu caracter politic desfășurate de partidul politic din care face parte, cu scopul de a influența opinia publică și de a obține sprijin pentru partid, se încadrează în norma reglementată la art. 98 alin. (2), teza a II-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, conform formularului Declarației de interese, declarantul are obligația să menționeze dacă, la data completării declarației, are calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic. Prin urmare, funcționarul public care, la data completării declarației de interese, deține funcția de vicepreședinte al organizației de tineret a unui partid politic, are obligația de a menționa acest aspect în declarația respectivă”.

În finalul răspunsului ANI ni se precizează că acesta nu echivalează cu o evaluare conform legii, ceea ce, de altfel, știam: “Nu în ultimul rând, arătăm că punctul de vedere emis de Agenția Națională de Integritate are caracter general și reprezintă o opinie emisă în funcție de datele comunicate de către solicitant, care nu produce efecte juridice. Astfel, punctul de vedere emis de Agenția Națională de Integritate nu poate fi avut în vedere și nu poate constitui cauză de înlăturare/constatare a unui caz de incompatibilitate, având în vedere că respectivul răspuns nu echivalează cu o evaluare a unei astfel de situații. Prin urmare, constatarea existenței unei situații de incompatibilitate, respectiv încadrarea unei structuri în categoria organelor de conducere ale partidului politic, se face exclusiv în cadrul procedurii de evaluare de către inspectorii de integritate și implică solicitarea mai multor date și informații de la diferite instituții publice, persoane fizice sau juridice, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010”.

Revenind la partea relevantă din răspuns, constatăm că toate cele trei aspecte pe care noi le considerăm ca fiind incompatibile cu funcția publică – funcția de conducere într-un partid politic, participarea la acțiuni politice organizate de partid, nemenționarea funcției politice de conducere (chiar și în organizația de tineret) în declarația de interese – au fost tratate ca atare și de Agenția Națională de Integritate.

 

Exemplu în oglindă

Apropo de completarea incorectă a declarației de interese de către Teodora Lazin, vă atașăm o captură foto cu același document completat de colegul său de partid, consilierul județean Vlad Șendroiu, care a fost ales, la începutul anului trecut, vicepreședinte al USR Tineret la nivel național, și și-a trecut funcția în declarația de interese. Ar fi și culmea ca, în partidul tinerilor frumoși și liberi, tineretul să fie desconsiderat, nu-i așa?

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

 

Destituire din funcția publică…

Ne întoarcem la cazul Lazin și vă prezentăm ce spune legea că se întâmplă în situația în care ANI constată că un funcționar public se află în incompatibilitate. Cităm dintr-un ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (ediția 2024) descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate: “Destituirea din funcția publică se dispune, în condițiile art. 493 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, ca sancțiune disciplinară  aplicată  pentru  motive  imputabile  funcționarului  public,  în  următoarele cazuri: a) pentru săvârșirea unei abateri disciplinare care a avut consecințe grave; b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; situația de incompatibilitate se constată și se sancționează în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. În contextul respectării prevederilor legii privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, Agenţia Națională de Integritate este instituţia căreia îi revine sarcina legală de evaluare a prezumtivelor situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese.  Agenţia  Națională  de  Integritate,  urmare  a  procedurii  prevăzute  de  Legea  nr. 176/2010,  întocmeşte  un  raport  de  evaluare  privind  existenţa  unei  stări  de incompatibilitate  sau  a  unui  conflict  de  interese,  după  caz.  Acest  raport  poate  fi contestat în termen de 15 zile de la primire, la instanța de contencios administrativ, iar, în caz de necontestare, rămâne definitiv”.

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

Așadar soarta jobului din primărie a vicepreședintelui USR Tineret Timiș se află în mâinile inspectorilor de integritate ai ANI, iar ulterior, în ipoteza unui raport de evaluare nefavorabil Teodorei Lazin, care ar fi contestat în instanță, în mâinile judecătorilor de contencios administrativ.

 

… și trei ani de interdicție

Dar asta nu este tot. În ipoteza în care iubita șefului de cabinet al lui Fritz își pierde postul din primărie, ei îi va fi interzis să mai ocupe timp de trei ani o altă funcție publică, cu excepția funcțiilor elective.

Detalii despre această interdicție aflăm tot de pe site-ul ANI: “Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative: <<Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate>>”.

 

Ambiția iubitei șefului de cabinet al lui Dominic Fritz de a avea și o funcție politică de conducere o poate costa jobul din primărie

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

8 thoughts on “O tânără useristă angajată în Primăria Timişoara este cercetată de Agenția Națională de Integritate

      1. voce nu prea are dar talentul politic este recunoscut de politrucii din barca USR. Cat despre talentul in tenis zero barat. In foto doar mimeaza a fi jucatoare doar cat se le faca in ciuda contracandidatelor din partid

  1. Foarte activ la strâns semnături a fost și Augustin Lotis, angajat expert in cadrul Primăriei. Se pare că aceasta este noua titulatura a membrilor USR din administrație – expert. Nu de alta, dar să și primească salariu mai mare decât funcționării obisnuiti

  2. Hartuiri politice facute de mafia uslșușugraur ca nu sunt lasati sa fure! Au fost n cazuri in care USR-isti au fost „cercetati” si care s-au clasat! USR are profesionisti, nu interlopi ca uslșușugraur!

  3. Toti sunt ca si dalmatienii, cu pete si „jmecherii”.Angajati prin concursuri trucate, pile de partid,usr-ul asta e mai rau ca tot ce a fost inainte. Bravo Renasterea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *