Subvenția APIA mici fermieri, gospodării tradiționale

Subvenția APIA mici fermieri, gospodării tradiționale

Subvenția APIA mici fermieri, gospodării tradiționale

Micii fermieri, crescători animale și gospodăriile țărănești beneficiază, începând cu acest an, de o subvenție APIA denumită eco-schema Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale (intervenţia PD-05), informează agroinfo.ro

Eco-schema se adresează fermelor de mici dimensiuni, respectiv gospodăriile tradiționale, majoritare în cadrul fermelor înscrise în IACS, definite la art. 1 alin. (1) lit. n) din OMADR nr. 80/2023 ca exploataţia de maximum 10 ha teren agricol (arabil, pajişte şi culturi permanente), în cadrul căreia fermierul deţine şi un efectiv de animale din speciile ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee, cuprins între 0,3-1 UVM/ha, înscrise în Baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Zootehnie (ANZ), după caz, pentru o perioadă de minimum 6 luni calendaristice, în anul de cerere.

CITEȘTE ȘI: Administrația Fritz a plantat un careu de ași liberal-conservatori la Piețe SA

Pentru a beneficia de acest sprijin, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) fermierul este beneficiar BISS (plata de bază pe suprafață);

b) dimensiunea exploataţiei agricole este de minimum 1 ha şi maximum 10 ha teren agricol, respectiv teren arabil – TA, pajişte permanentă – PP, culturi permanente – CP, cu parcele de minimum de 0,3 ha TA sau PP şi/sau de minimum 0,1 ha pentru CP.

De asemenea, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale obligatorii:

a) să deţină un efectiv de animale din speciile ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee cuprins între 0,3-1 UVM/ha, înscrise în Baza naţională de date a ANSVSA şi ANZ, după caz, pentru o perioadă de minimum 6 luni calendaristice, respectiv perioada aprilie-septembrie a anului de cerere;
şi

b) în cazul în care fermierul exploatează teren arabil, trebuie să cultive pe cel puţin 10% din suprafaţa declarată plante leguminoase, fixatoare de azot, care sunt bogate în proteină vegetală, conform practicilor fitotehnice şi de tehnologie agricolă, în vederea îmbunătăţirii calităţii solului cu nutrienţi naturali, precum specii proteaginoase/leguminoase prevăzute în anexa nr. 12 la Ordinul MADR nr. 80/2023, iar pe restul suprafeţei de teren arabil să cultive, după caz, cel puţin una din speciile de plante care intră în alcătuirea raţiilor furajere, prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul MADR nr. 80/2023 sau cu pajişte temporară în teren arabil;
sau

c) să exploateze o pajişte permanentă.

Condiţiile generale obligatorii se cumulează cu una din următoarele condiţii specifice, la alegerea fermierului, astfel:

A. – să planteze anual, în teren arabil sau pe pajişte temporară în teren arabil/pajişte permanentă, la nivel de exploataţie, cel puţin 2 arbori pe ha, din speciile prevăzute în anexa nr. 14 la Ordinul MADR nr. 80/2023. În cazul fermierilor care deţin suprafeţe de pajişti permanente se aplică această condiție.

B. – să păstreze terenul acoperit în perioada 15 iunie – 15 octombrie în proporție de cel puțin 85%, din suprafața arabilă a exploatației, cu culturi agricole sau cu miriștea rămasă după recoltare sau culturi secundare sau culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate; timpul necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi este de cel mult 2 săptămâni;

– în cazul culturilor permanente, să păstreze terenul acoperit în perioada 15 iunie – 15 octombrie în proporție de cel puțin 75% prin acoperirea minimă a solului cu fâșii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale.

Fermierul care solicită eco-schema PD-05 trebuie să completeze în cererea de plată codurile de exploatație proprii sau ale membrilor gospodăriei tradiţionale în campul (48) pentru a se putea verifica atât perioada de detinere pentru aceste animale, cât și îndeplinirea UVM/ha.

În cazul în care fermierul omite completarea câmpului (48) cu codurile exploataţiilor zootehnice deţinute sau le completează eronat, se pot face modificări ale câmpului 48 (modificarea codurilor de exploataţie zootehnică/CNP sau adăugarea de noi coduri de exploataţie/CNP) prin Formularul M1.1 – SCHIMBAREA DATELOR DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC 2023, până la data limită de depunere a cererii de plată cu penalizări.

Având in vedere ca perioada minimă de deținere a animalelor in gospodarie este cuprinsă între lunile aprilie-septembrie, fermierul trebuie să se asigure că are înscrise în exploatație în Baza naţională de date a ANSVSA şi ANZ, începând cu 1 aprilie, numărul de animale cuprins între minim 0,3 UVM/ha si maxim 1 UVM/ha la nivelul întregii exploatații agricole.

Deținerea efectivului de animale din speciile ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee inscrise în Baza naţională de date a ANSVSA şi ANZ este obligatorie până la 30 septembrie.

În cazul în care fermierul exploatează teren arabil regăsește în formularul II.C. Eco-schema PD-05- Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale) – 2023 – CONDIȚIA GENERALĂ OBLIGATORIE 2 – PONDERE plante leguminoase, fixatoare azot şi plante furajere sau pajiște temporară (dacă fermierul exploatează teren arabil) toate codurile de cultură din formularul II. A – DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ a cererii de plată.

Acest formular va fi completat cu culturile și codurile aferente prevăzute în Tabelul nr. 13 Plante care intră în calcul la îndeplinirea CONDIȚIEI OBLIGATORII culturi în TA a eco-schemei PD-05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale) din Anexa 2 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE DE PLATĂ 2023 a OMADR nr. 83/2023.

În aplicaţia IPA-Online, formularul II.C. Eco-schema PD-05- Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale) – 2023 – CONDIȚIA GENERALĂ OBLIGATORIE 2 – PONDERE plante leguminoase, fixatoare azot şi plante furajere sau pajiște temporară (dacă fermierul exploatează teren arabil) este afişat la accesarea Eco-schemei voluntare PD-05 și va avea, după caz, mesaje de atenționare referitoarea la respectarea sau nerespectarea condiției obligatorii.

Dacă fermierul are în exploatare pajiști permanente sau culturi permanente, codurile acestora se regăsesc în tabelul II. A – DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ din cererea de plată, alături de culturile din terenul arabil, dacă fermierul utilizează și teren arabil. Parcelele cu aceste culturi trebuie să aibă dimensiunile de minim 0,3 ha pentru culturile în teren arabil (TA), minim 0,3 ha pentru parcelele de pajiști permanente (PP) şi minim 0,1 ha pentru culturile permanente (CP) pentru a fi luate în calcul la eco-schema PD-05.

Fermierii care optează pentru această eco-schemă nu pot accesa Eco-schema PD – 06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *