Se recalculează PENSIILE. Ce modificări vor fi făcute

cupon pensie

Ministerul Muncii vrea să elimine inechităţile ce au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a II-a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dar şi la acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual, relatează cyd.ro.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a pus în dezbatere publică un proiect de de lege privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentul prevede modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 şi are în vedere eliminarea inechităţilor ce au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a II-a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dar şi la acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual.

“Se propune reglementarea potrivit căreia adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. Documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă; actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative”, arată iniţiatorii documentului în nota de fundamentare.

În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă ori s-au efectuat înregistrările în carnetul de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

Grupa I și II de muncă, stabilite de conducerea unităților angajatoare, împreună cu sindicatele libere

În conformitate cu legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 2001, în materie de pensii şi asigurări sociale de stat, conducerea unităţilor, împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinând seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşurau activitatea salariaţii lor, nominalizau atât locurile de muncă ce se încadrau în grupele I şi a II-a de muncă, cât şi persoanele ce urmau să desfăşoare activităţi în aceste locuri.

De asemenea, perioada de timp în care o persoană avea sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă, în astfel de locuri, se stabilea prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin prevederile legale ce reglementau atribuţiile de serviciu ce reveneau fiecărei persoane, în raport cu funcţia îndeplinită.

Odată cu încheierea contractelor colective de muncă, prin care angajatorul a acordat unele drepturi pecuniare, activitatea desfăşurată a fost recunoscută ca fiind încadrată în grupa I şi/sau a II-a de muncă, dar angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a nominaliza şi persoanele a căror activitate se încadra în grupe superioare de muncă, potrivit dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990.

Din cauza faptului că angajatorii nu au respectat întocmai dispoziţiile Ordinului nr. 50/1990, între salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate în grupe superioare de muncă, nominalizaţi de angajatori, şi cei care nu au fost nominalizaţi, dar au desfăşurat aceleaşi activităţi în aceleaşi locuri de muncă, s-au creat discriminări, de cele mai multe ori situaţiile fiind îndreptate pe cale judecătorească.

În unele unităţi angajatoare, unde erau organizate structuri sindicale, prin contracte colective de muncă s-a stipulat expres că lista locurilor de muncă şi a categoriilor de personal ce se încadrează în grupele I şi a II-a /de muncă se vor stabili prin note comune sau acte adiţionale la nivelul acestor „unităţi”.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică până în 15 septembrie.

Sursa: cyd.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Se recalculează PENSIILE. Ce modificări vor fi făcute

Lasă un răspuns