Procedura și etapele de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022 – 2023

Procedura și etapele de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022 - 2023

În 23 martie a fost publicat Ordinul ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023.

Potrivit actului normativ, părinții ai căror copii împlinesc, în anul curent, vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv sunt obligați să își înscrie copiii în învățământul primar, respectiv în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în clasa pregătitoare doar dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În acest caz, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de grădiniță. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE), în urma transmiterii unei cereri-tip, doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Circumscripțiile școlare în care sunt arondați copiii, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, și pe site-ul inspectoratului școlar. Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea vor fi afișate afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE și al inspectoratului școlar.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere se aplică criterii de departajare generale și specifice. Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale.

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

Pentru unitățile de învățământ cu profil teologic/confesional, de arte și sportiv, precum și unități de învățământ cu profil pedagogic care școlarizează nivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare pot decide dacă acestor unități li se alocă sau nu circumscripție școlară.

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip, însoțite de documente justificative. Cererea se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare:
28 martie – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
29 martie – Postarea pe site-urile CJRAE, inspectoratelor școlare și unităților de învățământ cu nivel preșcolar cererea-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022;
29 martie – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ;
30 martie—8 aprilie – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar:

Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

11 aprilie—10 mai – Completarea și depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare;

11 mai—12 mai – Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

13 mai—25 mai – Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
– Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la
nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare;

CITEȘTE ȘI: Atât s-a putut! Pentru că Timișoara n-are stadion, ”Diskoteca” se mută la sat

26 mai – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;

27 mai – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscrieri va avea loc în perioada 30 mai – 10 iunie.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *