Ne-a părăsit prof. dr. Maria Georgeta Nichita, fost rector al Universității de Științe Agricole Timişoara

Ne-a părăsit prof. dr. Maria Georgeta Nichita, fost rector al Universității de Științe Agricole Timişoara

Ne-a părăsit prof. dr. Maria Georgeta Nichita, fost rector al Universității de Științe Agricole Timişoara

Titulară, în ultima perioadă petrecută în învăţământ, a disciplinei Nutriţie Animală, Nichita Maria-Georgeta, s-a născut în 13 ianuarie 1932, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa.

Studii: a absolvit Facultatea de Agricultură la Institutul Agronomic din Timişoara, în anul 1956. A obţinut titlul de doctor în agronomie, în specialitatea alimentaţia animalelor domestice, cu teza Contribuţii la studiul asigurării
carotenului în hrana vacilor de lapte – la Institutul Agronomic Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, în anul 1968; absolventă a Universității Serale – Secţia de Limba Engleză –1972.

Activitatea profesională: 14 aprilie 1956 -1 ianuarie 1960- stagiu în producţie; 1960-2005, cadru didactic la Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, unde a ocupat următoarele funcţii: şef de laborator 1960–1962; asistent 1962-1968; şef de lucrări 1968-1972; conferenţiar 1972–1980; profesor 1980-1990; prorector 1980-1986; rector 1989-2000; profesor consultant şi conducător de doctorat 1990-2005; vicepreşedinte AOSR – Filiala Timişoara (1989-2001 şi 2006-2008); secretar ştiinţific (2001-2006, an în care s-a pensionat).

Activitatea de cercetare: axată pe teme privind: fiziologia nutriţiei şi optimizarea structurii bazei furajere pentru hrana animalelor: valorificarea substanţelor azotate neproteice, a produselor secundare agricole şi a celor provenite de la industria alimentară, în hrana animalelor; optimizarea nutriţiei animalelor, studiul frecvenței şi intensităţii poluanţilor chimici şi microbiologici în nutreţuri şi impactul acestora asupra calităţii produselor animale şi a sănătăţii consumatorilor animali şi umani: experimentarea comparativă a unor tehnologii de prevenire şi diminuare a poluării furajelor, influența administrării unor suplimente minerale în hrana animalelor, corelate cu producţia cantitativă şi calitativă a producţiilor specifice; elaborarea unor noi produse furajere pentru hrana rumegătoarelor (TUM-30; Carbamin; Ureomix; înlocuitori parţiali de lapte natural cu hidrolizat de soia pentru alimentaţia viţeilor)
etc. Între anii 1978-1990, a coordonat activitatea ştiinţifică a 40 de cadre didactice şi cercetători din fostul Institut Agronomic Timişoara, în cadrul a 5 contracte de cercetare de interes naţional. După pensionare, a continuat cercetările proprii şi a coordonat cercetările doctoranzilor, finalizate prin obţinerea titlurilor de doctor în medicină veterinară.

Brevete de invenţie: nr 66000/1976, Concentrat furajer pentru rumegătoare; 82734/1983 Metode pentru obţinerea unui înlocuitor de lapte cu hidrolizat vegetal; 90916/1986 Furaj prestarter utilizat în piscicultura intensivă; compoziţie şi procedeu pentru realizarea acestuia. Inovaţii: Amestec furajer complex cu uree pentru taurine; Supliment mineral Carbamin pentru pasta de cereale, ambele omologate şi generalizate în producţie.

Publicaţii: a publicat 115 lucrări ştiinţifice (din care 103 prim-autor) comunicate în sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste de specialitate, în ţară şi străinătate; 5 monografii însumând 512 pagini cu teme de specialitate şi 41 de articole de specialitate, publicate în presa locală şi centrală.

Cărţi: Nutriţia, factor fundamental în rentabilizarea producţiei animaliere, Ed. Facla, 1984; Valorificarea superioară a produselor secundare agricole şi industriale în hrana animalelor, Ed. CERES, 1976; Cantitate şi calitate în nutriţia animalelor, Ed. Ceres, 1984; Bazele nutriţiei şi controlul sanitar-veterinar al furajelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1978 şi ed. revizuită 1984.

Articole: Efectul utilizării ureei cu şi fără supliment de melasă în îngrăşarea tineretului taurin, Revista Creşterii animalelor Nr. 9, 1974; Valorificarea superioară a produselor secundare agricole şi industriale în hrana animalelor, Ed. Ceres 1977; Valorificarea unor produse reziduale de la prelucrarea plantelor medicinale, în hrana tineretului taurin supus îngrăşării, IAT vol. XVII, 1980; Poluanţi potenţiali şi implicaţiile poluării nutreţurilor în lanţul trofic sol-plantă-animal-om, Lucr. şt. ale Simpozionului Ambianţă, alimentaţie, agricultură, Cluj-Napoca, 1982; Requirements and Possibilities of Ensuring Mg in Animal Nutrition, International congress of magnesium research, Tg. Mureş, 1989; Incidence of Soft Bones Syndrome Depending on the Calcium, Phosphorus and Magnesium Level in Broiler Chickens Feed, Lucr. Simp. Internat. Metal Elements Biology and Medicine, Ed. Eurobit, Timişoara, 1996.

Premii: Premiul Academiei Române Traian Săvulescu, acordat în 1987; premiul I la Salonul de Invenţii şi Inovaţii, Timişoara, 1988 Biofermentaţia metanică, biotehnologie energogenetică şi ecocibernetică de epurarea şi reciclarea dejecţiilor din complexele zootehnice. Profesor univ. evidenţiat – M.E.I., 1987; trei premii întâi la saloane de invenţii şi inovaţii; trei Diplome de onoare – locul I pentru activitatea ştiinţifică şi profesională (1986-88); World Who’s Hall of Fame (1998), The First Five Hundred at the New Milenium (1998), Gold Star Award International Woman of the Millenium (1999) – Internaţional Biographical Centre, Cambridge; Platinium Record for Exceptional – American Biographical Institute, Carolina de Nord, 2000.

Afilieri: membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; membru titular al Societăţii de
Retrologie Agrară din România.

Sursa informaţii: aosr.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *